Już jesień! Najwyższy czas na dobre decyzje w sprawie Dyrektywy ptasiej i siedliskowej!

Nowa Europa dla ludzi!
12 września 2016
Czy musimy chronić przyrodę na terenach rolniczych?
28 września 2016
Pokaż wszystkie
Już jesień! Najwyższy czas na dobre decyzje w sprawie Dyrektywy ptasiej i siedliskowej!

#NatureAlert

Komisja Europejska wraca „do szkoły” po przerwie wakacyjnej, a jedną z pierwszych lekcji jakie powinna odrobić jest podsumowanie procedury Fitness check, czyli sprawdzenia jak działają i jak skuteczne są Dyrektywa ptasia i siedliskowa. W długim, dwuletnim procesie jednomyślnego poparcia prawodawstwu UE udzielili eksperci, obywatele, przedstawiciele rządów państw członkowskich i Parlament Europejski.

Według ekspertów pracujących na zlecenie Komisji:

„Dowody wskazują, że Dyrektywy działają właściwe do ich przeznaczenia i wykazują wartość dodaną dla UE. Dyrektywy spowodowały wiele istotnych korzyści dla ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Zapewniają wyważone i skuteczne ramy dla zaspokajania zróżnicowanych interesów wielu grup z poszanowaniem celów związanych z ochroną przyrody. Całkowite koszty realizacji są rozsądne i zrównoważone przez korzyści, choć na niektóre zainteresowane strony dyrektywy mają większy wpływ niż na inne”.

Komisja Europejska miała podsumować procedurę fitness check  na czerwcowej konferencji w ramach prezydencji holenderskiej, ale w niewyjaśnionych okolicznościach przeciwnicy dyrektyw zablokowali ogłoszenie jej wyników doprowadzając w ostatniej chwili do odwołania konferencji. Po fali krytyki wiceprzewodniczący Frans Timmermans dał słowo Parlamentowi Europejskiemu, że jesienią zaprezentuje obszerny komunikat w sprawie przyszłości ochrony różnorodności biologicznej. Obiecał poważnie potraktować wnioski z kontroli fitness check przedstawione przez ekspertów.

Dla zachowania wiarygodności Komisja Europejska powinna zaangażować się w rozwiązanie kryzysu różnorodności biologicznej i potwierdzić, że Dyrektywa ptasia i siedliskowa są odpowiednie do swojego przeznaczenia i zapewnić rozwiązanie problemów wskazanych przez fitness check: słabego wdrożenia istniejących przepisów, braku środków na ich realizację i wprowadzić konieczne zmiany we wspólnej polityce rolnej UE.

Jesteśmy przekonani, że wiceprzewodniczący Frans Timmermans dotrzyma słowa. Dni są coraz krótsze, a ptaki wędrowne udają się do Afryki, najwyższy więc czas spełnić obietnicę.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl