Doświadczamy świata przez naturę - OTOP

„Doświadczamy świata przez naturę” to projekt realizowany we współpracy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z organizacjami partnerskimi BirdLife International z Irlandii, Malty i Cypru (pod angielską nazwą “Seeing the World through Nature”) oraz z ekspertami Polskiego Związku Niewidomych. Jego wdrożenie było możliwe dzięki funduszom programu Erasmus+. Rezultaty projektu opierają się na doświadczeniach i materiałach wcześniejszego międzynarodowego projektu  Erasmus+ „Empowering Teachers and Pupils for a Better Life”. “Doświadczamy świata przez naturę” realizowany był od października 2019 r. do końca marca 2022 r.

Celem projektu „Doświadczamy świata przez naturę” było wsparcie wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej dzieci niedowidzących i niewidomych. Wierzymy, że przyroda jest dostępna dla każdego, a zajęcia w bliskim z nią kontakcie są korzystną formą aktywności dla wszystkich uczniów. Stwarzają okazje do poznawania, odkrywania i odczuwania otaczającego nas świata, wyostrzają zmysły, wspierają rozwój wyobraźni, a także sprzyjają efektywniejszemu uczeniu się. Efektem naszego projektu jest zestaw materiałów, które umożliwiają nauczycielom i animatorom edukacji pozaszkolnej realizację programu edukacji ekologicznej, w którym elementem przewodnim są ptaki. Materiały te są przygotowane tak, żeby zajęcia według nich prowadzone były dostępne, atrakcyjne i angażujące dla dzieci niewidomych  i słabowidzących. Ważnym elementem projektu było także wzmocnienie umiejętności i pewności siebie edukatorów pracujących z uczniami z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystywania zajęć na świeżym powietrzu w nauczaniu przyrody i innych przedmiotów szkolnych.  Materiały nie są częścią programu szkolnego, ale na pewno  mogą uzupełniać lekcje i być realizowane na dodatkowych zajęciach czy kołach zainteresowań.

Fot. Jadwiga Moczarska

W tworzeniu materiałów wykorzystana została wiedza przyrodników z organizacji partnerskich oraz ekspertów z Polskiego Związku Niewidomych, znających potrzeby edukacyjne dzieci o słabym widzeniu. Projekt zakończyła konferencja dla edukatorów BirdLife International z Europy.

W ramach projektu „Doświadczamy świata przez naturę” przygotowano:

  • Propozycje zajęć, ćwiczeń, zabaw o tematyce przyrodniczej ze wskazówkami dydaktycznymi oraz zestawem informacji merytorycznych o ptakach dla nauczyciela w formie 11 bloków tematycznych;

               

                

         

  • Aplikacja mobilna dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, pomocna przy nauce rozpoznawania ptaków i ich głosów, przygotowana w językach krajów partnerskich;
  • Materiały szkoleniowe dla edukatorów na temat wykorzystania materiałów opracowanych w ramach projektu. Można je pobrać w tym miejscu.

Partnerzy projektu: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (lider projektu), BirdWatch Ireland, BirdLife Malta, BirdLife Cypr.
Ekspert merytoryczny: Polski Związek Niewidomych.
Projekt finansowany z programu Erasmus+.

Koordynatorka projektu:
Hanna Rachwald, hanna.rachwald@otop.org.pl

Donacja

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl