OTOP i 125 organizacji wzywają ministrów państw UE, aby zakończyli przełowienie
28 grudnia 2014
Ogólnopolski konkurs plastyczny
5 stycznia 2015
Pokaż wszystkie
UWAGA!!! Zmiana wysokości składek członkowskich

Realizacja misji OTOP jest możliwa przede wszystkim dzięki jego członkom. Każda osoba w szeregach Towarzystwa jest dla nas wielkim wsparciem, potwierdzającym słuszność naszych działań. Dlatego gorąco dziękujemy za Waszą obecność. Każdemu, kto pragnie wspomóc nas bardziej, przypominamy o możliwości przekazywania darowizn oraz 1% z podatku dochodowego na rzecz działalności OTOP. Zachęcamy także do pracy wolontariackiej, która, podobnie jak wsparcie finansowe, jest nam ogromnie potrzebna.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze znacznym wzrostem kosztów wydawania kwartalnika „Ptaki” oraz obsługi bazy członkowskiej podjęta została decyzja o podniesieniu wysokości składek członkowskich. Zarząd OTOP w dniu 24.10.2014, na podstawie wytycznych Walnego Zebrania Członków, przyjął uchwałę zmieniającą wysokość składek członkowskich, która nie była korygowana od 6 lat.

Nowe stawki opłat członkowskich wynoszą:

  • członkostwo indywidualne: 

                   – 90 zł dla osób korzystających z kwartalnika „Ptaki” w wersji papierowej; ​

                   – 60 zł dla osób otrzymujących kwartalnik w wersji elektronicznej, 

  • członkostwo ulgowe (uczniowie, studenci, renciści, emeryci): 50 zł
  • członkostwo rodzinne: 100 zł,
  • członkowie kół szkolnych: 20 zł.

Wprowadzono również możliwość zapłaty składki w ratach.

Nowe wysokości składek należy uiszczać w momencie przedłużania członkostwa na kolejny rok. Oznacza to, że zmienione składki nie zaczynają obowiązywać jednocześnie dla wszystkich, ale dopiero przy wpłacaniu składki kontynuującej członkostwo w OTOP.

Przypominamy, że wpłaty składek członkowskich należy dokonywać na konto:

Bank Zachodni WBK S.A., o/Marki 95 1090 1841 0000 0001 1457 9706

Zmiana stawek opłat członkowskich okazała się koniecznością. Ich podwyższenie ma zapewnić środki nie tylko na wydawanie kwartalnika „Ptaki” i obsługę bazy członkowskiej, ale także na realizację innych działań OTOP. Dlatego liczymy na Państwa zrozumienie i pozostanie w gronie członków OTOP przez kolejne lata.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl