Zgłaszanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

Obowiązki sprawcy – działania zapobiegawcze i naprawcze
25 stycznia 2010
Przesłanki odpowiedzialności
27 stycznia 2010
Pokaż wszystkie
Zgłaszanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku
Każdy ma prawo zgłosić bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku.
Uprawnienia zgłaszającego są szersze lub węższe, w zależności od tego, kto dokonuje zgłoszenia.
ZGŁOSZENIE
– bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku
– szkody w środowisku
Organizacje ekologiczne
Organy administracji publicznej
Inne podmioty
/”każdy”/
Organy administracji publicznej oraz organizacje ekologiczne zgłaszające szkodę lub bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku dotyczące środowiska jako dobra wspólnego, mogą uczestniczyć w postępowaniu na prawach strony.
Wskazówka praktyczna: Organizacja ekologiczna powinna w zgłoszeniu wyraźnie zaznaczyć, że:
  1. dokonuje zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody dotyczącej środowiska jako dobra wspólnego,
  2. będzie uczestniczyła w dalszej części postępowania na prawach strony.
Nie mogą na prawach strony uczestniczyć inne podmioty dokonujące zgłoszenia. Ich udział w sprawie ogranicza się do fazy wszczęcia postępowania (kończy się z chwilą, kiedy postanowienie o wszczęciu postępowania albo o odmowie wszczęcia postępowania stało się ostateczne).
Uprawnienia podmiotów zgłaszających bezpośrednie zagrożenie szkodą
w środowisku lub szkodę w środowisku

 Organizacje ekologiczne

 

Organy administracji publicznej
 
Prawo dokonania
skutecznego zgłoszenia
bezpośredniego zagrożenia szkodą
w środowisku
lub szkody
w środowisku
Prawo
do otrzymania postanowienia o wszczęciu
bądź o odmowie
wszczęcia postępowania
w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą
w środowisku
lub szkody w środowisku
Prawo
złożenia zażalenia na postanowienie odmawiające
wszczęcia postępowania
w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą
w środowisku
lub szkody
w środowisku
Prawo
udziału w postępowaniu
na prawach strony
(min. wgląd w akta sprawy, prawo składania wniosków dowodowych, prawo do otrzymywania postanowień i decyzji wydanej w sprawie, prawo ich zaskarżania, itd.)
 „Każdy” –
inne podmioty
niż organizacje ekologiczne
i organy administracji publicznej
(min. indywidualne osoby fizyczne, osoby prawne, komitety mieszkańców,
pozostałe podmioty)
Prawo dokonania
skutecznego zgłoszenia
bezpośredniego zagrożenia szkodą
w środowisku
lub szkody
w środowisku
Prawo
do otrzymania postanowienia o wszczęciu
bądź o odmowie
wszczęcia postępowania
w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą
w środowisku
lub szkody w środowisku
Prawo
złożenia zażalenia na postanowienie odmawiające
wszczęcia postępowania
w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą
w środowisku lub szkody w środowisku
Minister Środowiska przyjmuje zgłoszenia w sprawach bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody spowodowanej GMO.
Zgłoszenia pozostałych szkód przyjmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ).
Termin wydania postanowienia
o wszczęciu lub odmowie wszczęcia
postępowania w sprawie
bezpośredniego zagrożenia szkodą
w środowisku lub szkody w środowisku
najpóźniej –
2 miesiące
od dnia zgłoszenia
w razie jego niedochowania organizacja ekologiczna może złożyć zażalenie na bezczynność
do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl