Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym – nowe materiały
23 lutego 2017
Chodź z nami szukać wiosny – Spring Alive 2017
14 marca 2017
Pokaż wszystkie
Petycja w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

Cezary Korkosz

Organizacje pozarządowe zwróciły się do prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz premier Beaty Szydło z petycją w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i przywrócenia realnej ochrony drzew.

W petycji wymieniono szkodliwe zmiany, jakie wprowadziła zmiana ustawy o ochronie przyrody, m.in.:

  • zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3): zwiększenie obwodu drze na które nie jest wymagane zezwolenie z 25 cm i 35 cm na wysokości 5 cm do 50 cm i 100 cm na wysokości 130 cm.

Zmiana ta powoduje, iż bez zezwolenia wycinane są duże, stare drzewa na terenach gmin, a dodatkowo wprowadzenie pomiaru obwodu na wysokości 130 cm nad ziemią uniemożliwia pomiar drzewa po wycince.

  • zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3a): całkowite zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew z terenów prywatnych, gdy drzewa są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Przepis ten budzi  bardzo duże kontrowersje, gdyż już doprowadził do masowych wycinek. W praktyce trudno jest udowodnić osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą na prywatnym terenie, że wycinka związana jest z ich działalnością gospodarczą, nawet gdy jest to dość ewidentne.

  • zgodnie z art. 84. ust. 1: umożliwienie gminom rozszerzania katalogu kryteriów związanych z wycinką dzrew, na które nie trzeba wnioskować o wycinkę:

Szkodliwość tego przepisu polega na tym, iż gminy mogą dowolnie kształtować politykę związaną z wycinką drzew i zgodnie z przepisami maja możliwość dowolnego zwiększania obwodu drzew, ich wieku, ale także celu usunięcia. Nie daje się natomiast gminom możliwości zaostrzenia kryteriów liberalizujących wycinki.

  • zgodnie z art. 86. ust. 7: zniesione zostały opłaty za wycinkę drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm lub 80 cm, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze;

Z przepisu jasno wynika, że jest on skierowany do podmiotów gospodarczych i osób planujących zabudowę terenów nieużytkowanych.

Organizacje pozarządowe wnioskują o zmianę nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. poprzez usunięcie szkodliwych zapisów. Zwracają się także z prośbą o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych przy uchwalaniu kolejnej nowelizacji ustawy, uwzględniających zarówno przedstawicieli samorządu lokalnego jak i organizacji społecznych.

Pod petycją podpisali się przedstawiciele organizacji i instytucji:

Fundacja alter eko, Fundacja Nasza ziemia, Klub Gaja, Związek Stowarzyszeń Praskich, Stowarzyszenie NIE kopalni odkrywkowej, Zero Waste Europe, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Uniwersytet Wrocławski, Stępnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja”, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Fundacja Ja Wisła, Zw. Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, Fundacja Ekorozwoju, Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, Fundacja Strefa Zieleni, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Stowarzyszenie Warszawa Obywatelska, Stowarzyszenie Ostra Zieleń, Stowarzyszenie Ochrony Drzew “miastoDrzew”

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl