Stoisko OTOP na Biebrzańskich Targach
4 maja 2015
Rusza nowa platforma do obserwacji ptaków www.ornitho.pl
7 maja 2015
Pokaż wszystkie
Betonowe wyspy dla ptaków w Nowogrodzie Bobrzańskim

Naturalne siedliska lęgowe ptaków zamieszkujących wyspy są coraz rzadsze, głównie ze względu na postępującą degradację rzek. Ingerencja w koryto rzeki może powodować niszczenie łach, wypłyceń i wysp, a w konsekwencji zagrażać przetrwaniu populacji takich gatunków jak rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, mewa siwa, czy sieweczka obrożna. Oprócz działań skierowanych na ochronę naturalnych dolin rzecznych, istotne jest równoległe tworzenie zastępczych siedlisk lęgowych dla ptaków gniazdujących na wyspach. Właśnie dlatego Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, wspólnie z Górażdże podjęło się realizacji projektu „Wzmocnienie roli zbiorników wodnych w kopalniach grupy Górażdże, jako ostoi dla ptaków gniazdujących na wyspach”, którego jednym z działań było przygotowanie i zwodowanie sztucznych wysp dla rybitw.

Dwie sztuczne wyspy (każda złożona z 3 sześciokątnych bloków) zostały zwodowane pod koniec kwietnia na poeksploatacyjnych zbiornikach kopalni w Nowogrodzie Bobrzańskim. Na miejsce wodowania wybrano rozległe zbiorniki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie doliny rzeki Bóbr, gdzie w poprzednich latach stwierdzano pojedyncze pary lęgowe rybitw rzecznych. Na szczególną uwagę zasługuje technologia przygotowania wysp, które wykonane są z betonu wzmocnionego specjalnym włóknem, co gwarantuje ich odporność na warunki atmosferyczne, a w konsekwencji długi okres eksploatacji. Zastosowano tu technologię produkcji sztucznych wysp dla ptaków wymyśloną, opatentowaną i stosowaną z sukcesem w Czechach.

Pierwsze rybitw rzeczne obserwowane były na wyspach już na następny dzień po wodowaniu! Teraz należy tylko trzymać kciuki, aby ptaki polubiły swój nowy dom.

 

Projekt „Wzmocnienie roli zbiorników wodnych w kopalniach grupy Górażdże jako ostoi dla ptaków gniazdujących na wyspach” realizowany jest w ramach programu BirdLife – HeidelbergCement dotyczącego ochrony różnorodności biologicznej (HeidelbergCement Biodiversity Conservation Programme), a jego dofinansowanie zapewnia Grupa Górażdże.

 

FOT. Tomasz Wilk

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl