Przekaż 1,5% - OTOP

Przyroda jest na zakręcie. To, co kochamy, co dodaje kolorów naszemu światu, jest teraz zagrożone.

Aby temu przeciwdziałać, konieczne jest skuteczne zarządzanie najważniejszymi dla różnorodności biologicznej miejscami. Dzięki niemu nie tylko zachowujemy i chronimy poszczególne gatunki, ale także całe ekosystemy oraz naturalne procesy je kształtujące.

 

Rezerwaty to nasz wspólny skarb. Dlatego tak ważne jest Twoje wsparcie.

Przekaż 1,5% na OTOP i chroń je z nami.

 

Rezerwaty pełnią kluczową rolę w ochronie przyrody – bez nich nie uda się zachować jej najcenniejszych skarbów. Troszczymy się o ptaki dbając o środowisko, w którym żyją. Stosujemy ochronę czynną – kosząc łąki, zapobiegamy ich zarastaniu. Tereny, o które dbamy to nie tylko ostoje rzadkich ptaków, ale także unikalnych roślin słonolubnych. Pod opieką OTOP znajduje się ponad 1/3 powierzchni tych niezwykle cennych obszarów solnisk nadmorskich w Polsce!
OTOP prowadzi ochronę siedlisk w trzech szczególnie cennych przyrodniczo i niezwykłych miejscach. Mamy w tym wieloletnie doświadczenie.

Przekaż nam swoje 1,5%. 

Dzięki temu pomożesz nam chronić ptaki i przyrodę w tych rezerwatach:

Społeczny rezerwat OTOP Karsiborska Kępa znajduje się na unikatowej wstecznej delcie Świny, gdzie torfowiska, podmokłe łąki i szuwary tworzą niepowtarzalny krajobraz. Wyspa jest niezwykle przyjaznym miejscem dla ptaków. To bardzo ważne miejsce odpoczynku w czasie ich migracji. W tym okresie w rezerwacie możemy spotkać wiele gatunków gęsi i kaczek, licznie pojawiają się kszyki, czajki czy żurawie. Ptasi wędrowcy tworzą niesamowity spektakl przyrody.
Karsiborska Kępa to nie tylko ostoja dla ptaków migrujących, to także miejsce lęgów zagrożonych gatunków siewek łąkowych takich jak krwawodzioby, kszyki czy czajki. To również miejsce zmagań o utrzymanie siedlisk dla niezwykłej wodniczki. Dzięki staraniom OTOP jest szansa, że tu powróci.

Rezerwat OTOP Karsiborska Kępa, fot. Krzysztof Kałużny

Rezerwat przyrody Beka nad Zatoką Pucką słynie z bogactwa świata zwierząt i roślin oraz mozaik siedlisk. Ptaki lęgowe, zimujące jak i odpoczywające podczas sezonowych migracji to największy skarb i ogromna atrakcja rezerwatu. Położenie zapewnia dogodne warunki do żerowania i gniazdowania ptakom wodno-błotnym, w tym również tak cennym siewkom. Lęgi odbywają tu czajki, krwawodzioby, kszyki, a także sieweczki rzeczne. Beka stanowi też ważne siedlisko dla wielu gatunków blaszkodziobych: gniazdują tu gęgawy, łabędzie nieme, krakwy, cyranki i nurogęsi, można też obserwować rodziny oharów. Na przelotach licznie gromadzą się płaskonosy, rożeńce, cyraneczki, świstuny oraz gęsi: białoczelne, tundrowe i bernikle białolice. Zimą obserwować można liczne stada łabędzi krzykliwych i gągołów. Widowiskowym gatunkiem jest też żuraw, którego stada podczas jesiennych noclegowisk liczą tu ok. 1300 ptaków, regularnie występuje kilkanaście par pliszki cytrynowej.

Północna i centralna część rezerwatu znajduje się pod wpływem słonawych wód morskich, co sprzyja kształtowaniu się roślinnych zbiorowisk słonolubnych. Ich utrzymanie jest jednym z celów ochrony rezerwatu i wymaga czynnej ochrony. Głównymi zabiegami są koszenie i ekstensywny wypas koni.

Świt w rezerwacie przyrody Beka, fot. Ewelina Sielska

Biebrzańskie rezerwaty OTOP powstały, by chronić największe populacje wodniczki w dolinie rzeki Biebrzy, poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tego niezwykle rzadkiego ptaka można spotkać  w każdym z trzech biebrzańskich  rezerwatów OTOP. Oprócz wodniczki gniazdują tu również  liczne ptaki siewkowe,   takie jak: czajki, krwawodzioby, kszyki i rycyki, kilka gatunków kaczek i błotniaki. Pojawia się także wiele gatunków przelotnych.  Każdy rezerwat ma też unikalne gatunki.

Rezerwat Zajki to jedno z ciekawszych ornitologicznie miejsc w dolinie Biebrzy. W latach z dużym poziomem wody, liczne kolonie lęgowe zakładają tu rybitwy białoskrzydłe. Każdego roku do lęgów przystępuje para łabędzi krzykliwych. W rezerwacie Szorce wodniczka osiąga największe zagęszczenie spośród naszych rezerwatów biebrzańskich.  Do 2011 roku regularnie tokowały tu cietrzewie, obecnie – tylko sporadycznie. Rezerwat Mścichy położony jest na łąkach turzycowych z niewielkim udziałem trzciny. Wodniczka jest tu najliczniejsza spośród biebrzańskich rezerwatów OTOP. Występują tu również bardzo rzadkie dubelty! Przez teren rezerwatu prowadzi droga na „Biały Grąd”– świetne miejsce do obserwacji ptaków.

Wodniczka, fot. Małgorzata Mizgalska

Twoje 1,5% podatku ma ogromną moc! 

Dzięki Tobie będziemy mogli m.in.:

  • Rozpocząć inwestycje w rezerwacie Karsiborska Kępa, związane z powstaniem i odnowieniem infrastruktury turystycznej bezpiecznej dla ludzi i ptaków, 
  • Zakupić specjalistyczny sprzęt: ratraki i mniejszy sprzęt koszący do prowadzenia tzw. ochrony czynnej, dzięki której utrzymujemy siedliska w naszych rezerwatach w doskonałym stanie,
  • Wzmocnić możliwości regularnego prowadzenia edukacji przyrodniczej w rezerwatach, 
  • Prowadzić regularny monitoring efektów działań ochronnych, 
  • Przeanalizować na nowo stosunki wodne w rezerwacie Beka i ich wpływ na rezerwat oraz jego sąsiedztwo,
  • Prowadzić liczenia ptaków siewkowych na Karsiborskiej Kępie oraz w rezerwatach biebrzańskich, 
  • Zagospodarowywać biomasę z biebrzańskich rezerwatów OTOP oraz rezerwatu Karsiborska Kępa!

Z Tobą możemy więcej!

1,5% Twojego podatku możesz przekazać OTOP na trzy sposoby:

UWAGA: Jeśli rozliczasz się z PIT-37 i przekazywałeś/aś nam 1,5% w roku poprzednim, obecnie również Twoje 1,5% trafi automatycznie do OTOP, nawet jeśli rozlicza Cię Ministerstwo Finansów.

Nasz KRS to: 0000015808

 Do kiedy trzeba się rozliczyć?

W 2024 roku deklaracje podatkowe PIT 2023 składać należy:

  • do 30 kwietnia  2024 roku (wtorek) > PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38.

Dziękujemy w imieniu swoim, ptaków i przyrody!

Wpłacam