Rekomendacje użytkowania terenu - OTOP

Wodniczka, fot. Zymantas Morkvenas

Rekomendacje użytkowania terenu w zgodzie z potrzebami ochrony wodniczki i innych gatunków związanych z obszarami podmokłymi

W ramach projektu “Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” zostały przygotowane rekomendacje użytkowania gruntów zgodnego z potrzebami wodniczki i innych gatunków ptaków związanych z terenami podmokłymi. Dotyczą one powierzchni kontrolowanych i inwentaryzowanych w ramach projektu, ale mogą być także uwzględniane w korzystnym dla środowiska zarządzeniu na innych obszarach o podobnej strukturze siedlisk przyrodniczych i zbliżonej charakterystyce.

Dokumentacja składa się z:

  • szczegółowego opracowania zawierającego proponowane działania, których wdrożenie korzystnie wpłynie na awifaunę wskazanych terenów.
  • opisu inwentaryzowanych siedlisk.
  • tabeli ze wskazaniem proponowanych działań dla poszczególnych płatów siedlisk w obrębie powierzchni.

Opracowanie powstało w wyniku prac terenowych i analizy eksperckiej stanu siedlisk oraz dostępnych na ich temat informacji, z uwzględnieniem czteroletniej, ogólnej oceny powierzchni projektowych, zgodnej z metodyką opisu siedliska w ramach inwentaryzacji
wodniczki w Krajowym Monitoringu Wodniczki (MWO, który jest jednym z programów gatunkowych Monitoringu Ptaków Polski). Rekomendacje powinny być uwzględniane przy prowadzeniu działań z zakresu ochrony przyrody na omawianych obszarach, w toku
dokonywania oceny pod kątem wprowadzania pakietów rolnośrodowiskowo-klimatycznych w ramach PROW, a także przy podejmowaniu decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego na tych obszarach.

Rekomendacje zostały przygotowane dla poszczególnych obszarów, ale mogą być także traktowane jako zasady korzystnego dla ptaków gospodarowania na podobnych obszarach w innych lokalizacjach, przy uwzględnieniu każdorazowo specyfiki tych lokalizacji oraz ewentualnej ochrony wynikającej z zapisów Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 nr 92 poz 880 ze zm.), w tym dokumentacji danego obszaru chronionego. Należy także uwzględniać istniejące uwarunkowania i gatunki stanowiące przedmiot ochrony na danym obszarze.

Pliki:

Obszary:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt: „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” 

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl