Na ratunek czerskim pustułkom
16 czerwca 2013
"Przewodnik Collinsa.Ptaki" teraz również w miękkiej oprawie
18 czerwca 2013
Pokaż wszystkie
Druga tura liczenia wodniczek na Lubelszczyźnie

Wolontariusze OTOP uczestniczyli, w okresie 2.06 – 13.06., w monitoringu wodniczki na Lubelszczyźnie. W tym czasie liczenia wykonywane były w obrębie Bagna Bubnów, Bagna Staw w Poleskim Parku Narodowym oraz torfowiska Ciesacin na terenie ostoi Natura 2000 „Polesie”. Liczenia wykazały stabilność populacji wodniczki w obrębie Poleskiego PN oraz wzrost liczebności tego gatunku na torfowisku Ciesacin.

Szczególnie ważna jest dla nas ta druga wiadomość. Ciesacin jest największym torfowiskiem Polesia Lubelskiego położonym poza obszarem PPN. Tu jeszcze w latach 80. utrzymywała się niewielka, licząca 12 śpiewających samców, populacja wodniczki. Niestety teren ten zarastał krzakami i wodniczka, a także inne gatunki torfowiskowe zaczęły zanikać dochodząc do zera w 2010 i 2011. Na szczęście pod koniec pierwszej dekady obecnego wieku w ramach programów rolnośrodowiskowych właściciele tego obszaru zaczęli usuwanie krzaków i koszenie. Od 2010 dodatkowo teren ten był w obrębie działań ochronnych projektu LIFE+ „Wodniczka i biomasa”. W 2012 roku stwierdzono tu 2 śpiewających samców, a w 2013 – 3. Ten rok jednak okazał się uwieńczeniem wysiłków w ochronie torfowiska Ciesacin. Wolontariusze w ramach tegorocznych liczeń stwierdzili 9 śpiewających samców. Wodniczka powróciła na torfowisko na dobre.

Przed nami jeszcze liczenia na Torfowiskach Węglanowych koło Chełma. Będą one prowadzone w dwóch turnusach – 23.06-27.06 oraz 30.06-4.07. Są jeszcze wolne miejsce na drugi turnus pod Chełmem. Przyłącz się do nas i weź udział w liczeniach!
 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia

Pytania dotyczące organizacji akcji oraz zgłoszenia należy przesyłać do Jarosława Krogulca z Lubelskiego Regionalnego Biura OTOP:

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl