Elektroniczna Karta Obserwacji

 

Zamieszczony wyżej link prowadzi do formularza internetowego, który wypełniają przewodnicy wycieczek w imieniu całej grupy oraz obserwatorzy indywidualni, jeśli prowadzili liczenia samodzielnie. Prosimy o przesłanie danych najpóźniej do 9 lutego 2018 r. Pozwoli to nam opublikować wyniki 14. Zimowego Ptakoliczenia w połowie lutego.

Formularz można wydrukować z pliku: Karta obserwacji_2018 Ułatwi to notowanie danych w terenie. Wyniki obserwacji przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej, przesłane za pomocą Elektronicznej Karty Obserwacji.

Pytania prosimy kierować na adres: monika.klimowicz@otop.org.pl

Życzymy ciekawych obserwacji!

Modraszka, fot. Krzysztof Merski

Modraszka, fot. Krzysztof Merski

 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl