Grupy lokalne OTOP - OTOP

Jedną z najważniejszym form działania naszych członków są grupy lokalne. Powstają one z inicjatywy samych członków, którzy chcą podjąć się wspólnego działania na określonym terenie.

Działania te zależą od samej grupy. Sekretariat OTOP przedstawia często propozycje określonych działań, jednak od samej grupy zależy ostateczna decyzja co do ich podjęcia. Zależy to w dużej mierze od wieku członków, przygotowania merytorycznego, czasu jaki mogą poświęcić dla grupy i przygotowania zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupy lokalne OTOP są bardzo zróżnicowane. Wśród nich możemy spotkać takie, które specjalizują się np. w monitoringu ptaków. Inne skupiają większość swej energii na edukacji lub realizacji projektów czynnej ochrony gatunków łącząc ją z monitoringiem i edukacją.

Spotkania grupy są więc dobrą okazją uczenia się od bardziej doświadczonych kolegów jak i gdzie obserwować ptaki, jaki sprzęt do obserwacji zakupić, jak chronić ptaki i ich siedliska, jak pisać projekty, itp.

Zanim zaczniesz starania o założenie nowej grupy lokalnej – sprawdź, czy w twojej miejscowości lub okolicy, nie działa już inna grupa. Jeżeli tak, to skontaktuj się z liderem, zapoznaj z działaniem grupy, przedstaw swoje pomysły i … działaj! Jeżeli nie – zorientuj się ilu członków możesz zgromadzić wokół siebie. Aby stworzyć grupę lokalną potrzeba minimum 5 osób. Wspólnie określicie jakie główne zadania będziecie podejmować w grupie i na jakim terenie będziecie działać.

Każda grupa lokalna ma swojego lidera, czyli osobę odpowiedzialną za jej działania, która kontaktuje się z Sekretariatem OTOP i występuje publicznie w imieniu grupy. Lider wybierany jest wewnętrznie, przez członków grupy na zasadzie demokratycznych wyborów, w których może wziąć udział każdy członek grupy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista grup lokalnych OTOP
Regulamin grup lokalnych
Załóż grupę lokalną

 

Wpłacam