Praca i przetargi - OTOP

OGŁOSZENIE O PRACĘ Specjalistki/ty ds. polityk ochrony przyrody

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Specjalistki/ty ds. polityk ochrony przyrody

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 27 marca 2024 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


OGŁOSZENIE O PRACĘ Specjalistki/ty ds. polityki klimatycznej

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Specjalistki/ty ds. polityki klimatycznej

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 1 marca 2024 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/31 – Przeprowadzenie analiz genetycznych 50 osobników pochodzących z dziko żyjącej populacji kraski Coracias garrulus oraz kosztu interpretacji uzyskanych wyników

z dn. 7.12.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie analiz genetycznych 50 osobników pochodzących z dziko żyjącej populacji kraski Coracias garrulus oraz kosztu interpretacji uzyskanych wyników.

Termin składania ofert – 14.12.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ROZEZNANIE CENOWE – wykonanie 50 szt. analiz genetycznych wraz z interpretacją wyników

z dn. 2.12.2023 r.

W związku z realizacją projektu  Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania propozycji cenowych na wykonanie 50 szt. analiz genetycznych wraz z interpretacją wyników  zgodnie ze specyfikacją

Termin składania ofert – 6.12.2023 r.

Szczegółowy opis zadania: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/26 – przeprowadzenie 10 warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej o krasce

z dn. 14.11.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 10 warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej o krasce.

Termin składania ofert – 21.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Scenariusz zajęć wraz z kartami pracy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/29 – Przygotowanie filmu o aktualnej sytuacji kraski w Polsce

z dn. 14.11.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przygotowanie filmu o aktualnej sytuacji kraski w Polsce.

Termin składania ofert – 21.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 –Informacja dotycząca RODO

Informacja o unieważnieniu zapytania: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/28 – Produkcja zakładek magnetycznych

z dn. 13.11.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wykonaniu zakładek magnetycznych.

Termin składania ofert – 20.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/27 – przeprowadzenie analizy dot. możliwości reintrodukcji kraski w Polsce

z dn. 13.11.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie analizy dot. możliwości reintrodukcji kraski w Polsce wraz ze studium wykonalności.

Termin składania ofert – 20.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Mapa z zaznaczonym obszarem realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/24 – Opracowanie graficzne, skład i druk notesów

z dn. 2.11.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert  na  opracowanie graficzne, skład i druk 200 szt. notesów.

Termin składania ofert – 9.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 –Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/23 – przeprowadzenie analizy dot. możliwości reintrodukcji kraski w Polsce

z dn. 2.11.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie analizy dot. możliwości reintrodukcji kraski w Polsce wraz ze studium wykonalności.

Termin składania ofert – 9.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Mapa z zaznaczonym obszarem realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 –Informacja dotycząca RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/22 – Druk teczek ofertowych

z dn. 2.11.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne, skład i druk 200 szt. teczek ofertowych.

Termin składania ofert – 9.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/21 – Druk 200 szt. toreb bawełnianych z nadrukiem

z dn. 2.11.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne, skład i druk 200 szt. toreb bawełnianych z nadrukiem.

Termin składania ofert – 9.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/20 – Organizacja i obsługa logistyczna konferencji

z dn. 31.10.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na organizację i obsługę logistyczną konferencji.

Termin składania ofert – 7.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 –Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/19 – Druk plakatu

z dn. 30.10.2023 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie  usługi polegającej na opracowaniu graficznym, składzie i druku 1 tys. szt. plakatów.

Termin składania ofert – 06.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca RODO

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. parametrów wydruku w wersji edytowalnej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/18 – Druk materiałów konferencyjnych

z dn. 30.10.2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne, skład i druk 200 szt. kompletów materiałów konferencyjnych składających się z: torby bawełnianej z nadrukiem, teczki oraz notesu.

Termin składania ofert – 06.11.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/17 Opracowanie graficzne, skład i druk 2 tys. szt. plakatów i 3 tys. szt. ulotek

z dn. 12.10.2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na opracowaniu graficznym, składzie i druku 2 tys. szt. plakatów i 3 tys. szt. ulotek.

Termin składania ofert – 19.10.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca RODO

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. parametrów wydruku w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/16 – Czyszczenie i pielęgnacja 390 szt. budek lęgowych oraz wymiana/powieszenie 50 szt. nowych budek lęgowych.

z dn. 12 października 2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na czyszczeniu i pielęgnacji 390 szt. budek lęgowych dla krasek oraz wymianie/powieszeniu 50 szt. nowych budek lęgowych.

Termin składania ofert – 19.10.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO 

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/15 – Określenie efektywności alternatywnych żerowisk dla krasek.

z dn. 8 września 2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  określenie efektywności alternatywnych żerowisk dla krasek.

Termin składania ofert – 15.09.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca RODO 

 Informacja o wyborze oferty: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ  – Młodszy specjalista/Młodsza specjalistka ds. płatnej dystrybucji ptasich przypinek

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Młodszego specjalisty/Młodszej specjalistki ds. płatnej dystrybucji ptasich przypinek

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 27 sierpnia 2023 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


OGŁOSZENIE O PRACĘ  – Grafik/Graficzka

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Grafika/Graficzki

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 23 sierpnia 2023 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/14 –  Przygotowanie Raportu z określenia sukcesu lęgowego kraski na Równinie Kurpiowskiej w sezonie 2023.

z dn. 8 lipca 2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  Przygotowanie Raportu z określenia sukcesu lęgowego kraski na Równinie Kurpiowskiej w sezonie 2023.

Termin składania ofert – 18.07.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 576/2023/02 –  Wykonanie stelaży i montaż urzędowych tablic informujących o nazwie rezerwatu przyrody Beka, na terenie gmin Puck i Kosakowo, województwo pomorskie. 

W związku z realizacją projektu pt. Realizacja działań ochronnych w rezerwacie przyrody Beka, finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, OTOP zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na wykonaniu stelaży i montażu urzędowych tablic informujących o nazwie rezerwatu przyrody Beka, na terenie gmin Puck i Kosakowo, województwo pomorskie.

Termin składania ofert: 27czerwca 2023 r, godz. 15.00

Szczegółowy opis zamówienia w załączeniu.

 Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/08 –  Zabezpieczenie terpentyną 20 szt. stanowisk kraski

z dn. 25.05.2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na zabezpieczeniu terpentyną 20 szt. stanowisk kraski

Termin składania ofert – 2.06.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2  Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/07  – Dostawa 50 szt. budek lęgowych dla krasek wykonanych zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Zamawiającego.

z dn. 25 maja 2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  dostawę 50 szt. budek lęgowych dla krasek wykonanych zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Zamawiającego.

Termin składania ofert – 2.06.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3  Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ  – Specjalistki/ty w programie Monitoring Ptaków Polski (MPP) 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Specjalisty/tki w programie Monitoring Ptaków Polski (MPP)

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 11 czerwca 2023 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 576/2023/01 – wykonanie stelaży i montażu urzędowych tablic informujących o nazwie rezerwatu przyrody Beka, na terenie gmin Puck i Kosakowo, województwo pomorskie.

W związku z realizacją projektu pt. Realizacja działań ochronnych w rezerwacie przyrody Beka, finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, OTOP zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na wykonaniu stelaży i montażu urzędowych tablic informujących o nazwie rezerwatu przyrody Beka, na terenie gmin Puck i Kosakowo, województwo pomorskie.

Termin składania ofert: 31 maja 2023 r, godz. 15.00

Szczegółowy opis zamówienia :tutaj

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 576/2023/01

 

:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/06  – Dostawa 50 szt. budek lęgowych dla krasek wykonanych zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Zamawiającego.

z dn. 31 marca 2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  dostawę 50 szt. budek lęgowych dla krasek wykonanych zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Zamawiającego.

Termin składania ofert – 11.04.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3  Informacja dotycząca RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/05  – Wydruk kalendarza ściennego zgodnie z projektem Zamawiającego

z dn. 23 marca 2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  Wydruk 500 szt. kalendarza ściennego w formacie A3.

Termin składania ofert – 31.03.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3  Informacja dotycząca RODO

Załącznik nr 4 Projekt do wydruku próbnego

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. dostarczonego wydruku próbnego w wersji edytowalnej 

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/04 – Usługa ekspercka – doradztwo naukowe w zakresie realizacji projektu “Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej

z dn. 23 marca 2022 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi eksperckiej – doradztwo naukowe w zakresie realizacji projektu “Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej”.

Termin składania ofert – 31.03.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO

 

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ Lidera/liderki  ds. rozwoju członkostwa 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Lidera/liderki  ds. rozwoju członkostwa 

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 2 kwietnia 2023 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


OGŁOSZENIE O PRACĘ Specjalista/tka ds. rozliczeń projektów

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Specjalista/tka ds. rozliczeń projektów

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 12 marca 2023 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/03 – Koordynacja prac w terenie na obszarze realizacji projektu

z dn. 3.02.2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza  do  składania  ofert  na  koordynację prac w terenie na obszarze realizacji ww. projektu w roku 2023 w łącznym wymiarze nie więcej niż 600 roboczogodzin.

Termin składania ofert – 12.02.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie: Wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/02 – Czyszczenie i pielęgnacja 390 szt. budek lęgowych

z dn. 3.02.2023 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na czyszczeniu i pielęgnacji 390 szt. budek lęgowych

Termin składania ofert – 12.02.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2023/01  – Wydruk 1 000 szt. kalendarza ściennego zgodnie z projektem Zamawiającego

z dn. 18 stycznia 2023

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  Wydruk 1000 szt. kalendarza ściennego w formacie A3

Termin składania ofert – 25.01.2023 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3  Informacja dotycząca RODO

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. dostarczonego wydruku próbnego w wersji edytowalnej 

Informacja o wyborze oferty: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ  – Główna Księgowa/Główny Księgowy

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego.

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 22 stycznia 2023 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


ROZEZNANIE CENOWE – kontrola techniczna obiektu – wieży widokowej, położonej w granicach rezerwatu przyrody „Beka”

z dn. 15.11.2022

W związku z realizacją obowiązków użytkownika obiektu Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania wycen usługi polegającej na kontroli technicznej obiektu – wieży widokowej, położonej w granicach rezerwatu przyrody „Beka”, na działce ewid. nr 33/1 obręb Osłonino, gmina Puck, województwo pomorskie.

Termin składania wycen: 24.11.2022 r.

Wyceny prosimy kierować na adres: pomorze@otop.org.pl 

Szczegółowy opis zadania: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ  – Kierowniczka / Kierownik społecznych zachodniopomorskich rezerwatów OTOP

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby , która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Kierowniczki / Kierownika społecznych zachodniopomorskich rezerwatów OTOP.

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 20 listopada 2022r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2022/12 – Usługa ekspercka – doradztwo naukowe w zakresie realizacji projektu “Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej

z dn. 20 września 2022 r.

W związku z realizacją projektu „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi eksperckiej – doradztwo naukowe w zakresie realizacji projektu “Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej”.

Termin składania ofert – 29.09.2022 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 574/2022/01 – dostawa pław kulistych wraz z systemem kotwicznym w celu oznaczenia morskiej granicy rezerwatu przyrody „Beka”

W związku z realizacją projektu pt. Utrzymanie przyrodniczych efektów działań ochronnych realizowanych przez OTOP w rezerwacie przyrody Beka, finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, OTOP zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na dostawie pław kulistych wraz z systemem kotwicznym w celu oznaczenia morskiej granicy rezerwatu przyrody „Beka”

Oferta powinna być złożona do dnia 30 września 2022 roku do godziny 15.00 w jeden ze sposobów:
–  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomorze@otop.org.pl;
–  w wersji pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Pomorskie Biuro OTOP, ul. Lipowa 4, 84-230 Rumia.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego : do pobrania 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2022/11 – Usługa ekspercka – doradztwo naukowe w zakresie realizacji projektu “Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej

z dn. 31 sierpnia 2022 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie usługi eksperckiej – doradztwo naukowe w zakresie realizacji projektu “Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej”.

Termin składania ofert – 8.09.2022 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3  Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ  – Kierowniczka / Kierownik społecznych zachodniopomorskich rezerwatów OTOP

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby , która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Kierowniczki / Kierownika społecznych zachodniopomorskich rezerwatów OTOP.

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 5 września 2022r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ

 


OGŁOSZENIE O PRACĘ  – Główna Księgowa/Główny Księgowy

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby , która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego.

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 15 sierpnia 2022r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2022/10 – Przygotowanie Raportu z określenia sukcesu lęgowego kraski na Równinie Kurpiowskiej w sezonie 2022

z dn. 8 lipca 2022 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  Przygotowanie Raportu z określenia sukcesu lęgowego kraski na Równinie Kurpiowskiej w sezonie 2022..

Termin składania ofert – 17.07.2022 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2022/09 – Przygotowanie Ekspertyzy dot. sposobów gospodarowania rolniczego na obszarze realizacji projektu pn. „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej

z dn. 8 lipca 2022 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  przygotowanie Ekspertyzy dot. sposobów gospodarowania rolniczego na obszarze realizacji projektu.

Termin składania ofert – 15.07.2022 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2022/08 –  Przeprowadzenie inwentaryzacji struktury upraw i sposobów gospodarowania w obrębie stref gniazdowych kraski wraz z przygotowaniem raportu

z dn. 7 lipca 2022 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  przeprowadzenie inwentaryzacji struktury upraw i sposobów gospodarowania w obrębie stref gniazdowych kraski na obszarze realizacji projektu.

Termin składania ofert – 15.07.2022 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2022/07  –  Aktualizacja Projektu Krajowego Planu Ochrony Kraski (Coracias garrulus)

z dn. 30 czerwca 2022 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie aktualizacji Projektu Krajowego Planu Ochrony Kraski (Coracias garrulus).

Termin składania ofert – 7.07.2022 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 Wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2022/06 –  Aktualizacja Wytycznych planistycznych dotyczących zagrożeń populacji kraski na obszarze realizacji projektu

z dn. 27 czerwca 2022 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie aktualizacji Wytycznych planistycznych dotyczących zagrożeń populacji kraski na obszarze realizacji projektu.

Termin składania ofert – 4.07.2022 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ  – Główna Księgowa/Główny Księgowy

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby , która dołączy do naszego zespołu na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego.

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 19 czerwca 2022r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2022/03 –  zabezpieczenie terpentyną 30 szt. stanowisk kraski

z dn. 20.05.2022 r.

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na zabezpieczeniu terpentyną 30 szt. stanowisk kraski

Termin składania ofert – 27.05.2022 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 Informacja dotycząca RODO w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ (umowa zlecenie) – osoba do wsparcia zespołu księgowo-finansowego.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby do wsparcia zespołu księgowo-finansowego (umowa zlecenie)

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 17.05.2022 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2022/02 Koordynator terenowy projektu „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej

z dn. 19.04.2022

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza  do  składania  ofert  na  koordynację prac w terenie na obszarze realizacji „Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej

Termin składania ofert – 26.04.2022 r.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie: Wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca RODO w wersji edytowalnej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty KOORDYNATOR TERENOWY 


ROZEZNANIE CENOWE – koszenie łąk, torfowiska oraz zwartych niedojadów w rezerwacie przyrody „Beka” w 2022 roku.

z dn. 05.04.2022

W związku z planowanym zamówieniem Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

Termin składania ofert — 20 kwietnia 2022 r.

Wyceny prosimy kierować na adres: pomorze@otop.org.pl lub mariusz.miotke@otop.org.pl,

Szczegółowy opis zadania: rozeznanie_ceonwe_koszenia_2022


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2022/01 czyszczenie i pielęgnacja 390 szt. budek lęgowych

z dn. 07.02.2022

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na czyszczeniu i pielęgnacji 390 szt. budek lęgowych

Termin składania ofert – 14.02.2022

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO w wersji edytowalnej

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY  :do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/13 – na opracowanie graficzne oraz druk tematycznej wkładki projektowej do kwartalnika “Ptaki”

z dn. 06 grudnia 2021 r.

W związku z realizacją projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”, nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na opracowanie graficzne oraz druk tematycznej wkładki projektowej do kwartalnika “Ptaki”

Termin składania ofert –  13.12.2021, godz. 11.00

Zapytanie ofertowe oraz formularz oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/12– przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Kamień w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”

z dn. 20.10.2021

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na przebudowę rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Kamień w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”.

Termin składania ofert – 08.11.2021 r. do godz. 11.00

Szczegółowe zapytanie ofertowe do pobrania
Załącznik nr 1: Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia
Załącznik nr 2: Projekt budowlany
Załącznik nr 3: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 4: Wzór umowy
Załącznik nr 5: Wykaz podwykonawców
Załącznik nr 6: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 7: Formularz wykazu narzędzi
Załącznik nr 8: Formularz wykazu osób
Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczącego braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 10: Formularz Oferty
Załącznik nr 11: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 12: Formularz wykazu robót
Załącznik nr 13: Doświadczenie Kierownika budowy
Załącznik nr 14: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 15: Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Zdjęcia powierzchni Kamień

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/11– przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Krychów w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”

z dn. 20.10.2021

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na przebudowę rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Krychów w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”.

Termin składania ofert – 08.11.2021 r. do godz. 11.00

Szczegółowe zapytanie ofertowe do pobrania
Załącznik nr 1: Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia
Załącznik nr 2: Projekt budowlany
Załącznik nr 3: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 4: Wzór umowy
Załącznik nr 5: Wykaz podwykonawców
Załącznik nr 6: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 7: Formularz wykazu narzędzi
Załącznik nr 8: Formularz wykazu osób
Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczącego braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 10: Formularz Oferty
Załącznik nr 11: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 12: Formularz wykazu robót
Załącznik nr 13: Doświadczenie Kierownika budowy
Załącznik nr 14: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 15:  Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Odpowiedź na pytanie z dnia 02.11.2021

Zdjęcia powierzchni Krychów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ – Koordynator/-ka Projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji  wodniczki  Acrocephalus paludicola w Polsce”.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby na stanowisko koordynator/-ka projektu 

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 29.09.2021 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/10– przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Kamień w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”

z dn. 31.08.2021

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na przebudowę rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Kamień w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”.

Termin składania ofert – 17.09.2021 r. do godz. 11.00

Szczegółowe zapytanie ofertowe do pobrania
Załącznik nr 1: Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia
Załącznik nr 2: Projekt budowlany
Załącznik nr 3: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 4: Wzór umowy
Załącznik nr 5: Wykaz podwykonawców
Załącznik nr 6: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 7: Formularz wykazu narzędzi
Załącznik nr 8: Formularz wykazu osób
Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczącego braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 10: Formularz Oferty
Załącznik nr 11: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 12: Formularz wykazu robót
Załącznik nr 13: Doświadczenie Kierownika budowy
Załącznik nr 14: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zdjęcia powierzchni Kamień

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/09– pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadań:

a) Przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowej Krychów o
raz
b) Przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Kamień

w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”

z dn. 18.08.2021

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadań: a) Przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowej Krychów oraz b) Przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Kamień w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”.

Termin przesyłania ofert – do dnia 26.08.2021 r. (do końca dnia)

Zapytanie ofertowe: do pobrania
Formularz nr 1: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Formularz nr 2: Formularz oferty
Klauzula RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/08– przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Krychów w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”

z dn. 12.08.2021

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na przebudowę rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Krychów w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”.

Termin składania ofert – 27.08.2021 r. do godz. 11.00

Szczegółowe zapytanie ofertowe do pobrania
Załącznik nr 1: Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia
Załącznik nr 2: Projekt budowlany
Załącznik nr 3: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 4: Wzór umowy
Załącznik nr 5: Wykaz podwykonawców
Załącznik nr 6: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 7: Formularz wykazu narzędzi
Załącznik nr 8: Formularz wykazu osób
Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczącego braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 10: Formularz Oferty
Załącznik nr 11: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 12: Formularz wykazu robót
Załącznik nr 13: Doświadczenie Kierownika budowy
Załącznik nr 14: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zdjęcia powierzchni Krychów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/07– przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Kamień w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”

z dn. 12.08.2021

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na przebudowę rowów melioracyjnych dla renaturyzacji powierzchni projektowego Kamień w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”.

Termin składania ofert – 27.08.2021 r. do godz. 11.00

Szczegółowe zapytanie ofertowe do pobrania
Załącznik nr 1: Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia
Załącznik nr 2: Projekt budowlany
Załącznik nr 3: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 4: Wzór umowy
Załącznik nr 5: Wykaz podwykonawców
Załącznik nr 6: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 7: Formularz wykazu narzędzi
Załącznik nr 8: Formularz wykazu osób
Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczącego braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 10: Formularz Oferty
Załącznik nr 11: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 12: Formularz wykazu robót
Załącznik nr 13: Doświadczenie Kierownika budowy
Załącznik nr 14: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zdjęcia powierzchni Kamień


ROZEZNANIE CENOWE nr 545/2021/03przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji 2 powierzchni projektowych pn. „Kamień” i „Krychów” zlokalizowanych w woj. lubelskim (gmina Kamień oraz gmina Hańsk).

z dn. 28.07.2021

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego UE „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ), Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania: przebudowa rowów melioracyjnych dla renaturyzacji 2 powierzchni projektowych pn. „Kamień” i „Krychów” zlokalizowanych w woj. lubelskim (gmina Kamień oraz gmina Hańsk).

Lokalizacja realizowanego przedsięwzięcia: gmina Hańsk i gmina Kamień w woj. lubelskim.

Termin składania ofert cenowych – 03.08.2021 r. (wtorek)

Opis przedmiotu rozeznania cenowego: do pobrania
Dokumentacja projektowa Kamień: do pobrania
Dokumentacja projektowa Krychów: do pobrania
Klauzula RODO


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 533/2021/02 – na przygotowanie opracowania dotyczącego liczebności i składu gatunkowego drapieżników w rejonie rezerwatu przyrody “Beka”

z dn. 15 lipca 2021 r.

W związku z realizacją projektu “Wsparcie działań z zakresu ochrony czynnej oraz badanie skuteczności tych działań na terenie rezerwatu przyrody Beka”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na przygotowanie opracowania dotyczącego liczebności i składu gatunkowego drapieżników w rejonie rezerwatu przyrody “Beka”.

Termin składania ofert –  28.07.2020, godz. 16.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ – specjalist(k)a ds. komunikacji

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/-ka ds. komunikacji (umowa zlecenie)

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 11.07.2021 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: TUTAJ


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 533/2021/01 – na przygotowanie opracowania dotyczącego liczebności i składu gatunkowego drapieżników w rejonie rezerwatu przyrody “Beka”

z dn. 10 czerwca 2021 r.

W związku z realizacją projektu “Wsparcie działań z zakresu ochrony czynnej oraz badanie skuteczności tych działań na terenie rezerwatu przyrody Beka”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na przygotowanie opracowania dotyczącego liczebności i składu gatunkowego drapieżników w rejonie rezerwatu przyrody “Beka”.

Termin składania ofert – 21.06.2021, godz. 9.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówieniaPostępowanie zostało unieważnione


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 541/2021/01 – na przeprowadzenie koszenia  łąki trzęślicowej, słonawy, szuwaru turzycowego oraz zwartych niedojadów w rezerwacie przyrody „Beka” w 2021 roku

z dn. 01 czerwca 2021 r.

W związku z realizacją bieżących zadań, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na przeprowadzenie koszenia  łąki trzęślicowej, słonawy, szuwaru turzycowego oraz zwartych niedojadów w rezerwacie przyrody „Beka” w 2021 roku.

Termin składania ofert – 10.06.2021, godz. 9.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2021/06 – na przeprowadzenie inwentaryzacji siedliskowej na 10 powierzchniach projektowych oraz opracowanie rekomendacji dla tych powierzchni

z dn. 17 maja 2021 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji siedliskowej na 10 powierzchniach projektowych oraz opracowanie rekomendacji dla tych powierzchni.

Termin składania ofert – 25.05.2021, godz. 12.00

UWAGA: 20.05.2021 o 11.11 zaktualizowano Formularz oferty (Załącznik nr 1)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  do pobrania

Załącznik nr 1: do pobrania

Załącznik nr 2: do pobrania
Załącznik nr 3: do pobrania
Załącznik nr 4: do pobrania
Załącznik nr 5: do pobrania
Załącznik nr 6: do pobrania

Pytania potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi OTOP


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 545/2021/05 – na przeprowadzenie inwentaryzacji siedliskowej na 10 powierzchniach projektowych oraz opracowanie rekomendacji dla tych powierzchni

z dn. 06 maja 2021 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji siedliskowej na 10 powierzchniach projektowych oraz opracowanie rekomendacji dla tych powierzchni.

Termin składania ofert – 14.05.2021, godz. 12.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  do pobrania

Załącznik nr 1: do pobrania
Załącznik nr 2: do pobrania
Załącznik nr 3: do pobrania
Załącznik nr 4: do pobrania
Załącznik nr 5: do pobrania
Załącznik nr 6: do pobrania

W związku z faktem, że w toku postępowania złożono jedną ofertę z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie.


ROZEZNANIE CENOWE – koszenie młaki niskoturzycowej, łąki trzęślicowej, słonawy, szuwaru turzycowego oraz zwartych niedojadów w rezerwacie przyrody “Beka” w 2021 roku

z dn. 19.04.2021 r.

Niniejsze zapytanie o cenę nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Jest jedynie szacowaniem wartości zamówienia bez zobowiązania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków do zawarcia umowy.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów (netto i brutto) wykonania koszenia, zbioru i wywiezienia biomasy w rezerwacie przyrody “Beka” w 2021 roku.

Termin składania formularza ofertowego do 30 kwietnia 2021 r.

Szczegółowy opis zapytania o cenę: do pobrania

 


ROZEZNANIE CENOWE – wykonanie koszenia, zbioru i wywiezienia biomasy w rezerwacie OTOP Karsiborska Kępa w 2021 r.

z dn. 15.04.2021 r.

Niniejsze zapytanie o cenę nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Jest jedynie szacowaniem wartości zamówienia bez zobowiązania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków do zawarcia umowy.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów (netto i brutto) wykonania koszenia, zbioru i wywiezienia biomasy w rezerwacie OTOP Karsiborska Kępa w 2021 r. 

Termin składania formularza ofertowego do 28.04.2021 r.

Szczegółowy opis zapytania o cenę: do pobrania

Załącznik nr 1 – Lokalizacja obszaru wykonania zadania

Załącznik nr 2 – Lokalizacja działek rolnych, na których będzie prowadzone koszenie

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 545/2021/04 – na przeprowadzenie inwentaryzacji siedliskowej na 10 powierzchniach projektowych oraz opracowanie rekomendacji dla tych powierzchni

z dn. 15 kwietnia 2021 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji siedliskowej na 10 powierzchniach projektowych oraz opracowanie rekomendacji dla tych powierzchni.

Termin składania ofert – 23.04.2021, godz. 12.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  do pobrania

Załącznik nr 1: do pobrania
Załącznik nr 2: do pobrania
Załącznik nr 3: do pobrania
Załącznik nr 4: do pobrania
Załącznik nr 5: do pobrania
Załącznik nr 6: do pobrania

Zamawiający unieważnił postępowanie.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2021/04 przygotowanie i instalacja w terenie  30 szt. „czatowni”

z dn.1.04.2021

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na przygotowaniu i instalacji w terenie  30 szt. „czatowni”

Termin składania ofert – 09.04.2021

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2021/03 –  zabezpieczenie terpentyną 30 szt. stanowisk kraski

z dn. 1.04.2021

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na zabezpieczeniu terpentyną 30 szt. stanowisk kraski

Termin składania ofert – 09.04.2021

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 560/2021/02 –  powieszenie 90 szt. budek lęgowych dla krasek

z dn. 25.03.2021

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na powieszeniu 90 szt. budek lęgowych dla krasek

Termin składania ofert – 06.04.2021

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 – Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr –  Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca RODO w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/03– pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”

z dn. 03.03.2021

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”.

Aktualizacja z dnia 09.03.2021: przedłużenie terminu składania ofert do dnia 11.03.2021 r. włącznie.
Dodano zaktualizowane Zapytanie ofertowe ze zmienioną datą składania ofert.

Termin przesyłania ofert – do dnia 09.03.2021 r. włącznie

Zapytanie ofertowe: do pobrania
Formularz nr 1: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Formularz nr 2: Formularz oferty
Klauzula RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2021/02– budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”

z dn. 25.02.2021

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na  budowę zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowę przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”.

Termin składania ofert – 12.03.2021 r. do godz. 11.00

Szczegółowe zapytanie ofertowe do pobrania
Załącznik nr 1: Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia
Załącznik nr 2: Projekt budowlany
Załącznik nr 3: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 4: Wzór umowy
Załącznik nr 5: Wykaz podwykonawców
Załącznik nr 6: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 7: Formularz wykazu narzędzi
Załącznik nr 8: Formularz wykazu osób
Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczącego braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 10: Formularz Oferty
Załącznik nr 11: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 12: Formularz wykazu robót
Załącznik nr 13: Doświadczenie Kierownika budowy
Załącznik nr 14: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Aktualizacja z dnia 26.02.2021: uzupełniono dokumentację o zdjęcia powierzchni projektowej “Holeszów”.

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego (03.03.2021)
Aktualizacja z dnia 03.03.2021:
1. zaktualizowano wzór Umowy (Załącznik nr 4)
2. zaktualizowano formularz Oferty (Załącznik nr 10) – uzupełniono tabelę o kwotę netto

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania


ROZEZNANIE CENOWE  nr 545/2021/02pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

z dn. 19.02.2021

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego UE „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ), Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji następującego zadania:

Część I – Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce.”

Część II – Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (5 obiektów hydrotechnicznych) oraz budowa zastawek betonowych sterowanych ręcznie (2 obiektów hydrotechnicznych) dla renaturyzacji powierzchni projektowych „Kamień” i „Krychów” w ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce.”

Lokalizacja realizowanego przedsięwzięcia: gmina Hanna, gmina Hańsk i gmina Kamień w woj. lubelskim.

Termin składania ofert cenowych – 24.02.2021 r. (środa), do godz. 17:00. 

Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania cenowego: do pobrania

Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia_1
Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia_2
Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia_3

Pytania i odpowiedzi do rozeznania cenowego (22.02.2021)
Aktualizacja z dnia 23.02.2021: uzupełniono dokumentację projektową o pliki graficzne.
Dokumentacja projektowa: do pobrania


ROZEZNANIE CENOWE  nr 545/2021/01 – budowa systemu ruchomych urządzeń piętrzących na rowach melioracyjnych: zastawek drewnianych sterowanych ręcznie – 2 szt. oraz przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie – 1 szt. 

z dn. 11.02.2021

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego UE „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ), Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert cenowych na:  budowę systemu ruchomych urządzeń piętrzących na rowach melioracyjnych: zastawek drewnianych sterowanych ręcznie – 2 szt. oraz przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie – 1 szt. 

Termin składania ofert – 19.02.2021 r. (piątek), do godz. 17:00. 

Aktualizacja z dnia 17.02.2021: Uprzejmie informujemy, że jest możliwość złożenia ofert cenowych zawierających kwotę netto i brutto prac budowlanych bez konieczności wypełniania szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania cenowego: do pobrania

Kosztorys ofertowy: do pobrania
Przedmiar robót: do pobrania
Pozwolenie wodnoprawne: do pobrania
Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2020/6 – wykonanie grafiki oraz wydruku wkładki do
kwartalnika
Ptakiw ramach projektu Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce

z dnia 10.12.2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert wykonanie grafiki oraz wydruku wkładki do kwartalnika „Ptaki” .

Termin składania ofert – 15.12.2020 r. do godz. 11.00

Szczegółowe zapytanie ofertowe do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2020/5 – Koncepcja lokalizacji dodatkowych urządzeń piętrzących dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Krychów”  (2 obiekty hydrotechniczne), w ramach projektu Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce

z dnia 30.10.2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na  wykonanie koncepcji lokalizacji  urządzeń piętrzących dla renaturyzacji powierzchni projektowej „Krychów”  (2 obiekty hydrotechniczne).

Termin składania ofert – 12.11.2020 r. do godz. 11.00

Szczegółowe zapytanie ofertowe do pobrania
Załącznik nr 1: Mapa obiektu
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 6: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 7: Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘDyrektor OTOP
nr referencyjny CON/2020/06

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do Centralnego Biura OTOP w Markach osoby na stanowisko Dyrektor OTOP.

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 16.11.2020 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 545/2020/4 – na przeprowadzenie inwentaryzacji siedliskowej na 10 powierzchniach projektowych oraz opracowanie rekomendacji dla tych powierzchni

z dn. 10 sierpnia 2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji siedliskowej na 10 powierzchniach projektowych oraz opracowanie rekomendacji dla tych powierzchni.

Termin składania ofert – 18.08.2020, godz. 12.00

Szczegółowy opis skorygowanego przedmiotu zamówienia:  do pobrania

Załącznik nr 1: do pobrania
Załącznik nr 2: do pobrania
Załącznik nr 3: do pobrania
Załącznik nr 4: do pobrania
Załącznik nr 5: do pobrania

W związku z faktem, że w toku postępowania złożono ofertę z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie.


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 545/2020/3 – na przeprowadzenie inwentaryzacji siedliskowej na 10 powierzchniach projektowych oraz opracowanie rekomendacji dla tych powierzchni

z dn. 13 lipca 2020 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji siedliskowej na 10 powierzchniach projektowych oraz opracowanie rekomendacji dla tych powierzchni.

Termin składania ofert – 21.07.2020, godz. 12.00

Szczegółowy opis skorygowanego przedmiotu zamówienia:  do pobrania

Załącznik nr 1: do pobrania
Załącznik nr 2: do pobrania
Załącznik nr 3: do pobrania
Załącznik nr 4: do pobrania
Załącznik nr 5: do pobrania
W dniu 15.07 skorygowano treść Zapytania Ofertowego.
Informacja na temat zakresu zmian:
do pobrania

W związku z faktem, że w toku postępowania złożono dwie oferty z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie.


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 541/2020/01przeprowadzenie koszenia młaki niskoturzycowej, łąki trzęślicowej, słonawy, szuwaru turzycowego oraz zwartych niedojadów w rezerwacie przyrody „Beka” w 2020 roku

z dn. 28.05.2020

W związku z realizacją bieżących zadań, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na przeprowadzenie koszenia młaki niskoturzycowej, łąki trzęślicowej, słonawy, szuwaru turzycowego oraz zwartych niedojadów w rezerwacie przyrody „Beka” w 2020 roku.

Termin składania ofert – 05.06.2020, godz. 16.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:  do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘKierownik rezerwatów zachodniopomorskich
nr referencyjny CON/2020/05

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do Zachodniopomorskiego Regionalnego Biura OTOP w Świnoujściu osoby na stanowisko Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich.

Termin składania dokumentów (list motywacyjny i CV) – do dnia 10.06.2020 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ROZEZNANIE CENOWE  nr 521/2020/01–  zakup licencji dla 10 krótkich filmów z gatunkami zwierząt typowych dla łąk nadmorskich rezerwatu Beka

z dn. 13.05.2020

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania propozycji  cenowych na:  Zakup licencji dla 10  krótkich filmów z gatunkami zwierząt typowych dla łąk nadmorskich rezerwatu Beka.

Termin składania ofert – 18.05.2020

Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania cenowego: do pobrania


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 545/2020/2 – świadczenie usługi hotelowej, gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników międzynarodowego sympozjum tematycznego

z dn. 09.05.2020

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej.

Termin składania ofert – 18.05.2020

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO
W dniu 13.05 udzielono odpowiedzi na przysłane w dniu 12.05 pytanie: do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania.


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 560/2020/04 –  przygotowanie i instalacja w terenie  60 szt. „czatowni”

z dn. 07.05.2020

W związku z realizacją projektu  Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na przygotowaniu i instalacji w terenie  60 szt. „czatowni”

Termin składania ofert – 17.05.2020

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:  do pobrania

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 Informacja dotycząca RODO w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania.


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 560/2020/03 – zabezpieczenie terpentyną 30 szt. stanowisk kraski

z dn. 29.04.2020

W związku z realizacją projektu  Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  usługi polegającej na zabezpieczeniu terpentyną 30 szt. stanowisk kraski.

Termin składania ofert – 07.05.2020

Szczegółowy opis zapytania ofertowego: do pobrania

Załącznik nr 1 Obszar realizacji projektu

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 Informacja dotycząca RODO w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

 


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 560/2020/02 – 90 szt.  tyczek (nieokorowanych drągów sosnowych)

z dn. 23.04.2020

W związku z realizacją projektu  „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  zaprasza  do  składania  ofert  na  sprzedaż  90 szt.  nieokorowanych drągów sosnowych. 

Termin składania ofert – 30.04.2020

Szczegółowy opis zapytania o cenę: do pobrania

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 Informacja dotycząca RODO w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania.


OGŁOSZENIE O PRACĘAsystent monitoringu ptaków
nr referencyjny CON/2020/04

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Markach osoby na stanowisko Asystent monitoringu ptaków.

Termin składania dokumentów (CV) – do dnia 27.04.2020 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 560/2020/01– 90 szt. tyczek (nieokorowanych drągów sosnowych)

z dn. 9.04.2020

W związku z realizacją projektu  Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na sprzedaż  90 szt.  nieokorowanych drągów sosnowych. 

Termin składania ofert – 17.04.2020

UWAGA – 15.04.2020 r. zmieniono treść zapytania ofertowego – doprecyzowanie sposobu obliczenia kwoty do zapłaty za przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis zmodyfikowanego zapytania o cenę: do pobrania

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 Informacja dotycząca RODO w wersji edytowalnej

Nierozstrzygnięte – brak ofert


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 555/2020/2 – na wykonanie opracowania przygotowanie opracowania w formie raportu dotyczącego kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego  3 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat

z dn. 02.04.2020

W związku z realizacją projektu  „Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach” o numerze o numerze   POIS.02.04.00-00-0020/17 z późniejszymi zmianami,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania przygotowanie opracowania w formie raportu dotyczącego kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 5 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat.

Termin składania ofert – 10.04.2020 do godz. 10:00

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Załącznik 1 – Instrukcja metodyczna inwentaryzacji awifauny terenów otwartych w Karpatach
Załącznik 2 – Powierzchnie badawcze (hale objęte wypasem owiec)
Załącznik 3 – Oświadczenie : Wykaz ekspertów wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz ich doświadczenie potrzebne do punktacji w kryterium Kk (wersja edytowalna)
Załącznik 4 – Oświadczenie dotyczące pełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)
Załącznik 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wersja edytowalna)
Załącznik 6 – Formularz oferty (wersja edytowalna)


ROZEZNANIE CENOWE – dostawa  90 szt.  tyczek (nieokorowanych drągów sosnowych)

z dn. 27.03.2020

W związku z realizacją projektu  Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania propozycji cenowych na dostawę 90 szt.  tyczek (nieokorowanych drągów sosnowych)  zgodnie ze specyfikacją

Termin składania ofert – 01.04.2020


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 555/2020/1 – na przygotowanie opracowania w formie raportu dotyczącego kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego  5 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat

z dn. 15.03.2020

W związku z realizacją projektu  „Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach” o numerze o numerze POIS.02.04.00-00-0020/17 z późniejszymi zmianami, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przygotowanie opracowania w formie raportu dotyczącego kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 5 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec,) położonych w polskiej części Karpat.

Termin składania ofert – 26.03.2020 do godz. 12:00( podano błędną datę w informacji na stronie www.otop.org.pl/o-nas/praca-i-przetargi/)

Prawidłowy termin to: Termin składania ofert – 24.03.2020 do godz. 12:00 (skorygowano 16.03.2020).

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Załącznik 1 – Instrukcja metodyczna inwentaryzacji awifauny terenów otwartych w Karpatach
Załącznik 2 – Powierzchnie badawcze (hale objęte wypasem owiec)
Załącznik 3 – Oświadczenie: Wykaz ekspertów wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz ich doświadczenie potrzebne do punktacji w kryterium Kk (wersja edytowalna)
Załącznik 4 – Oświadczenie dotyczące pełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)
Załącznik 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wersja edytowalna)
Załącznik 6 – Formularz oferty (wersja edytowalna)

W dniu 23.03 udzielono odpowiedzi  na przysłane w dniu 22.03 pytania do pobrania

W związku z udzielonymi w dniu 23.03.2020 r. odpowiedziami na pytania Wykonawcy,  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 25.03.2020 do godz. 12:00.

W szczegółowym opisie warunków zamówienia z dnia 15.03.2020 zmianie ulega punkt VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT do pobrania

Załączniki pozostają bez zmian.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 574/2020/02 – Przeprowadzenie analizy statystycznej danych pochodzących z monitoringu meteorologicznego i monitoringu hydrologicznego prowadzonego w latach 2017-2019 na terenie rezerwatu przyrody Beka.

z dn. 06.03.2020

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na  przeprowadzenie analizy statystycznej danych  z monitoringu meteorologicznego i monitoringu hydrologicznego prowadzonego w latach 2017-2019 na terenie rezerwatu przyrody Beka zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 13.03.2020 godz. 16.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 545/2020/1wykonanie kompletu dokumentacji projektowej oraz postępowań administracyjnych dla renaturyzacji trzech powierzchni projektowych: „Kamień”, „Krychów” oraz „Holeszów” (10 obiektów hydrotechnicznych)

z dn. 27.02.2020

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na  wykonanie kompletu dokumentacji projektowej oraz postępowań administracyjnych dla renaturyzacji trzech powierzchni projektowych: „Kamień”, „Krychów” oraz „Holeszów” (10 obiektów hydrotechnicznych).

Termin składania ofert – 11.03.2020 r. do godz. 11.00 (zmieniony termin składania ofert)

Szczegółowe zapytanie ofertowe do pobrania
Załącznik nr 1: Lokalizacja obiektów projektowych
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 6: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 7: Wzór umowy

1) Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego (03.03.2020)
Informacja o zakresie wprowadzonych zmian (03.03.2020)
2) Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego (06.03.2020)
Informacja o zakresie wprowadzonych zmian (06.03.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 13.03.2020 r.


OGŁOSZENIE O PRACĘSpecjalista ds. rozliczania projektów
nr referencyjny CON/2020/03

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Markach osoby na stanowisko Specjalista ds. rozliczania projektów.

Termin składania dokumentów (CV i list motywacyjny ) do dnia 16.02.2020 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘSpecjalista ds. księgowości
nr referencyjny CON/2020/02

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Markach osoby na stanowisko Specjalista ds. księgowości.

Termin składania dokumentów (CV i list motywacyjny ) do dnia 16.02.2020 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ROZEZNANIE CENOWE – na  renaturyzację powierzchni stanowiących potencjalne siedliska pomostowe „Kamień”, „Krychów” oraz „Holeszów” – budowę ruchomych urządzeń piętrzących: zastawki drewnianej sterowanej ręcznie – 7 szt. oraz zastawki betonowej sterowanej ręcznie – 3 szt.

z dn. 05.02.2020

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na  renaturyzację powierzchni stanowiących potencjalne siedliska pomostowe „Kamień”, „Krychów” oraz „Holeszów” – budowę ruchomych urządzeń piętrzących: zastawki drewnianej sterowanej ręcznie – 7 szt. oraz zastawki betonowej sterowanej ręcznie – 3 szt.

Termin składania ofert – 10.02.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do pobrania
Załącznik nr 1: Lokalizacja obszaru wykonania zadania
Załącznik nr 2: Formularz oferty „Budowa zastawek”


ROZEZNANIE CENOWE – wykonanie „Kompletu opracowań oraz postępowań administracyjnych dla renaturyzacji trzech powierzchni projektowych: „Kamień”, „Krychów” oraz „Holeszów” (10 obiektów hydrotechnicznych)

z dn. 05.02.2020

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do przedstawienia ofert na  wykonanie „Kompletu opracowań oraz postępowań administracyjnych dla renaturyzacji trzech powierzchni projektowych: „Kamień”, „Krychów” oraz „Holeszów” (10 obiektów hydrotechnicznych).

Termin składania ofert – 10.02.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do pobrania
Załącznik nr 1: Lokalizacja obszaru wykonania zadania
Załącznik nr 2: Formularz oferty „Komplet opracowań oraz postępowań”


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 574/2020/01 – przeprowadzenie prac polegających na udrożnieniu ujściowych odcinków dwóch kanałów (8B1 oraz Beka) na terenie rezerwatu przyrody Beka (województwo pomorskie).

z dn. 03.02.2020

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na  przeprowadzenie udrożnienia ujściowych odcinków dwóch kanałów (8B1 oraz Beka) na terenie rezerwatu przyrody Beka zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 12.02.2020 godz. 16.00

 


OGŁOSZENIE O PRACĘSpecjalista baz danych
nr referencyjny CON/2020/01

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Markach osoby na stanowisko Specjalista baz danych.

Termin składania dokumentów (CV) do dnia 31.01.2020 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2019/1 – wykonanie grafiki oraz wydruk wkładki do kwartalnika „Ptaki”

z dn. 31.10.2019

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na  wykonanie grafiki oraz wydruk wkładki do kwartalnika „Ptaki” zgodnie ze specyfikacją.
Wersja edytowalna zapytania do pobrania.

Termin składania ofert – 12.11.2019 godz. 11.00

 


OGŁOSZENIE O PRACĘ Koordynator projektu OTOP
nr referencyjny CON/2019/03

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Markach lub do Lubelskiego Biura Regionalnego OTOP w Świdniku osoby na stanowisko Koordynatora projektu OTOP.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 16.10.2019 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 565/2019/1  Przygotowanie opracowania zawierającego propozycję dwóch pakietów / wariantów w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, które zostaną przedłożone stosownym instytucjom jako propozycje włączenia ich do płatności Programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego w nowym okresie finansowania 2021-2027

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przygotowanie opracowania zawierającego propozycję dwóch pakietów / wariantów w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, które zostaną przedłożone stosownym instytucjom jako propozycje włączenia ich do płatności Programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego w nowym okresie finansowania 2021-2027 zgodnie z załączoną specyfikacją.

Termin składania ofert: 9.10.2019 r.,  godz. 13:00

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia „Propozycje nowych pakietów PRŚK”
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykaz ekspertów wyznaczonych przez Wykonawcę
Załącznik nr 3  Oświadczenie Wiedza i doświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
Załącznik nr 5 Formularz oferty


OGŁOSZENIE O PRACĘ Dyrektor Sekretariatu OTOP
nr referencyjny CON/2019/02

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Markach osoby na stanowisko Dyrektora Sekretariatu OTOP.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 21.06.2019 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


OGŁOSZENIE O NABORZE  Opiekun zwierząt gospodarskich

Nr referencyjny REZ/2019/01

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje opiekuna stada koników polskich w rezerwacie przyrody „Beka”, Pomorskie Biuro OTOP w Rumi.

Termin składania dokumentów (wypełniony kwestionariusz osobowy) do dnia 15.06.2019 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2019/02 – Przeprowadzenie koszenia łąki trzęślicowej, koszenia szuwaru turzycowego oraz niedojadów na siedlisku solnisk nadmorskich w rezerwacie przyrody „Beka” w 2019 roku.

z dn. 31.05.2019 r.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie koszenia łąki trzęślicowej, koszenia szuwaru turzycowego oraz niedojadów na siedlisku solnisk nadmorskich w rezerwacie przyrody „Beka” w 2019 roku zgodnie z załączoną specyfikacją.

Termin składania ofert: 12.06.2019 r., godzina 16.00
Specyfikacja zamówienia: do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 17.06.2019 r.

 


OGŁOSZENIE O PRACĘ  Specjalista/tka ds. współpracy

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Świdniku lub biura OTOP w Markach osoby na stanowisko Specjalista/tka ds. współpracy, w wymiarze 1/2 etatu.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 08.05.2019 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania

Pracownik/ca zostanie zatrudniony/a do realizacji projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 560/2019/06 Wykonanie usługi polegającej na terpentynowaniu 30 stanowisk kraski w ramach realizacji projektu pt. „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17

z dn. 16.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu  Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi terpentynowania 30 stanowisk kraski.

Termin składania ofert – 25.04.2019 r.

Szczegółowy opis zapytania o cenę: do pobrania

Załącznik nr 1 Mapa z zaznaczonym obszarem realizacji projektu
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy w wersji edytowalnej


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 560/2019/05 Zakup 90 szt. budek lęgowych dla krasek w ramach realizacji projektu pt. „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17

z dn. 1.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu  Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na zakup 90 szt. budek lęgowych dla krasek.

Termin składania ofert – 9.04.2019 r.

Szczegółowy opis zapytania o cenę: do pobrania
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 12.04.2019 r.


ROZEZNANIE CENOWE wykonanie koszenia, zbioru i wywiezienia biomasy w rezerwacie OTOP Karsiborska Kępa w 2019 r. 

z dn. 27.03.2019 r.

Niniejsze zapytanie o cenę nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych
i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Jest jedynie szacowaniem wartości zamówienia bez zobowiązania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków do zawarcia umowy.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów (netto i brutto) wykonania koszenia, zbioru i wywiezienia biomasy w rezerwacie OTOP Karsiborska Kępa w 2019 r.

Termin składania formularza ofertowego do 10.04.2019 r.

Szczegółowy opis zapytania o cenę: do pobrania
Załącznik nr 1 Lokalizacja obszaru wykonania zadania
Załącznik nr 2 – Lokalizacja działek rolnych, na których będzie prowadzone koszenie
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy_Karsiborska Kępa_koszenie 2019

 


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 560/2019/03 Na zatrudnienie koordynatora terenowego do realizacji projektu pt. „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17

z dn. 19.03.2019 r.

W związku z realizacją projektu  Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na zatrudnienie koordynatora terenowego do realizacji projektu.

Termin składania ofert – 29.03.2019 r.

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Załącznik 1 – Mapa z zaznaczonym obszarem realizacji projektu
Załącznik 2 – Formularz oferty (wersja edytowalna)
Załącznik 3 – Oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych i  doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – niezbędne do oceny oferty (wersja edytowalna)
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wersja edytowalna)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 17.04.2019 r.


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 555/2019/2 na wykonanie opracowania przygotowanie opracowania w formie raportu dotyczącego kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 18 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat

W związku z realizacją projektu  „Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”  o numerze  POIS.02.04.00-00-0020/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania przygotowanie opracowania w formie raportu dotyczącego kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 18 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat.

Termin składania ofert – 26.03.2019 do godz. 12:00

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Załącznik 1 – Instrukcja metodyczna inwentaryzacji awifauny terenów otwartych w Karpatach
Załącznik 2 – Powierzchnie badawcze (hale objęte wypasem owiec)
Załącznik 3 – Oświadczenie : Wykaz ekspertów wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz ich doświadczenie potrzebne do punktacji w kryterium Kk (wersja edytowalna)
Załącznik 4 – Oświadczenie dotyczące pełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)
Załącznik 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wersja edytowalna)
Załącznik 6 – Formularz oferty (wersja edytowalna)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 04.04.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 560/2019/02 – Zakup 90 L terpentyny balsamicznej.

z dn. 19.03.2019 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Czynna  ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej” nr POIS.02.04.00-00-0023/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Zakup 90 L terpentyny balsamicznej zgodnie ze specyfikacją.

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej


SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – Zakup 90 szt. budek lęgowych dla krasek.

z dn. 18.03.2019 r.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie szacunkowej wyceny zamówienia pn.: Dostawa 90 szt. budek lęgowych dla krasek. Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku.

Wykonawców zainteresowanych przedstawieniem wyceny prosimy o jej przesłanie na adres dorota.ochocinska@otop.org.pl do dnia 22 marca 2019 r.

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania OTOP do zawarcia umowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2019/01 – Opracowanie koncepcji i scenariusza oraz wyprodukowanie filmu i spotu, promujących odpowiedzialną turystykę przyrodniczą na terenach chronionych oraz kodeks etyczny obserwatora i fotografa przyrody.

z dn. 18.03.2019 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Opracowanie koncepcji i scenariusza oraz wyprodukowanie filmu i spotu, promujących odpowiedzialną turystykę przyrodniczą na terenach chronionych oraz kodeks etyczny obserwatora i fotografa przyrody na przykładzie rezerwatu przyrody Beka zgodnie ze specyfikacją.

UWAGA – 29.03.2019 wprowadzono trzecie uzupełnienie do zapytania ofertowego.
Zmodyfikowano Rozdz. V ust.3 poprzez uproszczenie sposobu oceny spełniania warunku doświadczenia zawodowego Wykonawcy w przypadku umowy zawierającej klauzulę o niejawności stawek, podpisanej z podmiotem, na rzecz którego usługa została wykonana.
Termin składania ofert – wydłużono do 02.04.2019 r.
Treść zapytania ofertowego zmodyfikowanego 29.03.2019
Załączniki 2 do 5 do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej

W związku z otrzymaniem próśb o wyjaśnienia do zapytania ofertowego Zamawiający zamieszcza listę skierowanych do  niego pytań wraz z odpowiedziami.
Pytania i odpowiedzi z dn. 21.03.2019 r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 27.03.2019 r. (modyfikacja)
Pytania i odpowiedzi z dn. 29.03.2019 r.

UWAGA – 28.03.2019 opublikowano załączniki do zapytania ofertowego nr 2 do nr 5 w wersji edytowalnej (pod treścią zapytania)

UWAGA – 27.03. 2019 r. wprowadzono drugie uzupełnienie do zapytania ofertowego
Uzupełniono Rozdz. V ust.3 o sposób dokonywania oceny spełniania warunku doświadczenia zawodowego Wykonawcy w przypadku umowy zawierającej klauzulę o niejawności stawek, podpisanej z podmiotem, na rzecz którego usługa została wykonana.
Termin składania ofert zmieniono z dn. 29.03.2019 godzina 15.00 na 01.04.2019 godz. 10.00
Treść  zapytania ofertowego zmodyfikowanego 27.03.2019 r.

UWAGA – 21.03.2019 r. zmieniono treść zapytania ofertowego
Zmieniono Rozdz. XI “Zamawiający zastrzega sobie prawo”  poprzez dodanie ustępu, któremu nadano nr 3, doprecyzowującego kwestię wyboru i akceptacji osoby występującej w filmie oraz głosu lektorskiego w spocie. W związku z powyższym zmianie uległa numeracja ustępów po nim następujących.
Treść zmodyfikowanego zapytania ofertowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 11.04.2019 r.

 


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 555/2019/1wykonanie opracowania w formie raportów prezentujących wyniki z monitoringu populacji cietrzewia w  obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich, przygotowane osobno dla 12 lokalizacji monitoringowych  (punktów / transektów) wskazanych przez Zamawiającego  oraz opracowania zbiorczego w formie raportu  (oparte na cząstkowych opracowaniach dotyczących poszczególnych lokalizacji).

z dnia 06.03.2019 r.

  • W związku z realizacją projektu  „Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”  o numerze  POIS.02.04.00-00-0020/17-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania w formie raportów z dwóch przeprowadzonych w sezonie kontroli, prezentujących wyniki z monitoringu populacji cietrzewia w  obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich, przygotowane osobno dla 12 lokalizacji monitoringowych  (punktów / transektów) wskazanych przez Zamawiającego  oraz opracowanie zbiorcze w formie raportu  (oparte na cząstkowych opracowaniach dotyczących poszczególnych lokalizacji).

UWAGA – 07.03.2019  zmieniono treść  zapytania ofertowego

Zmiany dotyczą:
1. zakresu przedmiotu zamówienia : opracowania będą dotyczyły sezonu 2019, a nie jak podano w treści zapytania z dnia 6.03.2019 – dwóch sezonów (2019 i 2020).

 W związku z powyższym zmianie uległy zamieszczone w dniu 6.03.2019 załączniki :

Załącznik 1 – Instrukcja  monitoringu cietrzewia w obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich  
Załącznik 2 – Formularz oferty (wersja edytowalna)
Załącznik 3 – Oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (wersja edytowalna)
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
Załącznik 5 – Pełnomocnictwo  do złożenia oferty wspólnej dla osoby podpisującej formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wersja edytowalna)
Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

2. terminu składania ofert :W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego wydłużono termin składania ofert o 1 dzień. Tym samym termin składania ofert mija 15.03.2019 o godz. 11:00.

 


OGŁOSZENIE O PRACĘ Specjalista monitoringu ptaków
nr referencyjny CON/2019/01

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Markach osoby na stanowisko Specjalista monitoringu ptaków.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 03.03.2019 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – wynajem dwóch powierzchni magazynowych

z dn. 18.02.2019 r.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie szacunkowej wyceny zamówienia pn.: “Wynajem dwóch powierzchni magazynowych“. Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku.

Wykonawców zainteresowanych przedstawieniem wyceny prosimy o jej przesłanie na adres dorota.ochocinska@otop.org.pl do 25 lutego br.

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania OTOP do zawarcia umowy.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/22 – dostawa artykułów biurowych

z dn. 13.12.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na  dostawę artykułów biurowych zgodnie ze specyfikacją.
Wersja edytowalna zapytania do pobrania.

Termin składania ofert – 18.12.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 20.12.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/21 – wykonanie grafiki oraz wydruk wkładki do kwartalnika „Ptaki”

z dn. 23.11.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na  wykonanie grafiki oraz wydruk wkładki do kwartalnika „Ptaki” zgodnie ze specyfikacją.
Wersja edytowalna zapytania do pobrania.

Termin składania ofert – 29.11.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 29.11.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/20 – dostawa artykułów biurowych

z dn. 09.10.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych  zgodnie ze specyfikacją.
Wersja edytowalna zapytania do pobrania.

Termin składania ofert – 12 października 2018 r. godz. 11:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 15.10.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/10 – Dostarczenie zestawu nagrań głosów ptaków z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła

z dn. 14.09.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostarczenie zestawu nagrań głosów ptaków z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  21.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 27.09.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/19 – dostawa kurtek przeciwdeszczowych

z dn. 13.09.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę kurtek przeciwdeszczowych zgodnie ze specyfikacją
Wersja edytowalna zapytania do pobrania

Termin składania ofert – 21.09.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 02.10.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/18 – dostawa 3 par kaloszy

z dn. 28.08.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 par kaloszy zgodnie ze specyfikacją. 

Wersja edytowalna specyfikacji do pobrania tutaj

Termin składania ofert – 04.09.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 06.09.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/09 – Organizacja wydarzeń związanych z rezerwatem przyrody Beka z okazji Europejskich Dni Ptaków.

z dn. 20.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na organizację wydarzeń związanych z rezerwatem przyrody Beka z okazji Europejskich Dni Ptaków zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  27.08.2018

Składanie ofert zakończone. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. (Aktualizacja dn. 28.08.2018 r.)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/08 – Dostarczenie zestawu krótkich filmów z gatunkami zwierząt typowymi dla rezerwatu Beka z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła

z dn. 20.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostarczenie zestawu krótkich filmów z gatunkami zwierząt typowymi dla rezerwatu Beka z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  27.08.2018 do godziny 12.00

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówieniaPostępowanie zostało unieważnione (aktualizacja z dn. 07.09.2018r.)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/07 – Dostarczenie zestawu nagrań głosów ptaków z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła

z dn. 17.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostarczenie zestawu nagrań głosów ptaków z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  25.08.2018

Uwaga: Termin składania ofert został wydłużony do 27.08.2018 r. do godziny 12.00 (aktualizacja z dn. 20.08.2018 r.)

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówieniaPostępowanie zostało unieważnione


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/06– przeprowadzenie koszenia niedojadów na siedlisku solnisk nadmorskich oraz koszenia szuwaru turzycowego w rezerwacie przyrody Beka w 2018 roku

z dn. 13.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie koszenia niedojadów na siedlisku solnisk nadmorskich oraz koszenia szuwaru turzycowego w rezerwacie przyrody Beka w 2018 roku zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  20.08.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 22.08.2018 r.


OGŁOSZENIE O PRACĘ – Kierownik rezerwatu Beka
nr referencyjny CON/2018/02

z dn. 03.08.2018

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje kandydatki lub kandydata na stanowisko Kierownik rezerwatu Beka.
Miejsce wykonywania obowiązków: Pomorskie Biuro OTOP w Rumi, rezerwat Beka

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 19.08.2018

Szczegółowe warunki rekrutacji, zakres obowiązków, wymagane kwalifikacje kandydatów można znaleźć w pakiecie aplikacyjnym.

Rezerwat Beka położony jest w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminach Puck i Kosakowo oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej. OTOP od 1998 roku na podstawie porozumień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i gminą Puck wykonuje zadania ochrony czynnej w tym rezerwacie.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/17 – dostawa 3 par butów terenowych

z dn. 30.07.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 par butów terenowych zgodnie ze specyfikacją.

Wersja edytowalna specyfikacji do pobrania tutaj

Termin składania ofert – 06.08.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 22.08.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/16 – dostawa 3 par butów terenowych

z dn. 03.07.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 par butów terenowych  zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 10.07.2018 godz. 11.00

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.07.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/05 – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego rezerwatu Beka oraz aplikacji na urządzenie mobilne o przyrodzie rezerwatu.

z dn. 02.07.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego rezerwatu Beka oraz aplikacji na urządzenie mobilne o przyrodzie rezerwatu.

Termin składania ofert – 09.07.2018

Specyfikacja  warunków zamówienia: do pobrania

Załączniki (plik Worda):
1. Wzór wykazu usług świadczonych przez Wykonawcę – Załącznik 2
2. Wzór wykazu specjalistów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Załącznik 3
3. Formularz ofertowy – Załącznik 4
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik 5
5. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – Załącznik 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 18.07.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/04 – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego rezerwatu Beka oraz aplikacji na urządzenie mobilne o przyrodzie rezerwatu.

z dn. 15.06.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego rezerwatu Beka oraz aplikacji na urządzenie mobilne o przyrodzie rezerwatu.

Termin składania ofert – 22.06.2018

Specyfikacja  warunków zamówienia: do pobrania

Zamieszczone na stronie w dn.22.06.2018: W związku z wpłynięciem do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pytań do treści zapytania ofertowego nr 521/2018/04 z dnia 15.06.2018 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią: do pobrania. Jednocześnie termin składania ofert został przedłużony do 26.06.2018 r. do godziny 10.00.

Informacja z dn. 27.06.2018r.: Zamawiający unieważnia postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą właściwą ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty (wadliwe kryterium oceny ofert).


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/15 – przeprowadzenie oceny siedlisk oraz inwentaryzacji siedliskowej

z dn. 12.06.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie oceny siedlisk oraz inwentaryzacji siedliskowej zgodnie ze specyfikacją (plik edytowalny).

Termin składania ofert – 15.06.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 15.06.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/03 – Wykoszenie łąki trzęślicowej oraz  torfowiska (młaki) w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2018 r.

z dn. 12.06.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykoszenie łąki trzęślicowej oraz  torfowiska (młaki) w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2018r.

UWAGA – 18.06.2018  zmieniono treść formularza ofertowego (Załącznik nr 4 do Zapytania) oraz termin składania ofert.

Zmiana polega na dodaniu w formularzu ofertowym akapitu “Transze wynagrodzenia (liczba)”. Termin składania ofert przesunięto z 19.06.2018r. na 20.06.2018r. Pozostałe warunki i treść zapytanie ofertowego nie ulegają zmianie.

Termin składania ofert – 20.06.2018

Specyfikacja  warunków zamówienia: do pobrania Aktualizacja z dn. 18.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania  Aktualizacja dn. 21.06.2018 r.


 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 555/2018/3pomoc techniczna przy badaniach telemetrycznych derkaczy Crex crex, realizowanych w latach 2018-2020
z dnia 1.06.2018

W związku z realizacją projektu  „Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”  o numerze  POIS.02.04.00-00-0020/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na pomoc techniczną przy badaniach telemetrycznych derkaczy Crex crex realizowanych w latach 2018-2020.

Termin składania ofert  – 11.06.2018 o godz. 12:00

1. Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
3. Wykaz ekspertów wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Załącznik nr 2
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 20.06.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/13 – dostawa 3 sztuk odbiorników GPS wraz z kartą pamięci

z dnia 22.05.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk odbiorników GPS wraz z kartą pamięci zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 29.05.2018, godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 04.06.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/14 – dostawa 3 szt. spodniobutów

z dnia 16.05.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 szt. spodniobutów zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 23.05.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 28.05.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/02 – Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu Beka w 2018 r.

z dn. 16.05.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2018 r.

Termin składania ofert – 23.05.2018

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja  dn. 24.05.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/12 dostawa statywu

z dnia 14.05.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę dostawę statywu zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 21.05.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 04.06.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 555/2018/2 zakup i dostawa 5 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków (derkaczy Crex crex) wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem.

W związku z realizacją projektu  „Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach” o numerze  POIS.02.04.00-00-0020/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 5 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków (derkaczy Crex crex) wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją.

UWAGA – 24.04.2018  zmieniono treść pkt VI. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT  oraz termin składania ofert.

Termin składania ofert mija 04.05.2018 o godz. 12:00

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Wykaz usług realizowanych przez Wykonawcę – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3
4. Poprzednia wersja specyfikacji z dnia 23 kwietnia 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 11.05.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/10 dostawa statywu

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę dostawę statywu zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 23.04.2018 godz. 11.00

Aktualizacja 14.05.2018
Z uwagi na brak ofert spełniających wymagane kryteria postępowanie na dostawę statywu zostało unieważnione.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/09 dostawa lunety

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę  dostawę lunety zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 23.04.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

 


OGŁOSZENIE O PRACĘ Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
nr referencyjny CON/2018/01

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Świnoujściu osoby na stanowisko Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 15.04.2018 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 555/2018/1 – przygotowanie autorskiego opracowania w formie raportu dotyczącego kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 12 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat

W związku z realizacją projektu  “Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”  o numerze  POIS.02.04.00-00-0020/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przygotowanie autorskiego opracowania w formie raportu dotyczącego kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 12 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat.

Termin składania ofert – 12.04.2018 do godz. 10:00

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Załącznik 1 Instrukcja metodyczna inwentaryzacji awifauny lęgowej terenów otwartych w Karpatach

Załącznik 2 Instrukcja metodyczna monitoringu przydatności hal jako siedlisk żerowiskowych ptaków

Załącznik 3 Powierzchnie badawcze

Załącznik 4 Oświadczenie – wykaz ekspertów (wersja edytowalna)

Załącznik 5 Oświadczenie – wiedza i doświadczenie (wersja edytowalna)

Załącznik 6 Oświadczenie 

Załącznik 7 Oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 27.04.2018

 


ROZEZNANIE CENOWE – wykonanie autorskich opracowań w formie raportu z prac monitoringowych wykonanych na wskazanej  powierzchni badawczej w okresie wiosennym i letnim na wybranych halach położonych w polskiej części Karpat

UWAGA – Ogłoszenie o sprostowaniu treści i wydłużeniu terminu składania ofert

Termin składania ofert – 30.03.2018

W związku z realizacją projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”, realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz OTOP, nr POIS.02.04.00-00-0020/17-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania propozycji cenowych na wykonanie autorskich opracowań w formie raportu z prac monitoringowych wykonanych na wskazanej  powierzchni badawczej w okresie wiosennym i letnim na wybranych halach położonych w polskiej części Karpat zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 29.03.2018

Instrukcja metodyczna inwentaryzacji awifauny lęgowej terenów otwartych w Karpatach

Instrukcja metodyczna monitoringu przydatności hal jako siedlisk żerowiskowych ptaków

Powierzchnie badawcze (hale objęte wypasem owiec)

 


ROZEZNANIE CENOWE – dostawa 16 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków – derkaczy wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem

W związku z realizacją projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”, realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz OTOP, nr POIS.02.04.00-00-0020/17-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania propozycji cenowych na dostawę 16 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków – derkaczy wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 27.03.2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/08 dostawa 2 sztuk wzmocnionych tabletów do pracy w terenie

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 2 sztuk wzmocnionych tabletów do pracy w terenie zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 23.03.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/01 – sprawowanie nadzoru nad obszarem rezerwatu Beka w celu zabezpieczenia go przed presją ludzi

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru nad obszarem rezerwatu Beka w celu zabezpieczenia go przed presją ludzi.

Termin składania ofert – 06.03.2018

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

 


OGŁOSZENIE O PRACĘ Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
nr referencyjny CON/2018/01

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Świnoujściu osoby na stanowisko Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 16.03.2018 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/07 – dostawa 3 sztuk woderów

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk woderów zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 22.02.2018 godz. 11.00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 545/2018/07


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/06 – dostawa dwóch sztuk smartfonów o podwyższonej odporności

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch sztuk smartfonów o podwyższonej odporności zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 21.02.2018 godz. 11.00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 545/2018/06


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/04 – dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 19.02.2018 godz. 11.00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 545/2018/04


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/03 – dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 19.02.2018 godz. 11.00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 545/2018/03


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/02 – dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 19.02.2018 godz. 11.00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 545/2018/02


OGŁOSZENIE O PRACĘ Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
nr referencyjny CON/2018/01

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Świnoujściu osoby na stanowisko Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 23.02.2018 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE – badanie i ocena sprawozdania finansowego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  za rok obrotowy 2017

Przedmiot zapytania:
Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania finansowego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  za rok obrotowy 2017.
Data rejestracji w KRS 05.06.2001 r.
Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 wynosiła  11 423 411,53 PLN
Ilość zatrudnionych na dzień 31.12.2016 – 27 osób
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego
OTOP prowadzi działalność statutową nieodpłatną, odpłatną oraz gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
W wyniku przeprowadzonego badania  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu :
– Pisemną opinię o prawidłowości i rzetelności  sprawozdania finansowego,
– Pisemny raport z badania sprawozdania finansowego

Zamawiający :
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki
tel. 22 761 82 05,  fax: 48 22 761 90 51
mail: biuro@otop.org.pl
NIP 957-05-53-373

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:
– osoba lub co najmniej jedna osoba z zespołu wykonującego audyt musi posiadać certyfikat biegłego rewidenta
– osoba lub co najmniej jedna osoba z zespołu wykonującego audyt musi posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu audytów projektów z wykorzystaniem środków unijnych
– osoba lub osoby stanowiące skład zespołu powinny złożyć oświadczenie o ich niezależności i bezstronności
– audyt musi być wykonany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) wydanymi przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej [International Auditing and Assurance Standards Board] (IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)

Termin realizacji zamówienia:
Sporządzenie do dnia 10.06.2018 raportu z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 – 31.12.2017

Termin i sposób składania ofert:

  1. Oferta może być złożona w formie papierowej lub elektronicznej do dnia 20.02.2018 godz. 16.00:
    do biura Ogólnopolskiego Towarzystwo Ochrony Ptaków , ul. Odrowąża 24,05-270 Marki
  2. lub na adres mailowy biuro@otop.org.pl

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W celu potwierdzenia posiadania uprawnień określonych w wymaganiach po dokonaniu wyboru firmy/osoby spośród złożonych ofert a przed podpisaniem umowy na wykonanie audytu Wykonawca powinien dostarczyć:

  • potwierdzone za zgodność kopie właściwych  dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia
  • oświadczenie osób przeprowadzających audyt o ich niezależności i bezstronności
  • oświadczenie o przeprowadzonych audytach potwierdzające doświadczenie.

Kryterium wyboru oferty:  doświadczenie w badaniu sprawozdań organizacji pożytku publicznego , wykorzystujących fundusze unijne oraz najniższa cena brutto.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Wykonawca składając  ofertę potwierdza możliwość wykonania usługi we wskazanym w zapytaniu terminie oraz wyraża zgodę na powyższy termin związania ofertą.

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z Wykonawcami usług po otrzymaniu ofert cenowych. W przypadku gdy najniższa oferta cenowa będzie przekraczała budżet przeznaczony przez Zamawiającego na przeprowadzenie audytu, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.


OGŁOSZENIE O PRACĘ Specjalista/tka ds. współpracy

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura w Świdniku osoby na stanowisko Specjalista/ka ds. współpracy.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 15.01.2018 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
nr referencyjny CON/2017/06

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Świnoujściu osoby na stanowisko Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 15.12.2017 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/11 – wykonanie baneru informacyjno-edukacyjnego.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie baneru informacyjno-edukacyjnego.

Termin składania ofert – 04.12.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania (aktual. dn. 05.12.2017)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/10 – Usługa publikacji artykułu prasowego wraz z zamieszczeniem artykułu w wydaniu internetowym.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na usługę publikacji artykułu prasowego wraz z zamieszczeniem artykułu w wydaniu internetowym.

Termin składania ofert – 09.11.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania (dn. 10.11.2017)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/09 – Napisanie artykułu popularnonaukowego o odpowiedzialnej turystyce „ptasiej” (birdwatching) w miejscach koncentracji ptaków w czasie wędrówek i na zimowiskach w nawiązaniu do rezerwatu Beka, wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wytworzonego dzieła.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na napisanie artykułu popularnonaukowego o odpowiedzialnej turystyce „ptasiej” (birdwatching) w miejscach koncentracji ptaków w czasie wędrówek i na zimowiskach w nawiązaniu do rezerwatu Beka, wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wytworzonego dzieła.

Termin składania ofert – 02.11.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania) (dn. 03.11.2017)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/15 Dostawa aparatu fotograficznego.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę aparatu fotograficznego zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 18.10.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/08 Dostawa 3 szt. przenośnych urządzeń GPS zgodnie ze specyfikacją.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 3 szt. przenośnych urządzeń GPS zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/09 Dostawa aparatu fotograficznego.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę aparatu fotograficznego zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

KOREKTA ZAMÓWIENIA z dn. 26.29.2017 do pobrania

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/10 Dostawa 3 szt. komputerów wg podanej specyfikacji.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 3 szt. komputerów wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/11 Dostawa 2 szt. tabletów o podwyższonej wytrzymałości.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 2 szt. tabletów o podwyższonej wytrzymałości wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/12 Dostawa niszczarki do dokumentów.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę niszczarki do dokumentów wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/13 Dostawa 2 szt. smartfonów o podwyższonej odporności.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 2 szt. smartfonów o podwyższonej odporności wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/14 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 521/2017/08 – Koszenie niedojadów oraz selektywne usuwanie siewek drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Beka.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków informuje, że w dn. 20.09.2017 zaktualizowano treść Zapytania ofertowego nr 521/2017/08 z dn. 19.09.2017 r. na przeprowadzenie koszenia niedojadów oraz selektywnego usuwania siewek drzew i krzewów w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2017 roku

poprzez uszczegółowienie kryteriów oceny ofert.

Jednocześnie pozostałe warunki zapytania ofertowego, w tym termin składania ofert 26.09.2017 r., pozostają bez zmian.

Aktualizacja szczegółowego opisu warunków zamówienia (do pobrania)  (dn. 20.09.2017 r.)

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania) (dn. 27.09.2017)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/08 – Koszenie niedojadów oraz selektywne usuwanie siewek drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Beka.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie koszenia niedojadów oraz selektywnego usuwania siewek drzew i krzewów w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2017 roku.

Termin składania ofert – 26.09.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/07– Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/06– Dostawa 2 szt. smartfonów o podwyższonej odporności.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 2 szt. smartfonów o podwyższonej odporności.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/05– Dostawa niszczarki do dokumentów.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę niszczarki do dokumentów.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/04– Dostawa 2 szt. tabletów o podwyższonej wytrzymałości.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 2 szt. tabletów o podwyższonej wytrzymałości.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/03– Dostawa 3 szt. komputerów wg podanej specyfikacji.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 3 szt. komputerów wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/02– Dostawa aparatu fotograficznego.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę aparatu fotograficznego.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/01– Dostawa 3 szt. przenośnych urządzeń GPS zgodnie ze specyfikacją.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 3 szt. przenośnych urządzeń GPS zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/07 – Przeprowadzenie koszenia niedojadów oraz selektywnego usuwania siewek drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Beka.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie koszenia niedojadów oraz selektywnego usuwania siewek drzew i krzewów w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2017 roku.

Termin składania ofert – 18.09.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

W związku z faktem, że w toku postępowania złożono ofertę z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/05 – Dostawa wiaty-poidła na kołach dla zwierząt wypasanych w rezerwacie przyrody Beka.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2017 r.

Termin składania ofert – 27.07 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (do pobrania)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 543/2017/01 – Przeprowadzenie Zabiegów Agrotechnicznych w 2017 r. w Rezerwacie Społecznym Karsiborska Kępa

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w związku z realizacją zadań ochronnych na Rezerwacie Społecznym Karsiborska Kępa, zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie Zabiegów Agrotechnicznych w 2017 r.

Termin składania ofert – 20.07. 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/04 – Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2017 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2017 r.

Termin składania ofert – 26.05 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (do pobrania) aktualizacja dn. 29.05.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/03 – Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu zabezpieczenia go przed presją ludzką

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu zabezpieczenia go przed presją ludzką.

Termin składania ofert – 28.04 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia  (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  (do pobrania) aktualizacja dn. 05.05. 2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/02 – Dostawa urządzeń typu diver z akcesoriami

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch urządzeń typu diver oraz limnigrafu do automatycznych pomiarów stanów wody w rezerwacie Beka.

Termin składania ofert – 13.04.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia – do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/01 – Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu jego zabezpieczenia przed presją ludzką

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu jego zabezpieczenia przed presją ludzką

Termin składania ofert – 28.03 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia – do pobrania

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

W związku z faktem, że w toku postępowania złożono ofertę z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/10/2016/01 – Zakup urządzeń typu mini-diver

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę trzech (3) urządzeń typu mini-diver do automatycznych pomiarów stanów wody w rezerwacie Beka.

Termin składania ofert – 7 listopada 2016

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Informacja o wyborze Wykonawcy (do pobrania)

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl