Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna - OTOP

Najwyższą władzą OTOP jest zwoływane raz na trzy lata Walne Zebranie Członków OTOP.

W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd OTOP.

Skład Zarządu OTOP kadencji 2023-2026:

Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru OTOP.
Skład Komisji Rewizyjnej OTOP kadencji 2023-2026:

  • Piotr Baranek
  • Waldemar Kamiński
  • Agnieszka Kuczyńska
Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl