Najwyższą władzą OTOP są jego członkowie. Wyrażają oni swoją wolę podczas Walnych Zebrań Członków (WZC), które zwoływane są raz na trzy lata. Ostatnie Walne Zebranie Członków odbyło się we wrześniu 2017 roku.

Liczba członków i sympatyków OTOP świadczy o poparciu społecznym dla misji i celów OTOP. Im jest nas więcej, tym większy wpływ naszej organizacji na instytucje, których działalność wpływa na kształtowanie naszej przyrody.
Pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków władzę sprawuje Zarząd OTOP, który swoją wolę wyraża podczas zwoływanych raz na kwartał posiedzeń.
Pomiędzy posiedzeniami Zarządu, bieżące decyzje podejmuje Dyrektor Sekretariatu, który ma do dyspozycji pracowników.

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl