Wycieczka Trójmiejskiej Grupy OTOP nad Stawy w Rokitkach
23 lipca 2014
Wyniki konkursu plastycznego “I Ty możesz pomóc ptakom w mieście”
25 lipca 2014
Pokaż wszystkie
Zagrożenie dla środowiska po wycieku mazutu do Wisły

Wyciek mazutu do Wisły, który miał miejsce w piątek 16 lipca, spowodowany awarią instalacji w Elektrowni w Kozienicach, stworzył realne zagrożenie dla środowiska. Specjaliści OTOP, wspólnie z przedstawicielami WWF Polska, od pierwszych godzin, podjęli się monitorowania sytuacji na Wiśle. Na podstawie poczynionych obserwacji Towarzystwo wysłało do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie zgłoszenie o zagrożeniu szkodą w środowisku.

W wyniku awarii zaworu zasilającego mazutem jeden z kotłów w elektrowni Enea Wytwarzanie S.A. w Kozienicach nastąpił wyciek tej szkodliwej substancji. Według różnych szacunków z instalacji uwolniło się od 5 do 9 ton cieczy. Zamontowana na stałe przez elektrownię zapora okazała się nieszczelna i mimo wzmocnienia przez strażaków zabezpieczenia drugą zaporą płaszczową, nie udało się zebrać całej substancji. Część, około 250 kg, przedostała się niestety do bezpośredniego nurtu Wisły.

Po doniesieniach o wycieku, przedstawiciele OTOP i WWF skontrolowali koryto rzeki poniżej elektrowni w Kozienicach. Film olejowy, jak nazywa się cienką warstwę oleju unoszącą się na powierzchni wody, był widoczny gołym okiem. Niestety przedstawiciele spółki Enea bagatelizując tę sprawa ogłosili, że taka niewielka ilość szkodliwej substancji nie będzie miała wpływu na środowisko. Jest to szczególnie niepokojące, gdyż ten teren wchodzi w skład obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000, o nazwie „Dolina Środkowej Wisły”.

Dlatego OTOP wysłał do RDOŚ w Warszawie zgłoszenie, w którym wskazał zagrożenia, jakie mogła poczynić w środowisku nawet niewielka ilość tej toksycznej substancji ropopochodnej. Mazut to ciężki olej opałowy stosowany jako paliwo do kotłów, który jest bardzo trudny do usunięcia. Jego przedostanie się do Wisły zagraża występującym na tym obszarze ptakom, przede wszystkim wodno-błotnym, powodując u nich tzw. chorobę olejową, prowadzącą na ogół do śmierci. Zatrucie środowiska wodnego mazutem może również powodować wnikanie silnie toksycznych związków chemicznych do organizmów ryb, które są pokarmem nie tylko dla wielu gatunków ptaków, ale i dla ludzi.  Może to stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. OTOP oczekuje, że wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w tej sprawie, w którym Towarzystwo chce uczestniczyć na prawach strony.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl