Lifelong Learning through Nature to nazwa projektu, realizowanego w międzynarodowej współpracy organizacji partnerskich BirdLife International: BirdLife Malta (partner wiodący), Royal Society for the Protection of Birds (UK), BirdWatch Ireland i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Ministerstwa Edukacji i Pracy Malty (Ministry for Education and Employment). Projekt finansowany jest z programu Erasmus+

 

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na znaczenie nauczania w bliskim kontakcie z przyrodą na wszystkich etapach edukacji. Adresatami projektu są nauczyciele i animatorzy nieformalnej edukacji. Efektem wspólnych działań partnerów projektu jest opracowanie pomysłów i materiałów edukacyjnych, które proponują interesujące zajęcia w terenie, rozwijające nie tylko wiedzę przyrodniczą uczniów, ale także służące rozwijaniu szeregu umiejętności, ważnych zwłaszcza na wczesnym etapie edukacji. Zestaw materiałów był przygotowany i wdrożony próbnie na Malcie. Doświadczenia i wnioski płynące z tej realizacji są pomocne przy wdrażaniu programu zarówno w Irlandii, jak i w Polsce.

Dla polskich odbiorców adaptujemy na język polski i do warunków polskich materiały dla nauczania przedszkolnego Bliżej natury. Przewodnik dla nauczycieli przedszkoli oraz wczesnoszkolnego i klas 4-6 szkoły podstawowej. Pierwsza z pozycji jest już dostępna na naszej stronie. Pozostałe są w trakcie przygotowania.


W dniach 6-10 czerwca 2016 OTOP gościł przedstawicieli organizacji partnerskich z Malty (BirdLife Malta), z Wielkiej Brytanii (Royal Society for the Protection of Birds) i z Irlandii (BirdWatch Ireland) oraz z Ministerstwa Edukacji Malty, z którymi współpracuje w ramach projektu edukacyjnego Erasmus+ pod nazwą „Lifelong Learning through Nature”. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowego etapu przygotowania materiałów, wyznaczenie kolejnych kroków i zadań oraz zaplanowanie szkolenia dla animatorów edukacji przyrodniczej, pracujących z młodzieżą, zaplanowanego na sierpień 2016 w Wielkiej Brytanii.

Jednym z elementów spotkania była wizyta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, która była okazją do podzielenia się bogatymi doświadczeniami i bazą edukacyjną Centrum (eksperyment, edukacja sensoryczna).

W ramach spotkania partnerzy projektu odwiedzili Szkołę Podstawową w Nadrybiu (województwo lubelskie, gmina Puchaczów), mającą długoletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Partnerzy BirdLife mieli okazję zapoznać się z działaniami i osiągnięciami szkoły.

 

Więcej informacji o spotkaniu przeczytać można w artykule „Partnerzy BirdLife wspólnie o edukacji przyrodniczej„.


Warsztaty dla edukatorów pracujących z młodzieżą, 22-28 sierpnia 2016

Warsztaty odbyły się w Wielkiej Brytanii w rezerwacie Minsmere. Wzięli w nich udział liderzy prowadzący zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z Irlandii, Polski i Malty. Program szkolenia przewidywał różnorodne sesje prowadzone przez trenerów z RSPB (Royal Society for the Protection of Birds, UK), Girl Guiding UK, The Scout Association Malta i BirdLife Malta. Z Polski w warsztatach wzięli udział przedstawiciele grup lokalnych OTOP: Warszawskiej, Malborskiej, Poznańskiej oraz współpracujących z OTOP Skautów Europy w Puławach.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom szeregu podstawowych umiejętności i wiedzy, które pomogą im zapoznawać młodych ludzi ze światem przyrody w sposób zajmujący, a przez to łatwo  zapadający w pamięć, a także szkolić innych potencjalnych animatorów edukacji przyrodniczej. Efektem wspólnej pracy było też opracowanie podstaw przewodnika dla animatorów edukacji przyrodniczej. Przewodnik jest w tej chwili adaptowanych na język polski i będzie dostępny na naszej stronie.


 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl