Nasza Wisła - OTOP
O przyrodzie nadwiślańskiej dla dzieci i młodzieży

Aby znaleźć się w zakątku przyrody, która zaskoczy nas swoim bogactwem i pięknem, nie trzeba jechać daleko. Wystarczy przyjrzeć się bliżej temu, co nas otacza. Nawet w ruchliwych miastach – jeśli zatrzymasz się i popatrzysz – zobaczysz, że przyroda żyje własnym życiem, złożonym i pięknym.

Tak właśnie może nas zaskoczyć przyroda Warszawy. Miejski odcinek Wisły to nie tylko plaże, na których można odpocząć w upalny dzień. Rzeka i rozciągające się nad nią tereny są także domem i szlakiem migracyjnym wielu gatunków ptaków, związanych z nurtem rzeki, jej piaszczystym brzegiem czy łęgami nadwiślańskimi. To obszar o dużej wartości przyrodniczej – i żeby zachować go w dobrym stanie, potrzeba uwagi i wiedzy ze strony ludzi – mieszkańców Warszawy.

“Nasza Wisła”

to projekt mający na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży wartości przyrody nadwiślańskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ptaki i potrzebę ochrony ich siedlisk. Realizowane działania będą zachęcały do przestrzegania zasad zrównoważonej turystyki i rekreacji, które uwzględniają potrzebę zachowania wartości przyrodniczych tego terenu. 

W tym celu organizowane będą wycieczki i stanowiska edukacyjne, adresowane głównie do dzieci i młodzieży, otwarte dla wszystkich stanowiska obserwacji ptaków oraz przekazywane będą stosowne materiały edukacyjne. Zaplanowane są również webinaria poświęcone ptakom warszawskiego odcinka Wisły.

Informacje o kolejnych wydarzeniach będą na bieżąco aktualizowane, a szczegóły dostępne są w naszych mediach społecznościowych.

Fot. Dorota Liese-Romanowska

Planowane najbliższe wydarzenia:

Uwaga! Zastrzegamy możliwość zmiany powyższych terminów. Prosimy o śledzenie aktualności w naszych mediach społecznościowych.

Minione wydarzenia:
  • 7 lipca 2024 | Spacer z ornitologiem | godz. 8:30 | Międzymoście
  • 22 czerwca 2024 | Spacer z ornitologiem | godz. 7:00 | plaża Romantyczna
  • 15 czerwca 2024| Spacer z ornitologiem | godz. 8:30 | Zbiórka pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim
  • 1 czerwca 2024 | Stanowisko obserwacyjne | godz. 11:00 | Cypelek na praskim brzegu Wisły
  • 18 maja 2024 | Spacer ornitologiczny | godz. 9:30 | Pawilon Edukacyjny Kamień
  • 20 kwietnia 2024 | Spacer ornitologiczny | godz. 10:00 | plaża naprzeciwko Stadionu Narodowego
Kontekst projektu “Nasza Wisła”

Warszawski odcinek Wisły to atrakcyjny teren dla mieszkańców Warszawy, jako cel spacerów, wypoczynku w kontakcie z przyrodą, letniego relaksu połączonego z plażowaniem na brzegach i łachach Wisły. Liczba osób odwiedzających ten teren jest w ostatnich latach coraz większa. Jest to zgodne z ogólnopolskim trendem większej potrzeby kontaktu z przyrodą. Wybieramy coraz częściej aktywny sposób spędzania czasu, najchętniej na terenach zielonych, zaspokajając potrzebę bycia bliżej natury. Jej wpływ na dobre samopoczucie i zdrowie każdego z nas jest nie do przecenienia.

Jednocześnie warszawski odcinek Wisły obejmuje tereny o dużej wartości przyrodniczej: Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz rezerwaty przyrody (Ławice Kiełpińskie i Wyspy Zawadowskie). Ukierunkowane zaspokajanie potrzeby kontaktu z przyrodą mieszkańców Warszawy i okolic oraz budowanie ich proekologicznych zachowań pomoże rozwijać nad Wisłą odpowiedzialną turystykę i rekreację, które nie będą miały negatywnego wpływu na najbardziej wrażliwe fragmenty przyrody. Pomoże też zrozumieć odbiorcom, że istnieje możliwość pogodzenia funkcji obszarów chronionych oraz wypoczynku na terenach zielonych nad Wisłą.

Projekt proponuje ukierunkowanie ruchu osób wypoczywających nad Wisłą, poprzez ofertę cyklu atrakcyjnych wycieczek, w miejsca, których dostępność nie jest ograniczona przepisami ustawy o ochronie przyrody. Uczestnicy wycieczek i prelekcji, prowadzonych przez doświadczonych ornitologów i edukatorów OTOP, będą mieli okazję poznać przyrodnicze atrakcje tego terenu. Będą mogli wspólnie obserwować i podziwiać ptaki, a także zaobserwować, w jak różny sposób wykorzystują one te tereny w różnych porach roku, od wiosny do jesieni. Dowiedzą się też, które miejsca, jako szczególnie ważne dla zachowania przyrody nadwiślańskiej, są wyłączone przepisami prawa z możliwości wypoczynku czy wręcz plażowania. 

Grupę docelową projektu “Nasza Wisła” stanowią rodziny z dziećmi, młodzież, mieszkańcy Warszawy, osoby z różnych grup społecznych oraz różnych narodowości, w tym osoby z Ukrainy, przebywające na terenie Warszawy. Działania będą też skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami – do dzieci i młodzieży – niewidomych i niedowidzących.

 

Tytuł projektu: Nasza Wisła. II edycja nadwiślańskich spotkań

Okres realizacji: od 15 kwietnia 2024 r. do 31 października 2024 r.

Finansowanie: Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Budżet: 45 700,00 złotych

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących projektu:

Anastasiya Krasikava: anastasiya.krasikava@otop.org.pl

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl