Kup OTOPtaka! - OTOP

Chcesz pomóc ptakom w potrzebie?

Ta przypinka jest dla Ciebie!

Kup przypinkę na allegro w ptasim sklepiku OTOP – kliknij tutaj

Kup przypinkę i wesprzyj nasze codzienne działania dla dobra ptaków i przyrody.

Zysk ze sprzedaży OTOPtaków wykorzystamy by chronić je jeszcze lepiej.

Przypinki: pójdźka, jerzyk, płomykówka, puszczyk. Fot. Monika Gądek

Jeśli będziemy działać teraz

jeśli będziemy działać razem, 

możemy jeszcze powstrzymać dewastację środowiska naturalnego.

OTOP chroni ptaki i przyrodę, m.in.:

  • monitorując ich stan,
  • chroniąc zagrożone gatunki — prowadzimy działania ochronne kraski i wodniczki, pracujemy m.in. nad odtworzeniem zachodniopomorskiej populacji wodniczki w ramach projektu „Translokacja wodniczki”,
  • dbając o najważniejsze ptasie siedliska — w rezerwatach OTOP nad Biebrzą, w rezerwacie Beka oraz Karsiborska Kępa prowadzimy ochronę czynną miejsc, w których ptaki żyją, chroniąc jednocześnie inne gatunki zwierząt i roślin,
  • prowadząc działania rzecznicze na rzecz wprowadzania polityk przyjaznych środowisku naturalnemu lub by zatrzymać inwestycje zagrażające istnieniu wielu gatunków ptaków — przykładem może być kampania mająca na celu zatrzymanie projektu budowy drogi wodnej E40,
  • chroniąc ptaki krajobrazu rolniczego — jedną z najbardziej zagrożonych grup ptaków w Europie, m.in. dzięki naszym staraniom Ministerstwo Rolnictwa skorygowało szkodliwy dla bioróżnorodności łąk i pastwisk zapis umożliwiający tworzenie i rozbudowę urządzeń melioracyjnych w obszarach Natura 2000,
  • współdziałając ponad granicami, by wspólnie z innym partnerami BirdLife International zaopiekować się losem ptaków migrujących, np. opracowując wytyczne służące lepszej ochronie ptaków siewkowych w środkowej i północnej Europie,
  • edukuje dorosłych i dzieci, we współpracy z nauczycielami jak i poprzez bezpośrednie spotkania, spacery, zajęcia oraz prelekcje,
  • uwrażliwia na przyrodę, jej piękno i potrzeby, dzięki czemu angażuje społeczeństwo w małe i duże działania, których celem jest ochrona ptaków i przyrody.

Dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży przypinek, możemy podejmować działania pozaprojektowe, na które nie mamy dedykowanych funduszy. Twoje finansowe wsparcie pozwoli nam na konieczną elastyczność i pozwoli reagować na bieżące wyzwania, które stoją przed ochroną środowiska naturalnego. 

PTAKI i przyroda POTRZEBUJĄ NASZEJ POMOCY. Kup OTOPtaka i zadbajmy o nie razem.

Przypinkę możesz zakupić online, poprzez Allegro [KLIKNIJ TUTAJ]

lub stacjonarnie – kliknij wybrany znacznik na interaktywnej mapie Partnerów sprzedających przypinki i zobacz adres:

Zapraszamy do współpracy Przedsiębiorców i Przedsiębiorczynie. Postaw stojak z przypinkami w miejscu prowadzenia działalności i sprzedawaj OTOPtaki swoim Klientom i Klientkom. Po więcej informacji prosimy o kontakt: barbara.czuba@otop.org.pl

Jeśli zdecydowałeś lub zdecydowałaś się zakupić przypinkę, dziękujemy za Twoje wsparcie. 

Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej!

 

Wspierają nas:

     

 

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl