AWCT expedition finds the wintering grounds of the Aquatic Warbler
25 lutego 2007
1% na ochronę Doliny Rospudy
19 lipca 2007
Pokaż wszystkie
Warsztaty "Przygotowywanie planów zarządzania"

W trakcie zajęć międzynarodowy zespół ekspertów prezentował opracowany wcześniej przewodnik który “krok po kroku” prowadzi kierowników lokalizacji oraz potencjalnych wykonawców planu przez cały proces planowania zarządzania. W znacznym stopniu ułatwi to opracowanie dobrego planu zarządzania oraz zapewni jednakową jakość i format dla wszystkich lokalizacji objętych projektem.

projekt LIFE – Wodniczka

W ramach projektu LIFE – Wodniczka każda lokalizacja projektu powinna mieć opracowany plan zarządzania najpóźniej do końca 2008r. Plany te będą dotyczyły potrzeby ochrony wodniczki i jej siedlisk, ale muszą uwzględniać także potrzeby ochrony innych gatunków oraz pozostałych grup interesu. Plany zarządzania powinny zostać zaktualizowane w okresie trwania projektu LIFE. Aktualizacja ta pozwoli na włączenie nowych wyników  programu monitorującego LIFE,  poszczególnych opracowań dotyczących zastosowania biomasy dla każdej lokalizacji oraz wcześniejszych doświadczeń dotyczących zarządzania w czasie trwania projektu.

Plany zarządzania opracowane w ramach projektu LIFE obowiązują wyłącznie kierownika lokalizacji ale poza tym nie mają żadnego wiążącego prawnie statusu. Jednakże, częścią procesu jest dopilnowanie, aby nasze plany zostały włączone do planów zarządzania NATURA 2000, które są prawnie wiążące, a które polski rząd musi przygotować.

Główny zespół projektu zatrudnił dwóch polskich ekspertów, aby wspomagali Kierowników lokalizacji w opiniowaniu wstępnych planów dla każdej ostoi. Eksperci ci będą również w razie potrzeby  doradzać Kierownikom lokalizacji oraz wykonawcom.

projekt LIFE – Wodniczka

W ostatnim dniu warsztatów uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce łodzią do miejsc gniazdowania wodniczek na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl