EuroBird Portal - OTOP

W ciągu ostatnich lat wzrosła lista portali, gromadzących dane dotyczące obserwacji ptaków. Opierają się one głównie na informacjach wprowadzanych przez obserwatorów – zarówno naukowców, jak i amatorów. Niemal każdy europejski kraj prowadzi co najmniej jedną bazę danych, a poszczególne systemy zbierają dane o różnym zakresie i w różnej ilości.

W odróżnieniu od bardziej tradycyjnych projektów poświęconych monitoringowi ptaków, które koncentrują się na uporządkowanym i ściśle metodycznym gromadzeniu danych, portale te mają głównie na celu uzyskanie całorocznych danych z szeroko zakrojonych, pozanaukowych aktywności obserwatorów ptaków. Ogromna ilość informacji, które dzięki zaangażowaniu obserwatorów spływają do baz danych, stanowi potencjał badawczy, zwłaszcza w kwestii czasowego i przestrzennego rozmieszczenia ptaków na dużych obszarach geograficznych. Wiedza ta jest niezbędna do zrozumienia zagadnień związanych z migracją gatunków oraz do wdrożenia ewentualnych działań ochronnych.

EuroBird Portal (EBP) powstał, by jak najlepiej wykorzystać dane zgromadzone przez internetowe bazy obserwacji ptaków w całej Europie. Źródła informacji są bardzo rozproszone, a niektóre portale mają ograniczony dostęp lub są dostępne tylko w rodzimych językach. Celem EuroBird Portal jest stworzenie wspólnego europejskiego repozytorium, które będzie przechowywać dane z każdego z istniejących systemów, stanowiące podstawę do przeprowadzania wielkoskalowych analiz czasoprzestrzennych oraz prowadzenia innych badań.

Projekt EuroBird Portal jest projektem European Bird Census Council, stworzonym i prowadzonym w ramach partnerstwa, które obecnie obejmuje 81 instytucji z 29 różnych krajów. Dzięki zaangażowaniu ponad 100 tysięcy aktywnych obserwatorów, do baz trafia rocznie 40 milionów informacji o obserwacjach ptaków, dając podstawę do ważnych opracowań naukowych.

Polskim partnerem EBP jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. EBP zasilany jest danymi pochodzącymi z ornitho.pl. Dane zagregowane do pięciodniowych okresów czasu (pentad) oraz kwadratów 30×30 km są przekazywane raz do roku.

Adres strony EuroBird Portal: http://www.eurobirdportal.org/ebp/pl/

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl