Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach
23 listopada 2010
Wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji wodniczki w 2009 roku
15 grudnia 2010
Pokaż wszystkie
Nowe publikacje do pobrania

W ramach prowadzonego przez OTOP projektu „Ekointerwencje – zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000” wydaliśmy trzy przydatne publikacje.

 

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik

Dzięki przedstawionym w poradniku podstawom prawnym i praktycznym możliwościom działania w obronie ostoi Natura 2000, wiele organizacji pozarządowych, mieszkańców ostoi Natura 2000 i innych osób indywidualnych, które troszczą się o stan polskiej przyrody, będzie mogło umiejętnie i skutecznie zaangażować się w sytuacji zagrożenia lub szkody w środowisku ostoi Natura 2000. Liczymy także, że zawarta w poradniku wiedza zostanie wykorzystana przez decydentów, którzy wydając decyzje administracyjne dotyczące ostoi Natura 2000, będą zgodnie z literą prawa respektować konieczność ochrony przyrody.

 

Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz

Książka przybliża najważniejsze wyroki Trybunału i opinie rzecznika generalnego w sprawach dotyczących ostoi Natura 2000 z różnych krajów Unii Europejskiej. Do korzystania z niej namawiamy społecznych opiekunów przyrody, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby indywidualne, którym zależy na korzystaniu z zasobów przyrodniczych w sposób zrównoważony, zgodny z celami ochrony przyrody i przepisami prawa. Wierzymy, że przedstawione w tej publikacji interpretacje Trybunału będą przydatną argumentacją w rozmowach, konsultacjach społecznych, lub ostatecznie, w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (broszura)

Broszura zawiera podstawowe informacje o obszarach Sieci Ekologicznej Natura 2000, celach jakim służą, podstawach prawnych ich wyznaczania i ochrony, korzyściach z ich istnienia oraz wpływie na rozwój gospodarczy i życie mieszkańców okolicznych terenów.

 

Wszystkie wymienione publikacje można bezpłatnie pobrać ze strony projektu Ekointerwencje.
 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl