Polityka wolontariatu w OTOP - OTOP

Polityka wolontariatu w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków jest dokumentem przyjętym uchwałą Zarządu 2019/04/05 w dniu 27 września 2019 r.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wypełnia swoją misję i wynikające z niej cele przy wsparciu swoich członków, wolontariuszy i sympatyków. Bez tego wsparcia misja Towarzystwa nie może być w pełni realizowana. Role członka, wolontariusza i sympatyka często przenikają się, choć nie jest to zasadą.
OTOP uważa za istotną i celową współpracę z wolontariuszami wszędzie tam, gdzie jest to ważne dla ochrony ptaków i ich siedlisk, a także szerzenia wiedzy o przyrodzie i potrzebie jej ochrony.
Wszystkie dokumenty określające cele i zadania OTOP traktują o wolontariuszach, podkreślając znaczenie ich wsparcia i zaangażowania, a niniejsza polityka odwołuje się do tych dokumentów.
Zadaniem niniejszej Polityki jest stworzenie przejrzystych zasad działania wolontariatu w OTOP oraz określenie priorytetów współpracy z wolontariuszami.

Polityka wolontariatu w OTOP

Niniejszy zbiór zasad wolontariatu w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków powstał w ramach projektu „Wolontariat wysokich lotów” współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl