Puszcza Białowieska - OTOP
Pod koniec maja 2016 r. rozpoczęły się „cięcia sanitarne” w Puszczy Białowieskiej. Drzewa zaatakowane przez kornika drukarza zagrażają cennym siedliskom i konieczna jest ich wycinka – uważa minister środowiska. Kornik nie szkodzi Puszczy Białowieskiej, a martwe drewno jest niezbędnym elementem naturalnego lasu, bez którego życie wielu gatunków jest zagrożone – przekonują naukowcy. To oznacza, że w dyskusji o puszczy ministerstwo środowiska przeszło od słów do czynów. Naukowcy i ekolodzy nie przestają protestować. Puszcza Białowieska to ostatni w Europie nizinny las o cechach pierwotnych i jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy światowego dziedzictwa UNESCO.

Wojna o martwe drzewa

25 marca 2016 r. minister środowiska Jan Szyszko podpisał aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, w którym trzykrotnie zwiększono limity pozyskania drewna. W wyniku zamarcia ogromnej ilości drzew siedliska ulegają procesom silnego przekształcania. Jak zauważają leśnicy, gradacja kornika powoduje chorobę łańcuchową i wpływa na zamieranie nie tylko świerków, ale też np. jesionu. Zmienia się struktura poszczególnych obszarów: tereny o niskim poziomie wód zamieniają się w zespoły trawiaste, obszary o wysokim poziomie wód w tereny zalane wodą. W jednym i drugim przypadku istniejące tam siedliska podlegają degradacji i bez ingerencji zewnętrznej nie będą wstanie się zregenerować – czytamy na stronie Ministerstwa. Puszcza stanowi dzieło rąk ludzkich i jest dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności, a także świadectwem działania polskiej szkoły leśnictwa, będącej światowym liderem w tej dziedzinie – mówi minister Szyszko.

Naukowcy przekonują, że martwe drewno jest w puszczy niezbędne. Tam, gdzie występuje martwe drewno – występuje także dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety lub sóweczka. Potrzebują go jednak nie tylko ptaki – jest ono domem także dla gryzoni, płazów, chrząszczy, grzybów i licznych mikroorganizmów. Wycięcie fragmentu starodrzewu pochodzenia naturalnego i posadzenie na jego miejscu młodych drzew wiąże się zawsze z drastyczną redukcją różnorodności gatunków oraz procesów i struktur. Organizmy zależne od obecności wielkich i zamierających drzew tracą miejsca do życia. Zróżnicowany las WWW (wielogatunkowy, wielowarstwowy, wielopokoleniowy) zostaje zastąpiony uproszczonym lasem JJJ (jednowarstwowym, jednowiekowym, często jednogatunkowym). Tak więc zachowanie zróżnicowania typowego dla lasu naturalnego wymaga powstrzymania się od interwencji w zachodzące w nim procesy twierdzi jednoznacznie w tekście „Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji” (opublikowanym na www.forestbiology.org) prof. dr hab. Tomasz Wesołowski z Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z naukowcami reprezentującymi m.in. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Uniwersytet Rzeszowski, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Prawnicy z ClientEarth, organizacji non-profit zajmującej się prawnymi aspektami ochrony środowiska, ostrzegają, że podpisanie przez ministra aneksu narusza art. 6 dyrektywy siedliskowej, ponieważ nie została przeprowadzona wymagana przez przepisy unijne ocena wpływu wycinki na chronione siedliska i gatunki. Swój sprzeciw wyraziło także ponad 140 tysięcy obywateli Polski w specjalnej petycji do premier Beaty Szydło.

Prawo krajowe nie daje możliwości odwołania się od decyzji ministra. Zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy, żeby w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej porozumieć się w Polsce, bez pośrednictwa zagranicznych instytucji – tłumaczył Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska. Aby ratować Puszczę Białowieską siedem organizacji ekologicznych: ClientEarth, Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF złożyło więc skargę do Komisji Europejskiej i zaapelowało o powstrzymanie szkód wynikających z planowanego zwiększenia wycinki w puszczy. Chcemy, aby ta decyzja została cofnięta. Oczekujemy od resortu środowiska działań, które pozwolą chronić Puszczę wraz z całym jej bogactwem przyrodniczym. To nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń – podkreśla Jarosław Krogulec, kierownik ds. ochrony przyrody w OTOP.

16 czerwca 2016 roku Komisja Europejska ogłosiła, że wszczęła postępowanie przeciwko polskiemu rządowi w związku z przyjęciem przez ministra Szyszko dokumentu, który pozwala na zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Podstawą prawną wszczęcia postępowania jest możliwe naruszenie dyrektyw siedliskowej i ptasiej.
17 kwietnia 2018

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości: wycinka w Puszczy Białowieskiej łamie prawo

Stanowisko koalicji organizacji pozarządowych (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska, Greenpeace Polska, Fundacja Greenmind, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska) Trybunał Sprawiedliwości, najważniejszy […]
6 kwietnia 2018

Nasadzenia szkodzą Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej rozpoczęto akcję nasadzeń: w miejscach ubiegłorocznych wycinek leśnicy sadzą wyhodowane w szkółkach sadzonki drzew. Twierdzą, że to konieczne, by przyspieszyć regenerację lasu. Przedstawiamy dziesięć […]
20 lutego 2018

Wycinka w Puszczy jest niezgodna z prawem – potwierdza rzecznik generalny Trybunału UE

Stanowisko koalicji organizacji pozarządowych po opinii rzecznika generalnego TSUE Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał dziś opinię, w której potwierdza, że zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej przez […]
12 grudnia 2017

Ostatni etap prawnego sporu o Puszczę Białowieską – Komisja: Puszczy nie można przekształcać w las gospodarczy

Dziś (12 grudnia 2017 r.) przed Trybunałem Sprawiedliwości UE odbyła się rozprawa, która ma rozstrzygnąć, czy minister Szyszko złamał prawo, podpisując aneks zwiększający wycinkę w Puszczy […]
27 listopada 2017

Sprawy w Trybunale w sprawie Puszczy można było uniknąć

Obecnie nie można odwołać się do krajowego sądu, nawet jeśli drzewa wycinane są w państwowym lesie na podstawie dokumentu, który łamie prawo. Siedem organizacji pozarządowych wysłało […]
21 listopada 2017

Wszyscy sfinansujemy nielegalne wycinanie Puszczy Białowieskiej

Wszyscy sfinansujemy nielegalne wycinanie Puszczy Białowieskiej Komentarz organizacji pozarządowych w sprawie decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE odnośnie wycinki w Puszczy Białowieskiej Dziś Trybunał Sprawiedliwości nie tylko utrzymał […]
17 września 2017

Decyzje Walnego Zebrania Członków OTOP

Walne Zebranie Członków OTOP odbyło się 16 września 2017 r. w Raszynie. Nową Prezes Zarządu na kadencję 2017-2020 została wybrana Beata Kojtek. Wiceprezesem został Jarosław Krajewski. […]
11 września 2017

KE wnioskuje o kary finansowe za nielegalną wycinkę w Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska podczas dzisiejszej rozprawy (11.09.2017) zawnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie okresowych kar finansowych w związku z nieprzestrzeganiem zakazu wycinki w Puszczy. Komisja ma […]
28 lipca 2017

Trybunał Sprawiedliwości zakazuje wycinki w Puszczy Białowieskiej

Trybunał Sprawiedliwości UE wydaje zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej  – piły i harwestery muszą zostać wstrzymane bezzwłocznie. Oznacza to, że w opinii Trybunału zwiększona wycinka w […]
29 czerwca 2017

Naukowcy o Puszczy Białowieskiej

Przedstawiamy komentarz naukowców do najczęściej pojawiających się wątpliwości na temat Puszczy Białowieskiej i jej ochrony. Materiał został opracowany przez Rafała Kowalczyka, doktora habilitowanego, profesora PAN i […]
26 czerwca 2017

List dziekanów wydziałów przyrodniczych w obronie środowiska

Dziekani i prodziekani wydziałów przyrodniczych uniwersytetów polskich wystosowali dziś list otwarty do Prezydenta Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło oraz Ministra środowiska Jana Szyszko, w którym wyrażają […]
14 czerwca 2017

Lublin w obronie Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej, najcenniejszym przyrodniczo lesie nizinnym w Europie, trwa intensywna wycinka drzew prowadzona przy pomocy ciężkiego sprzętu, również w najbardziej wartościowych, stuletnich drzewostanach. Codziennie, pod […]
13 czerwca 2017

Wycinka największym zagrożeniem dla siedlisk leśnych Puszczy Białowieskiej

Naukowa analiza stanu siedlisk w Puszczy Białowieskiej, przygotowana na zlecenie  WWF Polska, stawia jednoznaczną diagnozę: gospodarka leśna, a więc wycinki i sztuczne nasadzenia drzew, to obecnie […]
5 czerwca 2017

Działania Szyszki pod lupą ekspertów UNESCO

Do Puszczy Białowieskiej powinna zostać wysłana nowa misja UNESCO, która sprawdzi, czy scenariusz realizowany obecnie przez Jana Szyszkę nie oznacza konieczności wpisania Puszczy na listę światowego […]
27 kwietnia 2017

Komisja Europejska odrzuca argumenty ministra Szyszko w sprawie Puszczy

Kolejny etap to sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości. Dziś Komisja Europejska rozpoczęła ostatni etap procedury przeciwko polskiemu rządowi w związku z Puszczą Białowieską. Oznacza to, że uznała […]
15 marca 2017

Postanowienie sądu w sprawie Puszczy Białowieskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał we wtorek (14.03.2017), że decyzja o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej nie podlega kontroli sądowej. Wynika to z braku uregulowania tej kwestii w prawie. Tym samym […]
26 stycznia 2017

Puszcza Białowieska: Informacyjny chaos i wycinka małymi krokami

1 lutego br. rząd Beaty Szydło ma przedstawić UNESCO raport na temat ochrony Puszczy Białowieskiej. Niestety, w Puszczy postępuje wycinka małymi krokami, również w strefach chronionych […]
11 stycznia 2017

NGO komentują projekt planu zarządzania Puszczą Białowieską

Komentarz organizacji pozarządowych do Projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska.   Wczoraj (10 stycznia) zakończyły się konsultacje projektu założeń do […]
Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl