Obecnie realizowane są w Polsce 2 akcje regionalne nakierowane na prace atlasowe oraz jedna ogólnopolska akcja dedykowana sowom.

Od 2016 roku realizowany jest Atlas ptaków lęgowych Pomorza w całym Pomorskim Regionie Ornitologicznym. Informacje dotyczące tej akcji znajdują się na podstronie dedykowanej Pomorzu.

Drugą ciekawą inicjatywą jest Atlas ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014–2018 Więcej informacji o tym projekcie znajduje się w dedykowanej tej akcji internetowej bazie danych: www.iop.krakow.pl/dbPtak/atlas

Informacje o Atlasie Sów Polski znajdują się tu: www.atlas.sowy.sos.pl

Zachęcamy do wpisywania obserwacji ptaków w okresie lęgowym (wraz z kryteriami lęgowości) do ogólnopolskiej bazy obserwacji www.ornitho.pl. Te dane będą mogły być wykorzystane w opisanych powyżej projektach.

 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl