Wspólnotę OTOP tworzą Członkowie i Członkinie, pracownicy i wolontariusze.

Najwyższą władzą OTOP jest jest zwoływane raz na trzy lata Walne Zebranie Członków OTOP.

Pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków władzę sprawuje Zarząd OTOP, który swoją wolę wyraża podczas zwoływanych raz na kwartał posiedzeń.

Pomiędzy posiedzeniami Zarządu bieżące decyzje podejmuje Dyrektor, który ma do dyspozycji pracowników.
Członkowie i wolontariusze z terenu całej Polski wspierają OTOP przez cały czas w realizacji programów i projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl