Monitoring Efektywności PRŚ - OTOP

O projekcie

OTOP, na podstawie umowy partnerskiej z Instytutem Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG-PIB) z Puław, rozpoczął w 2010 r. realizację projektu pt. „KIK/25 Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”, którego celem jest ocena wpływu pakietów rolnośrodowiskowych na ptaki, ale także m.in. na pająki i zbiorowiska roślinne. Projekt jest wdrażany ze środków Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. Wyniki tego projektu mogą być szczególnie cenne z uwagi na to, że wciąż brakuje dokładnych danych na temat efektywności obecnych pakietów rolnośrodowiskowych, a co za tym idzie wiedzy, jak ich wymogi powinny być skorygowane w przyszłości. Zaletami projektu są:

• realizacja badań przyrodniczych ukierunkowanych na ocenę efektywności programu rolnośrodowiskowego na dużym areale,
• podejście kompleksowe, gdzie na tym samym terenie badane są różne grupy organizmów,
• jego długotrwałość (Projekt będzie realizowany w latach 2011-2016).


Zakres badań

OTOP odpowiada za ornitologiczny komponent projektu. Badania są prowadzone w dolinie Bugu, Wieprza, Tyśmienicy i na Polesiu Lubelskim.

Dane są zbierane na 10-hektarowych powierzchniach, położonych na łąkach i pastwiskach oraz na gruntach ornych. Każda z nich jest  odwiedzana 5-krotnie, podczas sezonu lęgowego. Liczeniu podlegają wszystkie gatunki ptaków tam gniazdujące lub wykorzystujące te siedliska jako żerowiska lub miejsca odpoczynku.


Badania są prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy, którym zostały przekazane GPS-y z lokalizacją powierzchni badawczych, na cały okres trwania projektu. W kolejnych latach przewidziany jest zakup dodatkowego wyposażenia dla współpracowników projektu.
23 lutego 2017

Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym – nowe materiały

Na stronie poświęconej projektowi „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” badającemu wpływ pakietów rolnośrodowiskowych m.in. na […]
21 grudnia 2016

Programy rolnośrodowiskowe a ochrona ptaków – wyniki badań

Programy rolnośrodowiskowe to bardzo ważny instrument wsparcia rolników w gospodarowaniu na bogatych przyrodniczo obszarach. To również szansa na utrzymanie bądź też odbudowę bioróżnorodności obszarów wiejskich. Jednakże […]
28 września 2016

Czy musimy chronić przyrodę na terenach rolniczych?

Jaki wpływ na przyrodę mają pakiety rolnośrodowiskowe? Czy pomagają one chronić różnorodność biologiczną? Jaki wpływ mają konkretne działania podejmowane przez rolników na rośliny, ptaki, pająki i […]
10 grudnia 2014

Relacja z warsztatu dla wolontariuszy OTOP

W ramach finansowanego przez Szwajcarski Mechanizm Finansowy projektu “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” – KIK/25 odbyły […]

Wpłacam