TAK dla nowych rezerwatów na Podkarpaciu - OTOP
Podpisując niniejszą petycję, mówisz „Tak, chcę, aby na Podkarpaciu powstały nowe rezerwaty dla lepszej ochrony pierwotnych lasów i ich mieszkańców: rysia, wilka czy orła przedniego. Dlaczego to takie ważne?

Lasy województwa podkarpackiego, szczególnie te zlokalizowane w paśmie Karpat, to przyrodnicza perełka, nie tylko w skali Polski, ale także całej Europy. Pasma górskie Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Gór Słonnych, czy Pogórza Przemyskiego wciąż skrywają dobrze zachowane, rozległe fragmenty Puszczy Karpackiej. To tutaj lasy w wielu miejscach zachowały naturalny charakter, a w ich ostępach żyją wszystkie duże drapieżniki jakie można jeszcze spotkać w Europie Środkowej – niedźwiedź brunatny, wilk, ryś i żbik. Starolasy Podkarpacia, to również miejsce życia wielu innych wyjątkowych gatunków – tych dobrze znanych, jak żubr, wąż Eskulapa czy orzeł przedni, ale również tysięcy innych. Dla wielu to jedyne miejsce występowania w Polsce. Mimo wyjątkowych walorów, lasy Karpat w woj. podkarpackim wciąż nie są dostatecznie chronione.

PROBLEM

Presja na podkarpackie lasy zwiększa się – w większości nadleśnictw w ostatnich latach obserwuje się wzrost pozyskania drewna oraz wzrost długości dróg leśnych. Fragmenty lasów o charakterze naturalnym, które dawniej były niedostępne, obecnie dzięki nowym możliwościom technologicznym i finansowym, są wycinane. Jedynie ok. 7 proc. lasów w tym regionie jest chronione w rezerwatach i parkach narodowych. Jednocześnie, w ostatnim dziesięcioleciu nie powiększono żadnego z tutejszych parków narodowych i powołano zaledwie 1 leśny rezerwat przyrody.

ROZWIĄZANIE

Dla siedlisk leśnych najlepszą formą ochrony jest ochrona bierna – pozostawienie odpowiednio dużych fragmentów drzewostanów bez gospodarczego użytkowania. To tanie i niezwykle efektywne rozwiązanie – w obszarach ściśle chronionych zostają zachowane lub mają możliwość odtworzenia się naturalne procesy, wzrasta liczba wielkogabarytowych drzew, a także drzew martwych i zamierających. Wracają gatunki, które unikają ludzi oraz są uzależnione od wysokiego stopnia naturalności lasu – nie znajdziemy ich w miejscach użytkowanych gospodarczo. Drzewostan staje się tu prawdziwym lasem.

Wiemy, gdzie zlokalizowane są najcenniejsze fragmenty Puszczy Karpackiej, które powinny być chronione. Propozycje takich obszarów, zawierające dokumentację przyrodniczą, przebieg sugerowanych granic i inne wymagane informacje, składano kilkukrotnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Działania takie podejmowała m.in. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (FDP), a w ostatnim czasie kolejne wnioski utworzenia rezerwatów złożyło Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Według danych Klubu Przyrodników, FDP i OTOP, w woj. podkarpackim łącznie zidentyfikowano około 40 obszarów, o łącznej powierzchni kilkunastu tys. ha, które należałoby chronić jako rezerwaty przyrody. Część z nich prezentuje prowadzący przez Karpaty, opracowany przez OTOP “Szlak Nieistniejących Rezerwatów”. W obszarach tych zidentyfikowano występowanie tak rzadkich lub zagrożonych gatunków jak niedźwiedź brunatny, wąż Eskulapa, zagłębek bruzdkowany, wynurt lśniący czy soplówka bukowa. Objęcie ochroną tych miejsc to nasz obowiązek i sposób na efektywniejszą ochronę najcenniejszych polskich lasów!

DLACZEGO TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

Niniejsza petycja to jedno z działań Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na rzecz efektywniejszej ochrony przyrody woj. podkarpackiego, zwłaszcza Puszczy Karpackiej. Zebrane podpisy zostaną dołączone do formalnego pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, apelującego o pozytywne rozpatrzenie wniosków o powołanie rezerwatów, które już są złożone w zasobach RDOŚ Rzeszów. Dajmy znać osobom odpowiedzialnym za powoływanie obszarów chronionych w regionie, że czas wyciągnąć dokumentacje rezerwatowe z szuflad. Karpackie lasy potrzebują ochrony!

Twój głos też się liczy! Pokaż, że Tobie również zależy na zachowaniu podkarpackiej przyrody!

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl