Najwyższą władzą OTOP jest zwoływane raz na trzy lata Walne Zebranie Członków OTOP.

W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd OTOP.

Skład Zarządu OTOP kadencji 2020-2023:

Członkowie Zarządu:

Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru OTOP.
Skład Komisji Rewizyjnej OTOP kadencji 2020-2023:

  • Przewodniczący: Waldemar Kamiński

Członkowie Komisji

  • Agnieszka Kuczyńska
  • Krzysztof Pawlukojć

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl