Ponad milion gatunków organizmów na Ziemi jest zagrożonych wyginięciem.

Ptaki są naszym systemem wczesnego ostrzegania. Jako dobrze poznana i stosunkowo łatwa do śledzenia grupa zwierząt dają nam znać gdzie w przyrodzie nie dzieje się dobrze.

OTOP chroniąc ptaki, chroni znacznie więcej.

Przekaż Twoje 1,5% dla OTOP. KRS: 0000015808

Dzięki Tobie zadbamy o więcej.

Degradacja siedlisk ptaków w wyniku działalności człowieka znacząco wpływa na zmiany liczebności i rozmieszczenia ptaków w Polsce. Zagrożonych wymarciem jest 47 gatunków, czyli aż o 30% więcej niż 2 dekady temu!

Wiemy, jak temu zapobiec.

Kryzys różnorodności biologicznej wywołany zmianami siedliskowymi jest dodatkowo napędzany postępującymi zmianami klimatycznymi powodującymi nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak powodzie, susze oraz ich skutki, np. pożary lasów.
Obecnie wśród gatunków zagrożonych w Polsce najliczniej są reprezentowane ptaki szczególnie wrażliwe na powyższe zjawiska, ptaki związane z mokradłami i łąkami w dolinach rzek.

RYCYK, autor: Cezary Korkosz

Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej. 

Istnienie kryzysów różnorodności biologicznej i klimatu jest coraz bardziej oczywiste i wymagające natychmiastowego przeciwdziałania! 

Dlatego OTOP angażuje się w nie tylko w bezpośrednią ochronę ptaków, ale prowadzi projekty związane z renaturalizacją, ochroną i przywracaniem terenów podmokłych, torfowisk i ekosystemów przybrzeżnych oraz zrównoważonym gospodarowaniem lasami i rolnictwem przyjaznym przyrodzie, rzecznictwem by wprowadzać zmiany systemowo, a także edukacją by uświadamiać, uwrażliwiać i pomagać ludziom pomagać,

Dobrze przygotowane i oparte na solidnych podstawach działania na rzecz ochrony przyrody dają nieocenione efekty.

PRZEKAŻ NAM 1,5% TWOJEGO PODATKU, A MY WYKORZYSTAMY GO W NASZYCH DZIAŁANIACH.

 

Grafika: Ala Gadomska

 

Przekaż 1,5% podatku na OTOP i  chroń je z nami!

Walki o dobrostan ptaków i przyrody żaden człowiek ani organizacja nie wygra w pojedynkę.
Dlatego tak ważne jest Twoje wsparcie. Twoje 1,5%. 

1,5% Twojego podatku możesz przekazać OTOP na trzy sposoby:

UWAGA: Jeśli rozliczasz się z PIT-37 i przekazywałeś/aś nam 1% w roku poprzednim, obecnie również Twoje 1,5% trafi automatycznie do OTOP. Nawet jeśli rozlicza Cię Ministerstwo Finansów.

Nasz KRS to: 0000015808

Rozliczenie PIT  możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 Do kiedy trzeba się rozliczyć?

W 2023 roku deklaracje podatkowe PIT 2022 składać należy:

  • do  2 maja  2023 roku (wtorek) > PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38.

Przekaż nam 1,5% swojego podatku na rzecz ochrony ptaków.

Możesz wziąć też udział w konkursie “Po co nam przyroda?” Regulamin znajdziesz TUTAJ

Dziękujemy w imieniu swoim, ptaków i przyrody! <3

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl