ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/07– Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/06– Dostawa 2 szt. smartfonów o podwyższonej odporności.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 2 szt. smartfonów o podwyższonej odporności.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/05– Dostawa niszczarki do dokumentów.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę niszczarki do dokumentów.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/04– Dostawa 2 szt. tabletów o podwyższonej wytrzymałości.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 2 szt. tabletów o podwyższonej wytrzymałości.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/03– Dostawa 3 szt. komputerów wg podanej specyfikacji.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 3 szt. komputerów wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/02– Dostawa aparatu fotograficznego.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę aparatu fotograficznego.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/01– Dostawa 3 szt. przenośnych urządzeń GPS zgodnie ze specyfikacją.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 3 szt. przenośnych urządzeń GPS zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/07 – Przeprowadzenie koszenia niedojadów oraz selektywnego usuwania siewek drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Beka.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie koszenia niedojadów oraz selektywnego usuwania siewek drzew i krzewów w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2017 roku.

Termin składania ofert – 18.09.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

W związku z faktem, że w toku postępowania złożono ofertę z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie.


OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/7 – Dostawa urządzeń do rejestracji zmian poziomu wód z osprzętem, urządzeniami do odczytu danych wraz z oprogramowaniem i automatycznej stacji meteorologicznej wraz z oprogramowaniem oraz ich instalacja w terenie na obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich.

Zapraszamy do złożenia oferty na działanie, jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu “Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Termin składania ofert – 12.09.2017 o godz. 15:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Załącznik 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, cz.1 (do pobrania)
Załącznik 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, cz.2 (do pobrania)
Załącznik 3: Oferta (do pobrania)
Załącznik 4: Wykaz wykonanych dostaw (do pobrania)

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

Część 1 –  dostawa urządzeń do pomiarów hydrologicznych wraz z osprzętem i montażem w terenie

W związku z faktem, że w toku postępowania Zamawiający nie otrzymał dwóch ważnych ofert na Część 1  zamówienia , Zamawiający unieważnił postępowanie.

Część 2  –  dostawa automatycznych stacji meteorologicznych wraz z osprzętem i montażem w terenie

W  toku postępowania Zamawiający  otrzymał 4 oferty.

Kwota najniższej oferty to          –  17 000,00 zł.

Kwota najwyższej oferty to       – 74 600,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty przekraczają budżet Zamawiającego przeznaczony  na zakup i montaż urządzeń  objętych ogłoszeniem ofertowym, Zamawiający unieważnia postępowanie.


OGŁOSZENIE OFERTOWE – Opracowanie metodyki oceny zagęszczenia populacji lisa Vulpes vulpes i kun Martes spp. na obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.

Zapraszamy do złożenia oferty na działanie, jakie w najbliższym czasie zamierza przygotować Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu “Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Termin składania ofert – 8.09.2017 do godz. 13:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Załącznik 1 – Oferta: (do pobrania)


OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/6 – Dostawa urządzeń do rejestracji zmian poziomu wód z osprzętem, urządzeniami do odczytu danych wraz z oprogramowaniem i automatycznej stacji meteorologicznej wraz z oprogramowaniem oraz ich instalacja w terenie na obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich.

Zapraszamy do złożenia oferty na działanie, jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu “Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Termin składania ofert – 2.09.2017 o godz. 13:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Załącznik 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, cz.1 (do pobrania)
Załącznik 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, cz.2 (do pobrania)
Załącznik 3: Oferta (do pobrania)
Załącznik 4: Wykaz wykonanych dostaw (do pobrania)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA OFERTOWEGO: (do pobrania)

Zmiana treści ogłoszenia:

Ogłoszenie ofertowe sprzęt hydrologiczny

Ogłoszenie ofertowe sprzęt hydrologiczny_ zmiana w części 2

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

W związku z faktem, że w toku postępowania Zamawiający nie otrzymał dwóch ważnych ofert na każdą cześć zapytania, Zamawiający unieważnił postępowanie.


OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/5  – Wykonanie monitoringu cietrzewia w okresie letnim i zimowym w obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.

Zapraszamy do złożenia oferty na działanie, jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu “Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Termin składania ofert – 2.09.2017 o godz. 14:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Załącznik 1: Instrukcja letniego monitoringu cietrzewia (do pobrania)
Załącznik 2: Oświadczenie (do pobrania)
Załącznik 3: Oferta (do pobrania)
Załącznik 4: Oświadczenie (do pobrania)
Załącznik 5: Umowa ramowa (do pobrania)

 

Informacja o wyborze wykonawcy – do pobrania


PRACA! OGŁOSZENIE KONKURSOWE nr CON/2017/05

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje pracownika na stanowisko – Specjalista ds. ochrony czynnej [Małopolska]

Termin składania aplikacji – 11.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem aplikacyjnym  (do pobrania)


PRACA! OGŁOSZENIE KONKURSOWE nr CON/2017/04

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje pracownika na stanowisko – Pracownik terenowy [Małopolska]

Termin składania aplikacji – 1.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem aplikacyjnym  (do pobrania)

 


OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/4 – Usuwanie nalotu sosnowego/brzozowego i obrączkowanie drzew na kopułach torfowisk wysokich. Przedmiotem zlecenia jest rozrzedzenie poziomu zwarcia drzewostanu (nalotu sosnowego/brzozowego) na powierzchni torfowisk wysokich w obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.

Zapraszamy do złożenia oferty na działanie, jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu “Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW w Krakowie

Termin składania ofert – 2.09.2017 o godz. 11:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Załącznik 1: Wykaz usług (do pobrania)
Załącznik 2: Oświadczenie (do pobrania)
Załącznik 3: Oferta (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (do pobrania) aktualizacja dn. 08.09.2017 r.


PRACA! OGŁOSZENIE KONKURSOWE nr CON/2017/03

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje pracownika na stanowisko – Pracownik terenowy [Małopolska]

Termin składania aplikacji – 24.08.2017

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem aplikacyjnym  (do pobrania)


OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/3 – Usuwanie nalotu sosnowego/brzozowego i obrączkowanie drzew na kopułach torfowisk wysokich. Przedmiotem zlecenia jest rozrzedzenie poziomu zwarcia drzewostanu (nalotu sosnowego/brzozowego) na powierzchni torfowisk wysokich w obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.

Zapraszamy do złożenia ofert na działanie, jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu “Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Termin składania ofert – 24.08.2017 o godz. 11:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Załącznik 1: Wykaz usług (do pobrania)
Załącznik 2: Oświadczenie (do pobrania)
Załącznik 3: Oferta (do pobrania)

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

W związku z faktem, że w toku postępowania Zamawiający nie otrzymał dwóch ważnych ofert, Zamawiający unieważnił postępowanie.


OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/2 – Dostawa urządzeń do rejestracji zmian poziomu wód z osprzętem, urządzeniami do odczytu danych wraz z oprogramowaniem i automatycznej stacji meteorologicznej wraz z oprogramowaniem oraz ich instalacja w terenie na obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich.

Zapraszamy do złożenia ofert na działanie, jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu “Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Termin składania ofert – 21.08.2017 o godz. 13:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Załącznik 1 (do pobrania)
Załącznik 2 (do pobrania)
Załącznik 3 (do pobrania)
Załącznik 4 (do pobrania)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA OFERTOWEGO: (do pobrania)

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

W związku z faktem, że w toku postępowania Zamawiający nie otrzymał dwóch ważnych ofert na każdą cześć zapytania, Zamawiający unieważnił postępowanie.


 PRACA! OGŁOSZENIE KONKURSOWE nr CON/2017/02

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje pracownika na stanowisko – Specjalista ds. komunikacji i edukacji

Termin składania aplikacji – 25.08 2017

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem aplikacyjnym  (do pobrania)


OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/1 – Wykonanie monitoringu cietrzewia w okresie letnim i zimowym w obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.

Zapraszamy do złożenia ofert na działanie, jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu “Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Termin składania ofert – 18.08.2017 o godz. 16:00.

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Załącznik 1 (do pobrania)
Załącznik 2 (do pobrania)
Załącznik 3 (do pobrania)
Załącznik 4 (do pobrania)
Załącznik 5 (do pobrania)

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

W związku z faktem, że w toku postępowania Zamawiający nie otrzymał dwóch ważnych ofert, Zamawiający unieważnił postępowanie.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/05 – Dostawa wiaty-poidła na kołach dla zwierząt wypasanych w rezerwacie przyrody Beka.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2017 r.

Termin składania ofert – 27.07 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (do pobrania)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 543/2017/01 – Przeprowadzenie Zabiegów Agrotechnicznych w 2017 r. w Rezerwacie Społecznym Karsiborska Kępa

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w związku z realizacją zadań ochronnych na Rezerwacie Społecznym Karsiborska Kępa, zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie Zabiegów Agrotechnicznych w 2017 r.

Termin składania ofert – 20.07. 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)


PRACA! OGŁOSZENIE KONKURSOWE nr CON/2017/01 

W związku z realizacją projektu pt. „Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko- Nowotarskich”, finansowanego w ramach funduszu LIFE i współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje pracownika na stanowisko – Specjalista ds. ochrony czynnej

Termin składania aplikacji – 21.07 2017

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem aplikacyjnym  (do pobrania)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/04 – Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2017 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2017 r.

Termin składania ofert – 26.05 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (do pobrania) aktualizacja dn. 29.05.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/03 – Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu zabezpieczenia go przed presją ludzką

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu zabezpieczenia go przed presją ludzką.

Termin składania ofert – 28.04 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia  (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  (do pobrania) aktualizacja dn. 05.05. 2017


AKTUALIZACJA Zapytania ofertowego nr 521/2017/02 – Dostawa urządzeń typu diver z akcesoriami

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków informuje, że w dniu 11.04.2017 r. zaktualizowano zapytanie ofertowe nr 521/2017/02 na dostawę dwóch urządzeń typu diver oraz limnigrafu do automatycznych pomiarów stanów wody w rezerwacie Beka, ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

poprzez dopuszczenie możliwości złożenia oferty na rejestrator zmian poziomu i temperatury wody o wadze do 110 gram.

Jednocześnie termin składania ofert został wydłużony do 14.04.2017 r.

Pozostałe warunki zamówienia nie uległy zmianie.

Aktualizacja szczegółowego opisu warunków zamówienia z dn. 11.04.2017 r. – do pobrania

Składanie wniosków zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (do pobrania)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/02 – Dostawa urządzeń typu diver z akcesoriami

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch urządzeń typu diver oraz limnigrafu do automatycznych pomiarów stanów wody w rezerwacie Beka.

Termin składania ofert – 13.04.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia – do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/01 – Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu jego zabezpieczenia przed presją ludzką

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu jego zabezpieczenia przed presją ludzką

Termin składania ofert – 28.03 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia – do pobrania

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

W związku z faktem, że w toku postępowania złożono ofertę z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia i wymagania, jakie musi spełnić wykonawca znajdują się w dokumencie do pobrania.

Oferta może być złożona w formie papierowej lub elektronicznej do dnia 20.03.2017, do godz. 16:00:

  • do biura Ogólnopolskiego Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki
  • lub na adres mailowy: biuro@otop.org.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/10/2016/01 – Zakup urządzeń typu mini-diver

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę trzech (3) urządzeń typu mini-diver do automatycznych pomiarów stanów wody w rezerwacie Beka.

Termin składania ofert – 7 listopada 2016

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Informacja o wyborze Wykonawcy (do pobrania)

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl