Polowania - OTOP

Kwestie związane z polowaniami

Późna jesień to okres, w którym obserwatorzy ptaków szczególnie chętnie odwiedzają miejsca wykorzystywane przez migrujące gęsi. Przyciąga ich możliwość wypatrzenia wśród 3 najliczniejszych gatunków (gęgawy, gęsi białoczelnej i zbożowej) gatunków rzadszych (gęsi małej, krótkodziobej, kilku gatunków bernikli), a także okazja do poszukanie osobników znakowanych kolorowymi obrożami szyjnymi, których odczytanie umożliwia poznanie historii przemieszczeń danej gęsi. 

Jesienią wzrasta również liczba polowań na gęsi, organizowanych przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Zgodnie z obowiązującym prawem, na gęsi białoczelne, zbożowe i gęgawy można polować od 1 września do 21 grudnia. W przypadku dwóch pierwszych gatunków termin ten jest przedłużony do 31 stycznia na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W tych samych województwach do 15 stycznia można polować na gęgawy. Należy jednak podkreślić, że

stosowanie przez niektórych myśliwych urządzeń odtwarzających nagrane głosy gęsi 
(w celu ich zwabienia) stanowi przestępstwo na podstawie art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 1995 r., Nr 147, poz. 713, z późn. zm.).

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, w paragrafie 6 zmienionego rozporządzenia został wprowadzony zapis, który stwierdza, że “podczas polowania zabrania się wykorzystywania urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt w celu wabienia i płoszenia zwierzyny”. Tym samym stosowanie takich urządzeń zostało jednym z niedozwolonych środków wymienionych w art. 53 ustawy Prawo łowieckie, za których używanie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Piszemy o tej sprawie, ponieważ przed rokiem 2010 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 548) nie precyzowało, czy używania nagrań głosów ptaków podczas polowań jest czynnością dozwoloną, czy zakazaną. Obecnie sytuacja jest jasna i każdy przypadek używania przez myśliwych urządzeń odtwarzających ptasie głosy podczas polowań należy zgłaszać na policję, powołując się na wymienione akty prawne.

Przydatne pliki:

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl