Opis projektu

Od września roku 2010 OTOP prowadzi nowy projekt ochrony wodniczki – dofinansowany przez Fundusz LIFE+ Projekt „Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy”, w skrócie nazywany „Wodniczka i biomasa”.

Wodniczka jest jedynym gatunkiem globalnie zagrożonego ptaka śpiewającego, którego ponad 25% populacji występuje w Polsce. Zasięg globalnej populacji wodniczki ograniczony jest obecnie do kilku państw, chociaż jeszcze na początku XX wieku gatunek ten był pospolity i liczny. W lipcu 2004 roku, w ramach Konwencji Bońskiej, rząd polski podpisał Porozumienie ds. ochrony wodniczki, które zobowiązuje państwa sygnatariuszy do zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę tego gatunku.

Fot. Samiec wodniczki. Mateusz Matysiak www.mateuszmatysiak.pl

Dlatego też OTOP od samego powstania zajmuje się ochroną tego gatunku. W roku 2005 zdobył dofinansowanie do Projektu LIFE „Ochrona wodniczki w Polsce i Niemczech”. W ramach tego projektu przeprowadzono inwentaryzację stanowisk wodniczki oraz ogólnopolskie liczenia ptaków. Poznano też dokładniej zagrożenia dla gatunku i jego wymagania siedliskowe. Przetestowano nowe metody zarządzania roślinnością na siedliskach wodniczki oraz ich wpływ na populację. Więcej informacji o projekcie LIFE zamieszczono tutaj.

W czasie projektu zauważono, że z ochroną siedlisk wodniczki jest to, że działania ochronne muszą być prowadzone regularnie. Działanie tylko w ramach projektów nie jest wystarczające. Dlatego też OTOP w Projekcie LIFE+ „Wodniczka i biomasa” zamierza wprowadzić zrównoważone systemy zagospodarowania biomasy, które zapewnią finansowanie działań ochronnych na stanowiskach wodniczki, dzięki użytkowaniu ściętej na nich biomasy. Dzięki temu nawet po zakończeniu projektu partnerzy chętnie będą prowadzić potrzebne wodniczkom koszenia.

Projekt ruszył we wrześniu 2010 roku i będzie trwał do końca sierpnia 2014. Dysponuje budżetem około 3 850 000 euro.

logo-WODNICZKA

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl