Zachęcamy Państwa serdecznie do wsparcia naszego Towarzystwa i prowadzonej przez nas działalności. Darowizny można wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki
Nr rachunku: 95 1090 1841 0000 0001 1457 9706


Każda kwota przekazywana na prowadzone przez nas działania przekłada się na konkretne rezultaty prowadzonych przez nas badań, projektów ochronnych i edukacyjnych.

Środki otrzymywane od naszych darczyńców przeznaczamy na realizację zadań statutowych takich jak:
– ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk,
– poznawanie stanu i zagrożeń gatunków polskich ptaków,
– popularyzację wiedzy na temat ptaków i ich znaczenia dla środowiska.

OTOP jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, dlatego każda kwota jaką zdecydujesz się przekazać na cel ochrony polskich ptaków, może zostać odliczona od podatku!

Jeśli darczyńca jest osobą fizyczną lub prowadzi własną działalność gospodarczą:

Darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku podatkowym. Osoby rozliczające się z fiskusem według stałej, liniowej stawki PIT-19% nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.

Jeśli darczyńca jest osobą prawną:

Darczyńca będący osobą prawną może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 10% dochodu w roku podatkowym.

Na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 18 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) nałożono na podatników korzystających z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).

Serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej działalności!

Jeśli chcesz pomagać nam regularnie – zapraszamy do Członkostwa w OTOP!

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl