Wyłączenie ustawy szkodowej
23 stycznia 2010
Obowiązki sprawcy – działania zapobiegawcze i naprawcze
25 stycznia 2010
Pokaż wszystkie
Zastępcze wykonanie działań zapobiegawczych lub naprawczych
RDOŚ musi wykonać działania zapobiegawcze lub naprawcze we własnym zakresie, jeżeli:
  1. nie można zidentyfikować sprawcy szkody, jeśli nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego lub egzekucja okazała się bezskuteczna,
  2. istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.
Wskazane przyczyny należy uznać za występujące samodzielnie, a nie łącznie, za czym przemawia interpretacja przepisów art. 5 ust. 3 pkt d i ust. 4 oraz art. 6 ust. 2 pkt e i ust. 3 Dyrektywy 2004/35/WE. Interpretacja wskazanych przyczyn jako koniecznych do łącznego wystąpienia dla stwierdzenia zaistnienia obowiązku organu byłaby ograniczeniem zakresu wskazanych przepisów dyrektywy, czyli byłoby to naruszenie obowiązku implementacji dyrektywy w drodze wykładni.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl