Celem projektu „Doświadczamy świata przez naturę” jest wsparcie wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej dzieci niedowidzących i niewidomych, rozbudzenie ich zainteresowania naturą, wzmocnienie kontaktu z nią, a tym samym wzmacnianie poczucia więzi społecznej, a także osiąganie wysokiej jakości efektów uczenia się.

Adresatami projektu są nauczyciele dzieci niedowidzących i niewidzących.  W ramach projektu powstaną innowacyjne materiały dydaktyczne, które umożliwią nauczycielom realizację angażującego, atrakcyjnego programu edukacji ekologicznej, poszerzającego wiedzę o awifaunie. Ważnym elementem projektu będzie wzmocnienie umiejętności i pewności siebie nauczycieli uczniów z dysfunkcją wzroku w nauczaniu przyrody, zrozumieniu, jak uczyć o ptakach i przyrodzie oraz jak wykorzystywać zajęcia na świeżym powietrzu do angażowania uczniów niepełnosprawnych w różne przedmioty szkolne.

„Doświadczamy świata przez naturę” to projekt z udziałem organizacji partnerskich BirdLife International z kilku krajów Europy. Opiera się na doświadczeniach i materiałach międzynarodowego projektu  Erasmus+ „Empowering Teachers and Pupils for a Better Life”, którego realizacja zakończyła się we wrześniu 2018 roku.
Materiały,  które powstały w ramach projektu, można pograć tutaj.

Fot. Jadwiga Moczarska

Projekt rozpoczął się w październiku 2019 roku, potrwa do marca 2022 roku. W ciągu 30  miesięcy działań projektowych główny nacisk zostanie położony na stworzenie zasobów edukacyjnych, które zwiększą umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej z dysfunkcją wzroku. W ich tworzeniu zostanie wykorzystana wiedza przyrodników z organizacji partnerskich oraz ekspertów z Polskiego Związku Niewidomych, znających potrzeby edukacyjne dzieci niedowidzących i niewidomych. Ostatni rok projektu będzie poświęcony na testowanie opracowanych materiałów oraz spotkania dla nauczycieli. Projekt zakończy europejska konferencja dla partnerów BirdLife International.

W ramach projektu „Doświadczamy świata przez naturę” powstaną:

– pakiet materiałów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, dedykowany dla nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego, przygotowany dla wszystkich krajów partnerskich. Materiały, które w wersji podstawowej opracowano w ramach wcześniejszego projektu „Empowering Teachers and Pupils for a Better Life”, będą dostosowywane dla niedowidzących i niewidomych odbiorców,
– aplikacja mobilna dla dzieci z dysfunkcją wzroku, pomocna przy nauce rozpoznawania głosów europejskich ptaków, przygotowana w językach krajów partnerskich,
– szablon szkolenia dla nauczycieli, uniwersalny dla krajów Europy, dotyczący korzystania z wypracowanych w projekcie materiałów w pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku.

Partnerzy projektu: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (lider projektu), BirdWatch Ireland, BirdLife Malta, BirdLife Cypr.
Ekspert merytoryczny: Polski Związek Niewidomych.
Projekt jest finansowany z programu Erasmus+.

Koordynatorka krajowa projektu:
Hanna Rachwald, hanna.rachwald@otop.org.pl

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl