SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – wynajem dwóch powierzchni magazynowych

z dn. 18.02.2019 r.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie szacunkowej wyceny zamówienia pn.: “Wynajem dwóch powierzchni magazynowych“. Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku.

Wykonawców zainteresowanych przedstawieniem wyceny prosimy o jej przesłanie na adres dorota.ochocinska@otop.org.pl do 25 lutego br.

Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania OTOP do zawarcia umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/22 – dostawa artykułów biurowych

z dn. 13.12.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na  dostawę artykułów biurowych  zgodnie ze specyfikacją.
Wersja edytowalna zapytania do pobrania.

Termin składania ofert – 18.12.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 20.12.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/21 – wykonanie grafiki oraz wydruk wkładki do kwartalnika „Ptaki”

z dn. 23.11.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na  wykonanie grafiki oraz wydruk wkładki do kwartalnika „Ptaki” zgodnie ze specyfikacją.
Wersja edytowalna zapytania do pobrania.

Termin składania ofert – 29.11.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 29.11.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/20 – dostawa artykułów biurowych

z dn. 09.10.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych  zgodnie ze specyfikacją.
Wersja edytowalna zapytania do pobrania.

Termin składania ofert – 12 października 2018 r. godz. 11:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 15.10.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/10 – Dostarczenie zestawu nagrań głosów ptaków z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła

z dn. 14.09.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostarczenie zestawu nagrań głosów ptaków z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  21.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 27.09.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/19 – dostawa kurtek przeciwdeszczowych

z dn. 13.09.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę kurtek przeciwdeszczowych zgodnie ze specyfikacją
Wersja edytowalna zapytania do pobrania

Termin składania ofert – 21.09.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 02.10.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/18 – dostawa 3 par kaloszy

z dn. 28.08.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 par kaloszy zgodnie ze specyfikacją. 

Wersja edytowalna specyfikacji do pobrania tutaj

Termin składania ofert – 04.09.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 06.09.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/09 – Organizacja wydarzeń związanych z rezerwatem przyrody Beka z okazji Europejskich Dni Ptaków.

z dn. 20.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na organizację wydarzeń związanych z rezerwatem przyrody Beka z okazji Europejskich Dni Ptaków zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  27.08.2018

Składanie ofert zakończone. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. (Aktualizacja dn. 28.08.2018 r.)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/08 – Dostarczenie zestawu krótkich filmów z gatunkami zwierząt typowymi dla rezerwatu Beka z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła

z dn. 20.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostarczenie zestawu krótkich filmów z gatunkami zwierząt typowymi dla rezerwatu Beka z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  27.08.2018 do godziny 12.00

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówieniaPostępowanie zostało unieważnione (aktualizacja z dn. 07.09.2018r.)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/07 – Dostarczenie zestawu nagrań głosów ptaków z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła

z dn. 17.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostarczenie zestawu nagrań głosów ptaków z przekazaniem autorskich praw majątkowych do dostarczonego dzieła zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  25.08.2018

Uwaga: Termin składania ofert został wydłużony do 27.08.2018 r. do godziny 12.00 (aktualizacja z dn. 20.08.2018 r.)

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówieniaPostępowanie zostało unieważnione


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/06– przeprowadzenie koszenia niedojadów na siedlisku solnisk nadmorskich oraz koszenia szuwaru turzycowego w rezerwacie przyrody Beka w 2018 roku

z dn. 13.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie koszenia niedojadów na siedlisku solnisk nadmorskich oraz koszenia szuwaru turzycowego w rezerwacie przyrody Beka w 2018 roku zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  20.08.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 22.08.2018 r.


OGŁOSZENIE O PRACĘ – Kierownik rezerwatu Beka
nr referencyjny CON/2018/02

z dn. 03.08.2018

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje kandydatki lub kandydata na stanowisko Kierownik rezerwatu Beka.
Miejsce wykonywania obowiązków: Pomorskie Biuro OTOP w Rumi, rezerwat Beka

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 19.08.2018

Szczegółowe warunki rekrutacji, zakres obowiązków, wymagane kwalifikacje kandydatów można znaleźć w pakiecie aplikacyjnym.

Rezerwat Beka położony jest w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminach Puck i Kosakowo oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej. OTOP od 1998 roku na podstawie porozumień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i gminą Puck wykonuje zadania ochrony czynnej w tym rezerwacie.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/17 – dostawa 3 par butów terenowych

z dn. 30.07.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 par butów terenowych zgodnie ze specyfikacją.

Wersja edytowalna specyfikacji do pobrania tutaj

Termin składania ofert – 06.08.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 22.08.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/16 – dostawa 3 par butów terenowych

z dn. 03.07.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 par butów terenowych  zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 10.07.2018 godz. 11.00

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.07.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/05 – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego rezerwatu Beka oraz aplikacji na urządzenie mobilne o przyrodzie rezerwatu.

z dn. 02.07.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego rezerwatu Beka oraz aplikacji na urządzenie mobilne o przyrodzie rezerwatu.

Termin składania ofert – 09.07.2018

Specyfikacja  warunków zamówienia: do pobrania

Załączniki (plik Worda):
1. Wzór wykazu usług świadczonych przez Wykonawcę – Załącznik 2
2. Wzór wykazu specjalistów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Załącznik 3
3. Formularz ofertowy – Załącznik 4
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik 5
5. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – Załącznik 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 18.07.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/04 – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego rezerwatu Beka oraz aplikacji na urządzenie mobilne o przyrodzie rezerwatu.

z dn. 15.06.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego rezerwatu Beka oraz aplikacji na urządzenie mobilne o przyrodzie rezerwatu.

Termin składania ofert – 22.06.2018

Specyfikacja  warunków zamówienia: do pobrania

Zamieszczone na stronie w dn.22.06.2018: W związku z wpłynięciem do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pytań do treści zapytania ofertowego nr 521/2018/04 z dnia 15.06.2018 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią: do pobrania. Jednocześnie termin składania ofert został przedłużony do 26.06.2018 r. do godziny 10.00.

Informacja z dn. 27.06.2018r.: Zamawiający unieważnia postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą właściwą ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty (wadliwe kryterium oceny ofert).


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/15 – przeprowadzenie oceny siedlisk oraz inwentaryzacji siedliskowej

z dn. 12.06.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie oceny siedlisk oraz inwentaryzacji siedliskowej zgodnie ze specyfikacją (plik edytowalny).

Termin składania ofert – 15.06.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania Aktualizacja dn. 15.06.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/03 – Wykoszenie łąki trzęślicowej oraz  torfowiska (młaki) w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2018 r.

z dn. 12.06.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykoszenie łąki trzęślicowej oraz  torfowiska (młaki) w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2018r.

UWAGA – 18.06.2018  zmieniono treść formularza ofertowego (Załącznik nr 4 do Zapytania) oraz termin składania ofert.

Zmiana polega na dodaniu w formularzu ofertowym akapitu “Transze wynagrodzenia (liczba)”. Termin składania ofert przesunięto z 19.06.2018r. na 20.06.2018r. Pozostałe warunki i treść zapytanie ofertowego nie ulegają zmianie.

Termin składania ofert – 20.06.2018

Specyfikacja  warunków zamówienia: do pobrania Aktualizacja z dn. 18.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania  Aktualizacja dn. 21.06.2018 r.


 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 555/2018/3pomoc techniczna przy badaniach telemetrycznych derkaczy Crex crex, realizowanych w latach 2018-2020
z dnia 1.06.2018

W związku z realizacją projektu  „Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”  o numerze  POIS.02.04.00-00-0020/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na pomoc techniczną przy badaniach telemetrycznych derkaczy Crex crex realizowanych w latach 2018-2020.

Termin składania ofert  – 11.06.2018 o godz. 12:00

1. Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
3. Wykaz ekspertów wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Załącznik nr 2
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 20.06.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/13 – dostawa 3 sztuk odbiorników GPS wraz z kartą pamięci

z dnia 22.05.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk odbiorników GPS wraz z kartą pamięci zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 29.05.2018, godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 04.06.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/14 – dostawa 3 szt. spodniobutów

z dnia 16.05.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 szt. spodniobutów zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 23.05.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 28.05.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/02 – Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu Beka w 2018 r.

z dn. 16.05.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2018 r.

Termin składania ofert – 23.05.2018

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja  dn. 24.05.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/12 dostawa statywu

z dnia 14.05.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę dostawę statywu zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 21.05.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 04.06.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 555/2018/2 zakup i dostawa 5 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków (derkaczy Crex crex) wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem.

W związku z realizacją projektu  „Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach” o numerze  POIS.02.04.00-00-0020/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 5 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków (derkaczy Crex crex) wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją.

UWAGA – 24.04.2018  zmieniono treść pkt VI. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT  oraz termin składania ofert.

Termin składania ofert mija 04.05.2018 o godz. 12:00

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Wykaz usług realizowanych przez Wykonawcę – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3
4. Poprzednia wersja specyfikacji z dnia 23 kwietnia 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 11.05.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/10 dostawa statywu

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę dostawę statywu zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 23.04.2018 godz. 11.00

Aktualizacja 14.05.2018
Z uwagi na brak ofert spełniających wymagane kryteria postępowanie na dostawę statywu zostało unieważnione.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/09 dostawa lunety

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę  dostawę lunety zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 23.04.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

 


OGŁOSZENIE O PRACĘ Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
nr referencyjny CON/2018/01

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Świnoujściu osoby na stanowisko Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 15.04.2018 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 555/2018/1 – przygotowanie autorskiego opracowania w formie raportu dotyczącego kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 12 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat

W związku z realizacją projektu  “Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”  o numerze  POIS.02.04.00-00-0020/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przygotowanie autorskiego opracowania w formie raportu dotyczącego kontroli terenowych na wskazanych przez Zamawiającego 12 powierzchniach badawczych (halach objętych wypasem owiec) położonych w polskiej części Karpat.

Termin składania ofert – 12.04.2018 do godz. 10:00

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Załącznik 1 Instrukcja metodyczna inwentaryzacji awifauny lęgowej terenów otwartych w Karpatach

Załącznik 2 Instrukcja metodyczna monitoringu przydatności hal jako siedlisk żerowiskowych ptaków

Załącznik 3 Powierzchnie badawcze

Załącznik 4 Oświadczenie – wykaz ekspertów (wersja edytowalna)

Załącznik 5 Oświadczenie – wiedza i doświadczenie (wersja edytowalna)

Załącznik 6 Oświadczenie 

Załącznik 7 Oferta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. Aktualizacja dn. 27.04.2018

 


ROZEZNANIE CENOWE – wykonanie autorskich opracowań w formie raportu z prac monitoringowych wykonanych na wskazanej  powierzchni badawczej w okresie wiosennym i letnim na wybranych halach położonych w polskiej części Karpat

UWAGA – Ogłoszenie o sprostowaniu treści i wydłużeniu terminu składania ofert

Termin składania ofert – 30.03.2018

W związku z realizacją projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”, realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz OTOP, nr POIS.02.04.00-00-0020/17-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania propozycji cenowych na wykonanie autorskich opracowań w formie raportu z prac monitoringowych wykonanych na wskazanej  powierzchni badawczej w okresie wiosennym i letnim na wybranych halach położonych w polskiej części Karpat zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 29.03.2018

Instrukcja metodyczna inwentaryzacji awifauny lęgowej terenów otwartych w Karpatach

Instrukcja metodyczna monitoringu przydatności hal jako siedlisk żerowiskowych ptaków

Powierzchnie badawcze (hale objęte wypasem owiec)

 


ROZEZNANIE CENOWE – dostawa 16 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków – derkaczy wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem

W związku z realizacją projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”, realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz OTOP, nr POIS.02.04.00-00-0020/17-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania propozycji cenowych na dostawę 16 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków – derkaczy wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 27.03.2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/08 dostawa 2 sztuk wzmocnionych tabletów do pracy w terenie

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 2 sztuk wzmocnionych tabletów do pracy w terenie zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 23.03.2018 godz. 11.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2018/01 – sprawowanie nadzoru nad obszarem rezerwatu Beka w celu zabezpieczenia go przed presją ludzi

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru nad obszarem rezerwatu Beka w celu zabezpieczenia go przed presją ludzi.

Termin składania ofert – 06.03.2018

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

 


OGŁOSZENIE O PRACĘ Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
nr referencyjny CON/2018/01

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Świnoujściu osoby na stanowisko Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 16.03.2018 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/07 – dostawa 3 sztuk woderów

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk woderów zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 22.02.2018 godz. 11.00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 545/2018/07


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/06 – dostawa dwóch sztuk smartfonów o podwyższonej odporności

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch sztuk smartfonów o podwyższonej odporności zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 21.02.2018 godz. 11.00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 545/2018/06


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/04 – dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 19.02.2018 godz. 11.00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 545/2018/04


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/03 – dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 19.02.2018 godz. 11.00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 545/2018/03


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2018/02 – dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją. 

Termin składania ofert – 19.02.2018 godz. 11.00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 545/2018/02


OGŁOSZENIE O PRACĘ Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
nr referencyjny CON/2018/01

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Świnoujściu osoby na stanowisko Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 23.02.2018 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE – badanie i ocena sprawozdania finansowego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  za rok obrotowy 2017

Przedmiot zapytania:
Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania finansowego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  za rok obrotowy 2017.
Data rejestracji w KRS 05.06.2001 r.
Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 wynosiła  11 423 411,53 PLN
Ilość zatrudnionych na dzień 31.12.2016 – 27 osób
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego
OTOP prowadzi działalność statutową nieodpłatną, odpłatną oraz gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
W wyniku przeprowadzonego badania  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu :
– Pisemną opinię o prawidłowości i rzetelności  sprawozdania finansowego,
– Pisemny raport z badania sprawozdania finansowego

Zamawiający :
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki
tel. 22 761 82 05,  fax: 48 22 761 90 51
mail: biuro@otop.org.pl
NIP 957-05-53-373

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:
– osoba lub co najmniej jedna osoba z zespołu wykonującego audyt musi posiadać certyfikat biegłego rewidenta
– osoba lub co najmniej jedna osoba z zespołu wykonującego audyt musi posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu audytów projektów z wykorzystaniem środków unijnych
– osoba lub osoby stanowiące skład zespołu powinny złożyć oświadczenie o ich niezależności i bezstronności
– audyt musi być wykonany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) wydanymi przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej [International Auditing and Assurance Standards Board] (IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)

Termin realizacji zamówienia:
Sporządzenie do dnia 10.06.2018 raportu z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 – 31.12.2017

Termin i sposób składania ofert:

  1. Oferta może być złożona w formie papierowej lub elektronicznej do dnia 20.02.2018 godz. 16.00:
    do biura Ogólnopolskiego Towarzystwo Ochrony Ptaków , ul. Odrowąża 24,05-270 Marki
  2. lub na adres mailowy biuro@otop.org.pl

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W celu potwierdzenia posiadania uprawnień określonych w wymaganiach po dokonaniu wyboru firmy/osoby spośród złożonych ofert a przed podpisaniem umowy na wykonanie audytu Wykonawca powinien dostarczyć:

  • potwierdzone za zgodność kopie właściwych  dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia
  • oświadczenie osób przeprowadzających audyt o ich niezależności i bezstronności
  • oświadczenie o przeprowadzonych audytach potwierdzające doświadczenie.

Kryterium wyboru oferty:  doświadczenie w badaniu sprawozdań organizacji pożytku publicznego , wykorzystujących fundusze unijne oraz najniższa cena brutto.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Wykonawca składając  ofertę potwierdza możliwość wykonania usługi we wskazanym w zapytaniu terminie oraz wyraża zgodę na powyższy termin związania ofertą.

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z Wykonawcami usług po otrzymaniu ofert cenowych. W przypadku gdy najniższa oferta cenowa będzie przekraczała budżet przeznaczony przez Zamawiającego na przeprowadzenie audytu, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.


OGŁOSZENIE O PRACĘ Specjalista/tka ds. współpracy

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura w Świdniku osoby na stanowisko Specjalista/ka ds. współpracy.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 15.01.2018 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


OGŁOSZENIE O PRACĘ Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
nr referencyjny CON/2017/06

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków poszukuje do biura OTOP w Świnoujściu osoby na stanowisko Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich.

Termin składania dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 15.12.2017 r.

Szczegółowy opis stanowiska, zakres zadań i wymagania: do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/11 – wykonanie baneru informacyjno-edukacyjnego.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie baneru informacyjno-edukacyjnego.

Termin składania ofert – 04.12.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania (aktual. dn. 05.12.2017)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/10 – Usługa publikacji artykułu prasowego wraz z zamieszczeniem artykułu w wydaniu internetowym.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na usługę publikacji artykułu prasowego wraz z zamieszczeniem artykułu w wydaniu internetowym.

Termin składania ofert – 09.11.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia: do pobrania

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania (dn. 10.11.2017)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/09 – Napisanie artykułu popularnonaukowego o odpowiedzialnej turystyce „ptasiej” (birdwatching) w miejscach koncentracji ptaków w czasie wędrówek i na zimowiskach w nawiązaniu do rezerwatu Beka, wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wytworzonego dzieła.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na napisanie artykułu popularnonaukowego o odpowiedzialnej turystyce „ptasiej” (birdwatching) w miejscach koncentracji ptaków w czasie wędrówek i na zimowiskach w nawiązaniu do rezerwatu Beka, wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wytworzonego dzieła.

Termin składania ofert – 02.11.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania) (dn. 03.11.2017)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/15 Dostawa aparatu fotograficznego.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę aparatu fotograficznego zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 18.10.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/08 Dostawa 3 szt. przenośnych urządzeń GPS zgodnie ze specyfikacją.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 3 szt. przenośnych urządzeń GPS zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/09 Dostawa aparatu fotograficznego.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę aparatu fotograficznego zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

KOREKTA ZAMÓWIENIA z dn. 26.29.2017 do pobrania

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/10 Dostawa 3 szt. komputerów wg podanej specyfikacji.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 3 szt. komputerów wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/11 Dostawa 2 szt. tabletów o podwyższonej wytrzymałości.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 2 szt. tabletów o podwyższonej wytrzymałości wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/12 Dostawa niszczarki do dokumentów.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę niszczarki do dokumentów wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/13 Dostawa 2 szt. smartfonów o podwyższonej odporności.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 2 szt. smartfonów o podwyższonej odporności wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/14 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 29.09.2017 godz. 11.00

 


AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 521/2017/08 – Koszenie niedojadów oraz selektywne usuwanie siewek drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Beka.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków informuje, że w dn. 20.09.2017 zaktualizowano treść Zapytania ofertowego nr 521/2017/08 z dn. 19.09.2017 r. na przeprowadzenie koszenia niedojadów oraz selektywnego usuwania siewek drzew i krzewów w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2017 roku

poprzez uszczegółowienie kryteriów oceny ofert.

Jednocześnie pozostałe warunki zapytania ofertowego, w tym termin składania ofert 26.09.2017 r., pozostają bez zmian.

Aktualizacja szczegółowego opisu warunków zamówienia (do pobrania)  (dn. 20.09.2017 r.)

Składanie ofert zamknięte.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania) (dn. 27.09.2017)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/08 – Koszenie niedojadów oraz selektywne usuwanie siewek drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Beka.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie koszenia niedojadów oraz selektywnego usuwania siewek drzew i krzewów w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2017 roku.

Termin składania ofert – 26.09.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/07– Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki laserowej.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/06– Dostawa 2 szt. smartfonów o podwyższonej odporności.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 2 szt. smartfonów o podwyższonej odporności.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/05– Dostawa niszczarki do dokumentów.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę niszczarki do dokumentów.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/04– Dostawa 2 szt. tabletów o podwyższonej wytrzymałości.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 2 szt. tabletów o podwyższonej wytrzymałości.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/03– Dostawa 3 szt. komputerów wg podanej specyfikacji.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 3 szt. komputerów wg podanej specyfikacji.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/02– Dostawa aparatu fotograficznego.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę aparatu fotograficznego.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 545/2017/01– Dostawa 3 szt. przenośnych urządzeń GPS zgodnie ze specyfikacją.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola” nr POIS.02.04.00-00-0186/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę 3 szt. przenośnych urządzeń GPS zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert – 20.09.2017 godz. 11.00

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/07 – Przeprowadzenie koszenia niedojadów oraz selektywnego usuwania siewek drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Beka.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie koszenia niedojadów oraz selektywnego usuwania siewek drzew i krzewów w ramach zadań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Beka w 2017 roku.

Termin składania ofert – 18.09.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

W związku z faktem, że w toku postępowania złożono ofertę z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/05 – Dostawa wiaty-poidła na kołach dla zwierząt wypasanych w rezerwacie przyrody Beka.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2017 r.

Termin składania ofert – 27.07 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (do pobrania)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 543/2017/01 – Przeprowadzenie Zabiegów Agrotechnicznych w 2017 r. w Rezerwacie Społecznym Karsiborska Kępa

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w związku z realizacją zadań ochronnych na Rezerwacie Społecznym Karsiborska Kępa, zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie Zabiegów Agrotechnicznych w 2017 r.

Termin składania ofert – 20.07. 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/04 – Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2017 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Beka w 2017 r.

Termin składania ofert – 26.05 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (do pobrania) aktualizacja dn. 29.05.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/03 – Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu zabezpieczenia go przed presją ludzką

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu zabezpieczenia go przed presją ludzką.

Termin składania ofert – 28.04 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia  (do pobrania)

Składanie ofert zakończone.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  (do pobrania) aktualizacja dn. 05.05. 2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/02 – Dostawa urządzeń typu diver z akcesoriami

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch urządzeń typu diver oraz limnigrafu do automatycznych pomiarów stanów wody w rezerwacie Beka.

Termin składania ofert – 13.04.2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia – do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/01 – Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu jego zabezpieczenia przed presją ludzką

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Nadzór nad obszarem rezerwatu Beka w celu jego zabezpieczenia przed presją ludzką

Termin składania ofert – 28.03 2017

Szczegółowy opis warunków zamówienia – do pobrania

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia:

W związku z faktem, że w toku postępowania złożono ofertę z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/10/2016/01 – Zakup urządzeń typu mini-diver

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na Dostawę trzech (3) urządzeń typu mini-diver do automatycznych pomiarów stanów wody w rezerwacie Beka.

Termin składania ofert – 7 listopada 2016

Szczegółowy opis warunków zamówienia (do pobrania)

Informacja o wyborze Wykonawcy (do pobrania)

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl