• Książka „Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik” przygotowana w ramach projektu OTOP „Ekointerwencje. Zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000”.

Autorzy: Adam Juchnik, Paulina Kupczyk, Małgorzata Górska, dr Marcin Pchałek.
Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Marek Górski.
Redaktor prowadząca: Małgorzata Górska.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2010.

POBIERZ