Znalazłeś rannego ptaka?

Jeśli znalazłeś rannego ptaka, skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt chronionych. Ich aktualizowana lista znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/gdos/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat 

Na stronie Ptasiego Azylu przy warszawskim zoo znajdziesz instrukcje i materiały, dotyczące zasad opieki nad poszczególnymi gatunkami ptaków, pomocne przy udzielaniu pierwszej pomocy, do czasu kiedy ptak znajdzie się pod opieką specjalisty: https://ptasiazyl.zoo.waw.pl/znalazles-ptaka/instrukcja-postepowania

Pamiętaj, że pomoc chorym i rannym dzikim zwierzętom leży w zakresie obowiązków gminy. Proś zatem o pomoc gminne lub miejskie wydziały ochrony środowiska. Podstawy prawne, na które możesz się powoływać w czasie interwencji w organach samorządowych, znajdziesz w poniższym artykule:
https://otop.org.pl/2018/08/obowiazki-gmin-w-zakresie-pomocy-rannym-i-chorym-dzikim-zwierzetom/

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia ptaków lub życia ludzi – nie wahaj się wezwać służb mundurowych (policja, straż miejska, straż gminna, straż pożarna).