Pod koniec maja 2016 r. rozpoczęły się „cięcia sanitarne” w Puszczy Białowieskiej. Drzewa zaatakowane przez kornika drukarza zagrażają cennym siedliskom i konieczna jest ich wycinka – uważa minister środowiska. Kornik nie szkodzi Puszczy Białowieskiej, a martwe drewno jest niezbędnym elementem naturalnego lasu, bez którego życie wielu gatunków jest zagrożone – przekonują naukowcy. To oznacza, że w dyskusji o puszczy ministerstwo środowiska przeszło od słów do czynów. Naukowcy i ekolodzy nie przestają protestować. Puszcza Białowieska to ostatni w Europie nizinny las o cechach pierwotnych i jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy światowego dziedzictwa UNESCO.

Wojna o martwe drzewa

25 marca 2016 r. minister środowiska Jan Szyszko podpisał aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, w którym trzykrotnie zwiększono limity pozyskania drewna. W wyniku zamarcia ogromnej ilości drzew siedliska ulegają procesom silnego przekształcania. Jak zauważają leśnicy, gradacja kornika powoduje chorobę łańcuchową i wpływa na zamieranie nie tylko świerków, ale też np. jesionu. Zmienia się struktura poszczególnych obszarów: tereny o niskim poziomie wód zamieniają się w zespoły trawiaste, obszary o wysokim poziomie wód w tereny zalane wodą. W jednym i drugim przypadku istniejące tam siedliska podlegają degradacji i bez ingerencji zewnętrznej nie będą wstanie się zregenerować – czytamy na stronie Ministerstwa. Puszcza stanowi dzieło rąk ludzkich i jest dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności, a także świadectwem działania polskiej szkoły leśnictwa, będącej światowym liderem w tej dziedzinie – mówi minister Szyszko. Naukowcy przekonują, że martwe drewno jest w puszczy niezbędne. Tam, gdzie występuje martwe drewno – występuje także dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety lub sóweczka. Potrzebują go jednak nie tylko ptaki – jest ono domem także dla gryzoni, płazów, chrząszczy, grzybów i licznych mikroorganizmów. Wycięcie fragmentu starodrzewu pochodzenia naturalnego i posadzenie na jego miejscu młodych drzew wiąże się zawsze z drastyczną redukcją różnorodności gatunków oraz procesów i struktur. Organizmy zależne od obecności wielkich i zamierających drzew tracą miejsca do życia. Zróżnicowany las WWW (wielogatunkowy, wielowarstwowy, wielopokoleniowy) zostaje zastąpiony uproszczonym lasem JJJ (jednowarstwowym, jednowiekowym, często jednogatunkowym). Tak więc zachowanie zróżnicowania typowego dla lasu naturalnego wymaga powstrzymania się od interwencji w zachodzące w nim procesy twierdzi jednoznacznie w tekście „Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji” (opublikowanym na www.forestbiology.org) prof. dr hab. Tomasz Wesołowski z Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z naukowcami reprezentującymi m.in. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Uniwersytet Rzeszowski, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Prawnicy z ClientEarth, organizacji non-profit zajmującej się prawnymi aspektami ochrony środowiska, ostrzegają, że podpisanie przez ministra aneksu narusza art. 6 dyrektywy siedliskowej, ponieważ nie została przeprowadzona wymagana przez przepisy unijne ocena wpływu wycinki na chronione siedliska i gatunki. Swój sprzeciw wyraziło także ponad 140 tysięcy obywateli Polski w specjalnej petycji do premier Beaty Szydło. Prawo krajowe nie daje możliwości odwołania się od decyzji ministra. Zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy, żeby w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej porozumieć się w Polsce, bez pośrednictwa zagranicznych instytucji – tłumaczył Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska. Aby ratować Puszczę Białowieską siedem organizacji ekologicznych: ClientEarth, Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF złożyło więc skargę do Komisji Europejskiej i zaapelowało o powstrzymanie szkód wynikających z planowanego zwiększenia wycinki w puszczy. Chcemy, aby ta decyzja została cofnięta. Oczekujemy od resortu środowiska działań, które pozwolą chronić Puszczę wraz z całym jej bogactwem przyrodniczym. To nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń – podkreśla Jarosław Krogulec, kierownik ds. ochrony przyrody w OTOP. 16 czerwca 2016 roku Komisja Europejska ogłosiła, że wszczęła postępowanie przeciwko polskiemu rządowi w związku z przyjęciem przez ministra Szyszko dokumentu, który pozwala na zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Podstawą prawną wszczęcia postępowania jest możliwe naruszenie dyrektyw siedliskowej i ptasiej.
15 marca 2017

Postanowienie sądu w sprawie Puszczy Białowieskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał we wtorek (14.03.2017), że decyzja o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej nie podlega kontroli sądowej. Wynika to z braku uregulowania tej kwestii w prawie. Tym samym […]
26 stycznia 2017

Puszcza Białowieska: Informacyjny chaos i wycinka małymi krokami

1 lutego br. rząd Beaty Szydło ma przedstawić UNESCO raport na temat ochrony Puszczy Białowieskiej. Niestety, w Puszczy postępuje wycinka małymi krokami, również w strefach chronionych […]
11 stycznia 2017

NGO komentują projekt planu zarządzania Puszczą Białowieską

Komentarz organizacji pozarządowych do Projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska.   Wczoraj (10 stycznia) zakończyły się konsultacje projektu założeń do […]
28 października 2016

Puszcza nie jest obiektem dziedzictwa kulturowego

Koalicja organizacji pozarządowych złożyła uwagi do raportu z misji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) w Obiekcie Światowego Dziedzictwa „Puszcza Białowieska”. Organizacje pozarządowe zgadzają się z wnioskami […]
20 lipca 2016

UNESCO: ministerstwo musi niezwłocznie przygotować plan zarządzania Puszczą

Raport IUCN z misji terenowej w Białowieży stwierdza, że zarządzanie Puszczą trzeba dostosować do zasad zapisanych w porozumieniu z UNESCO, czyli pozwolić, by las rozwijał się […]
8 czerwca 2016

Puszczę Białowieską wizytują eksperci UNESCO

W dniach 4-8 czerwca 2016 r. w Polsce przebywają eksperci Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), która jest ciałem doradczym UNESCO w programie Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego: Herve […]
13 maja 2016

Stanowisko NGO w sprawie PROP

Warszawa, dn. 13 maja 2016 roku Stanowisko organizacji ekologicznych w sprawie Państwowej Rady Ochrony Przyrody Czy zniszczenie niezależności PROP oznacza pierwszy krok do rozmontowania systemu ochrony […]
19 kwietnia 2016

Skarga do Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej

Siedem organizacji pozarządowych zrzeszających prawników, przyrodników i aktywistów wysłało dziś skargę do Komisji Europejskiej, zgłaszającą naruszenie prawa przez decyzję ministra środowiska Jana Szyszkę. Według prawników z […]
25 marca 2016

Minister Szyszko wydał wyrok na Puszczę Białowieską

Komentarz organizacji pozarządowych do przyjęcia przez ministra środowiska Jana Szyszko aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża Minister środowiska Jan Szyszko ogłosił zatwierdzenie zmian w Planie […]

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl