Wpłać darowiznę - OTOP

PRZYRODA GINIE.

Niepokojące zmiany, które w niej zachodzą, niosą również poważne konsekwencje dla ludzi i całego życia na ziemi

PTAKI PEŁNIĄ ROLĘ SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO.

Dzięki regularnemu monitorowaniu stanu ich populacji wiemy, gdzie i jakie działania podjąć, by pomóc im i przyrodzie.

Jeśli będziemy działać teraz, jeśli będziemy działać razem, możemy jeszcze powstrzymać dewastację środowiska naturalnego.

Fot. K. Kałużny, projekt translokacji wodniczki

OTOP CHRONI PTAKI i przyrodę m.in.:

  • monitorując ich stan,
  • chroniąc zagrożone gatunki — prowadzimy działania ochronne kraski i wodniczki, pracujemy m.in. nad odtworzeniem zachodniopomorskiej populacji wodniczki w ramach projektu „Translokacja wodniczki”,
  • dbając o najważniejsze ptasie siedliska — w rezerwatach OTOP nad Biebrzą, w rezerwacie Beka oraz Karsiborska Kępa prowadzimy ochronę czynną miejsc, w których ptaki żyją, chroniąc jednocześnie inne gatunki zwierząt i roślin,
  • prowadząc działania rzecznicze na rzecz wprowadzania polityk przyjaznych środowisku naturalnemu lub by zatrzymać inwestycje zagrażające istnieniu wielu gatunków ptaków — przykładem może być kampania mająca na celu zatrzymanie projektu budowy drogi wodnej E40,
  • chroniąc ptaki krajobrazu rolniczego — jedną z najbardziej zagrożonych grup ptaków w Europie, m.in. dzięki naszym staraniom Ministerstwo Rolnictwa skorygowało szkodliwy dla bioróżnorodności łąk i pastwisk zapis umożliwiający tworzenie i rozbudowę urządzeń melioracyjnych w obszarach Natura 2000,
  • w ramach kampanii “Szlak nieistniejących rezerwatów” podejmuje wysiłki, by poszerzyć wielkość obszarów chronionych,
  • współdziałając ponad granicami, by wspólnie z innym partnerami BirdLife International zaopiekować się losem ptaków migrujących, np. opracowując wytyczne służące lepszej ochronie ptaków siewkowych w środkowej i północnej Europie,
  • edukuje dorosłych i dzieci, we współpracy z nauczycielami jak i poprzez bezpośrednie spotkania, spacery, zajęcia oraz prelekcje,
  • uwrażliwia na przyrodę, jej piękno i potrzeby, dzięki czemu angażuje społeczeństwo w małe i duże działania, których celem jest ochrona ptaków i przyrody.

Pomóż nam chronić więcej

Tylko razem i tylko teraz możemy zapobiec dalszym zmianom klimatu i wyginięciu wielu gatunków roślin i zwierząt.

Fot. T. Wilk, kampania „Szlak nieistniejących rezerwatów”

Strata każdego gatunku to tragedia, nie tylko ze względu na utratę piękna. To różnorodność biologiczna powoduje, że serce naszej planety wciąż bije.

PTAKI  i przyroda POTRZEBUJĄ NASZEJ POMOCY. Wpłać darowiznę na OTOP i zadbajmy o nie razem.

Jeżeli wolisz tradycyjną formę przelewów, podajemy nr konta do darowizn:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24, 05 – 270 Marki

73 1090 1841 0000 0001 1457 9714

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, więc Twoją darowiznę możesz odliczyć od podatku. Dla osób fizycznych to 6% dochodu, a dla firm – 10% dochodu.

Jeśli darczyńca jest osobą fizyczną lub prowadzi własną działalność gospodarczą:

Darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nieprzekraczającą 6% dochodu w roku podatkowym. Osoby rozliczające się z fiskusem według stałej, liniowej stawki PIT-19% nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.

Jeśli darczyńca jest osobą prawną:

Darczyńca będący osobą prawną może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nieprzekraczającą 10% dochodu w roku podatkowym.

Na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 18 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) nałożono na podatników korzystających z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).

 

 

Wpłacam