Wyniki - OTOP

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją podsumowującą wyniki monitoringu ptaków na wszystkich powierzchniach objętych projektem,  obejmującego lata 2018-2021:

Stan awifauny wybranych obszarów podmokłych na Lubelszczyźnie

Co udało się zrobić?

Na obecnym etapie mamy wybrane i szczegółowo opisane powierzchnie projektowe, zarówno pod kątem ornitologicznym, hydrologicznym, jak i siedliskowo-botanicznym. Został on opisany w dokumentach Raport otwarcia i Raport z inwentaryzacji botanicznej, dostępnych poniżej. Oba datowane są na drugą połowę 2018 r., po tym terminie prace trwały nadal a ich wyniki będą dostępne w raporcie kończącym projekt. Na stronie przybliżymy jednak kilka najważniejszych wyników prac.

Raport otwarcia Raport z inwentaryzacji botanicznej

Osiągnięcia

Już na obecnym etapie możemy pochwalić się dużymi sukcesami osiągniętymi w ramach projektu. Za najważniejsze uważamy odkrycie dwóch nowych stanowisk wodniczki. W ramach kontroli terenowych, prowadzony był monitoring wodniczki oparty na metodyce stosowanej w Krajowym Monitoringu Wodniczki w ramach Monitoringu Ptaków Polski. Pierwsze nowe stwierdzenie miało miejsce w sezonie 2018, na tzw. Błotach Holeszowskich (powierzchnia projektowa Holeszów). Udało się tam stwierdzić, a także potwierdzić w kolejnej kontroli, obecność śpiewającego samca wodniczki. Ptak zajmował fragment pięknego, bujnego turzycowiska, był bardzo aktywny. Stwierdzenie jest o tyle cenne, że jest pierwszym w tym obszarze i pokazuje, że ekstensywnie użytkowane tereny nadrzeczne, zalewane lub podmokłe przynajmniej przez część roku, mają ogromny potencjał dla tego ginącego gatunku.

Drugie „pierwsze” stwierdzenie również jest dość niezwykłe. Po raz pierwszy od niemal 70 lat, czyli od czasu przeprowadzenia wielkoskalowych melioracji i przekształcenia siedlisk, wodniczka zawitała na Krowie Bagno na Polesiu Lubelskim. I to w liczbie dwóch śpiewających samców. Zajęła płat pła na zarastającym jeziorze. Tu również udało się potwierdzić obecność ptaków w kolejnej kontroli. Obszar Krowiego Bagna leży pomiędzy dwoma częściami Poleskiego Parku Narodowego, jednego z największych siedlisk wodniczki w Polsce, można więc przypuszczać, że stąd pochodzą oba samce.

Prace terenowe obejmowały nie tylko wodniczkę, ale także inne gatunki ptaków. Wśród nich, poza wieloma pospolitymi i spotykanymi w wielu miejscach, pojawiły się stwierdzenia niezwykłe i wyjątkowe. Jednym z najciekawszych było wykrycie dużego tokowiska dubeltów na Krowim Bagnie. Na drugiej z powierzchni projektowych zlokalizowanych na tym torfowisku, dzięki usunięciu przez właściciela zakrzewień, powstała połać podmokłego terenu niemal pozbawionego roślinności. Późnym wieczorem, na przełomie maja i czerwca, w delikatnym blasku księżyca opanowały je dubelty. Było ich kilkanaście, odzywały się często i intensywnie swymi niezwykłymi głosami. Można policzyć je na ich podstawie, tak, by niepłoszone kontynuowały swoje występy.

Aktualizacja: 16 maja 2022

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl