Kanał żeglugowy wzdłuż Bugu? Zdaniem naukowców zabraknie wody.
9 kwietnia 2019
Międzynarodowe Dni Ptaków Wędrownych | 10–12 maja 2019
18 kwietnia 2019
Pokaż wszystkie
Zostań członkiem OTOPatrolu rezerwatu Beka

Łęczaki, fot. Cezary Korkosz

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (Pomorskie Biuro OTOP) zaprasza do współpracy osoby chętne do zaangażowania się w prace społecznego patrolu terenowych edukatorów rezerwatu Beka.

Beka, rezerwat leżący u ujścia Redy do Zatoki Puckiej, ma wielu sympatyków wśród okolicznych mieszkańców, turystów i wielbicieli przyrody, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z konieczności przestrzegania zasad obowiązujących na terenie rezerwatu. Ma to negatywny wpływ na przyrodę Beki, w tym ptaki znajdujące tu miejsca lęgowe i miejsca odpoczynku w trakcie sezonowych migracji.
OTOP buduje zespół wolontariuszy, którzy pomogą w monitorowaniu obszarów rezerwatu najbardziej obciążonych ruchem turystów, w edukowaniu o przyrodzie Beki oraz instruowaniu osób przebywających poza wyznaczonymi szlakami o zasadach przebywania w rezerwacie w sposób przyjazny dla przyrody.

Uczestnikiem społecznego patrolu może być osoba, która ukończyła 18 lat.
Wolontariuszom Beki oferujemy:

  • pakiet materiałów edukacyjnych
  • elementy odzieży terenowej
  • szkolenie przygotowujące uczestników społecznego patrolu do pracy w rezerwacie.

Szkolenie OTOPatrolu odbędzie już 18 maja 2019 r. (sobota)
Miejsce – Wiejski Dom Kultury w Żelistrzewie, gmina Puck
Rozpoczęcie – godzina 09.00
Zakończenie – godzina 18.00

Wstępny program szkolenia:

  • Przyroda rezerwatu Beka oraz zadania ochrony czynnej wdrażane w rezerwacie przez OTOP;
  • Przegląd najczęstszych przejawów nieodpowiedzialnej turystyki i rekreacji w rezerwacie;
  • Zasady patrolowania, w tym bezpieczeństwa uczestników patrolu, oraz interweniowania w sytuacjach nieprzestrzegania obowiązujących reguł przez osoby odwiedzające rezerwat;
  • Zasady ustalania harmonogramu pracy, komunikowania się i raportowania asystentowi społecznego patrolu
  • Wizyta w rezerwacie Beka

Dodatkowe informacje
Uczestnikom szkolenia zwracamy koszty przejazdu do kwoty ok. 70 zł.

Zapraszamy osoby chętne do zgłoszenia się do Pomorskiego Biura OTOP. Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać za pomocą załączonego formularza na adres: pomorze@otop.org.pl.
(wersja edytowalna formularza)
O zarejestrowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
Udział w szkoleniu oznacza gotowość uczestnika do pracy w charakterze wolontariusza Beki w ramach zespołu OTOPatrolu.

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl