Strategy for 2015-2020 - OTOP

Strategia działań OTOP 2015 – 2020


DLACZEGO MUSIMY DZIAŁAĆ?

W ciągu ostatnich 50 lat tempo ginięcia gatunków zwiększyło się tysiąckrotnie w stosunku do tego z przeszłości. Co więcej, prognozy na przyszłość pokazują, że jeżeli nic nie zmienimy, będzie ono nadal rosło. To dramatycznie wysokie tempo zagłady spowodowane jest w ogromnej większości działalnością człowieka. Te fundamentalne czynniki zagłady bioróżnorodności wynikają z niezrównoważonego stylu życia człowieka na naszej planecie, który manifestuje się poprzez gwałtowny wzrost populacji, tworzącej rosnące zapotrzebowanie na żywność, energię i przestrzeń. Rosnące zapotrzebowanie bierze się po części z osobistych wyborów dotyczących stylu życia i konsumpcji, a po części z polityki rządów państw naszego świata. Stanowi też podstawę postrzegania „rozwoju gospodarczego” poprzez wskaźniki „wzrostu gospodarczego”. Dostrzegając pogarszający się stan oraz zagrożenia środowiska naturalnego, chcemy przyczynić się do jego ratowania. Na bioróżnorodność naszej planety patrzymy przez pryzmat ptaków, gdyż są one doskonałym wskaźnikiem jej stanu. Względna łatwość i ogromna przyjemność ich obserwacji motywuje nas do wysiłku, aby przeciwdziałać ich znikaniu z naszego otoczenia. Chcemy, aby możliwość oglądania ptaków miały także przyszłe pokolenia. W ten sposób – poprzez ochronę tego, co nam bliskie – chronimy całą przyrodę.

WIZJA OTOP

Przyroda jest niezbędna dla podtrzymania systemów wspierających życie i zapewnienia dobrobytu człowieka. Ochrona przyrody jest zarówno imperatywem moralnym, jak i praktyczną koniecznością. W naszej wizji: Ludzie żyją w harmonii z przyrodą, zachowując bogactwo bioróżnorodności.

Donacja

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.com
 

FreshMail.com
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.com