Europejskie łowiska należały niegdyś do jednych z najbardziej produktywnych na świecie, ale ponad 40 lat WPRyb przyczyniło się do poważnego wytrzebienia populacji ryb, do degradacji ekosystemu oraz gatunków, siedlisk i obszarów chronionych przez unijne przepisy ochrony przyrody. Rybołówstwo stało się niezrównoważone, coraz mniej opłacalne i uzależnione od subsydiów ze środków publicznych. To z kolei doprowadziło do ubożenia przybrzeżnych społeczności i do rosnącego uzależnienia od ryb z importu.


Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, europejska flota rybacka była zdecydowanie zbyt duża. Większość Europejskiego rybołówstwa to działalność prowadzona na małą skalę, na jednostkach do 12 m długości. Polityka UE bardziej sprzyjała destrukcyjnej, nieselektywnej i paliwochłonnej flocie, kosztem ekologicznie zrównoważonych metod połowowych.

OTOP był jednym z krajowych partnerów koalicji OCEAN2012 w Polsce. Była to koalicja organizacji zmierzających do zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybackiej, które położyć miały kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwić równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb. Koalicja zrzeszała 170 organizacji z całej UE, zmierzających do niezbędnej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa w celu przywrócenia równowagi ekologicznej ekosystemów morskich. OCEAN2012 została zainicjowana i była koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata.

Zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) wprowadziła nowe narzędzia, jakimi są tzw. wieloletnie plany zarządzania. Założeniem planów jest zapewnienie długoterminowego i zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi w oparciu o cele WPRyb, między innymi odtworzenie poławianych stad ryb powyżej poziomów pozwalających uzyskać tzw. Maksymalny Zrównoważony Odłów (MSY – Maximum Sustainable Yield).

Między Komisją Europejską, Radą Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Europarlamentem trwają trójstronne negocjacje nad wieloletnim planem zarządzania dla stad ryb dorsza, śledzia i szprota Morza Bałtyckiego (tzw. „bałtycki plan”). Będzie to pierwszy tego typu dokument w UE. Jako kolejny ma zostać przygotowywany wieloletni plan dla stad ryb Morza Północnego.
23 marca 2017

Nie! dla nowych jednostek połowowych

Zakaz kierowania dotacji UE na budowę nowych statków rybackich powinien zostać utrzymany! – apel organizacji pozarządowych do Europarlamentarzystów 101 organizacji pozarządowych i społecznych z Unii Europejskiej, […]
17 lutego 2016

Odszedł prof. dr hab. Krzysztof Skóra

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Krzysztofa Skóry. Był wybitnym ichtiologiem i oceanologiem, nauczycielem akademickim oraz twórcą i kierownikiem Stacji Morskiej Instytutu […]
17 lutego 2016

Wspólne starania o odbudowę stad ryb Bałtyku

Zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) wprowadza nowe narzędzia, jakimi są tzw. wieloletnie plany zarządzania. Założeniem planów jest zapewnienie długoterminowego i zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi w oparciu […]
15 lipca 2015

Powiedz TAK dla Natury i mokradeł

Niedaleko Warszawy rozciąga się jeden z największych kompleksów bagiennych na Mazowszu, który swą nazwą nawiązuje do starej ludowej opowieści – Bagno Całowanie. Na bagnach rosło kiedyś […]
3 czerwca 2015

List do europarlamentarzysty, dotyczący bałtyckiego planu zarządzania.

16 kwietnia 2015

19 organizacji wzywa Ministra Sawickiego do zakończenia przełowienia

      19 organizacji pozarządowych, w tym 12 organizacji z Polski, przekazało 14 kwietnia wspólny list do Ministra Marka Sawickiego w sprawie Wieloletniego Planu Zarządzania […]
28 grudnia 2014

OTOP i 125 organizacji wzywają ministrów państw UE, aby zakończyli przełowienie

Organizacje pozarządowe z całej Unii Europejskiej apelują do unijnych ministrów ds. rybołówstwa o to by powstrzymali nadmierną eksploatację ryb do 2015 r., tak jak wymaga tego nowa, […]
12 grudnia 2014

OTOP z Nagrodą Bursztynowego Mieczyka

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków otrzymało Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Ta najstarsza tego typu nagroda w Polsce przyznawana jest organizacjom pozarządowym działającym na Pomorzu. Ogólnopolskie […]
23 kwietnia 2014

Zaproszenie na pokaz filmu "Bezrybie"

W imieniu koalicji Ocean 2012, której członkiem jesteśmy, serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek na bezpłatny pokaz filmu „Bezrybie” poświęconego problemowi przełowienia mórz i oceanów. Problem w […]

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl