Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym – nowe materiały
23 lutego 2017
Petycja w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody
1 marca 2017
Pokaż wszystkie
Oficjalne rozpoczęcie sezonu lęgowego ptaków

Kwiczoł, fot. Cezary Korkosz

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  1 marca rozpoczyna się okres, w którym nie można usuwać gniazd ptasich. Ten moment traktowany jest jako początek sezonu lęgowego ptaków. Aż do 16 października pod szczególną ochroną znajdują się więc także drzewa – zarówno te będące miejscem gniazdowania, jak i te, które są dla ptaków obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

Rozporządzenie zakazuje m.in. „niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania”, „niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień” dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową.

Podobna ochrona dotyczy więc także drzew, na których swoje gniazdo lub siedlisko mają m.in. wiewiórka pospolita, nietoperze: nocek Bechsteina, borowiaczek i borowiec olbrzymi oraz owady: pachnica dębowa, kozioróg dębosz, średzinka, nadobnica alpejska (gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi), zgniotek cynobrowy i szkarłatny oraz kozioróg bukowiec.

Drzewa, na których gniazdują wymienione wyżej gatunki oraz wszystkie chronione gatunki ptaków oraz drzewa w okolicy gniazd, które stanowią ich miejsca żerowania nie mogą być wycięte bez zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 16_12_2016

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl