Najwyższą władzą OTOP jest zwoływane raz na trzy lata Walne Zebranie Członków OTOP.

W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd OTOP.

Skład Zarządu OTOP kadencji 2017-2020:

  • Prezes Zarządu: Beata Skarbek-Kruszewska
  • Wiceprezes Zarządu: Jarosław Krajewski

Członkowie Zarządu:

  • Dariusz Bukaciński
  • Adam Olszewski
  • Gerard Sawicki

Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru OTOP.
Skład Komisji Rewizyjnej OTOP kadencji 2017-2020:

  • Przewodnicząca: Agnieszka Kuczyńska

Członkowie Komisji

  • Marzena Wielikianiec
  • Ewa Woroniecka

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl