LIFE Multi-Peat - OTOP
Torfowisko z kwitnącą wełnianką i z pojedynczymi, niskimi sosnami. W tle widać ośnieżone szczyty gór. W lewym, górnym rogu logotypy LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz OTOP i BirdLife Partner

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, fot. Aleksandra Pępkowska-Król

Multi-stakeholder Landscape and Technical Innovation leading to Peatland Ecosystem Restoration, czyli Wielopodmiotowe innowacje krajobrazowe i techniczne prowadzące do odtworzenia ekosystemów torfowiskowych, w skrócie LIFE Multi-Peat, to międzynarodowy projekt realizowany na terenie 5 państw (Niemiec, Belgii, Holandii, Irlandii oraz Polski) w latach 2021–2026. Liderem projektu jest niemiecka organizacja NABU, a OTOP jest jednym z 7 partnerów tej inicjatywy. Projekt ma na celu wypracowanie optymalnego sposobu odtwarzania systemów hydrologicznych zdegradowanych torfowisk w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Działania projektowe zakładają m.in.:

– odtworzenie wybranych zdegradowanych torfowisk we wszystkich krajach, w których realizowany jest projekt;

– pomiary emisji gazów cieplarnianych z powierzchni torfowisk i ocenę wpływu na tę emisji działań renaturyzacyjnych;

– stworzenie europejskiej platformy do wymiany informacji o torfowiskach;

– promocję szerszego wdrażania paludikultury (bagiennego rolnictwa) oraz efektywniejszej ochrony torfowisk, w szczególności w kontekście kolejnych perspektyw finansowych wspólnej polityki rolnej;

– szereg działań komunikacyjnych i edukacyjnych.

Trzy pędy rosiczki okrągłolistnej wśród mchu

Rosiczka okrągłolistna, fot. Tomasz Wilk

Obszar realizacji projektu (Polska)

W Polsce projekt realizowany jest w obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie położonym w polskiej części Karpat w regionie Podhala i Orawy (woj. małopolskie). To jeden z najcenniejszych i największych kompleksów torfowisk wysokich w kraju. Niestety, znajdujące się tu kopuł torfowisk zostały w przeszłości w znacznym stopniu osuszone i zniszczone przez wydobywanie torfu. W ramach projektu zaplanowano renaturyzację zdegradowanych torfowisk na obszarze ponad 250 hektarów. Ich aktywna ochrona polegać będzie między innymi na zablokowaniu istniejących rowów odwadniających poprzez budowę zastawek lub punktowe zasypywanie.

W Polsce projekt realizować będzie krakowski zespół OTOP we współpracy z Klubem Przyrodników. Klub Przyrodników prowadzi monitoring hydrologiczny w obszarze objętym działaniami projektu, a OTOP wdrażać będzie działania ochrony czynnej.

Cietrzew w locie na tle błękitnego nieba.

Cietrzew, fot. Tomasz Wilk

Tytuł projektu: Multi-stakeholder Landscape and Technical Innovation leading to Peatland Ecosystem Restoration (LIFE MultiPeat)

Okres realizacji: od 1 października 2021 r. do 30 września 2026

Lider projektu: Naturschutzbund Deutschland (NABU; Niemcy)

Partnerzy projektu: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Klub Przyrodników (Polska), Eurosite, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten (Holandia), Natuurpunt Beheer (Belgia), National University of Ireland (Irlandia)

Finansowanie: projekt realizowany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego LIFE. OTOP i Klub Przyrodników uzyskały krajowe współfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo działania OTOP współfinansuje Ecological Restoration Fund.

Wysokość wsparcia: Całkowity budżet projektu to 7 763 615 euro. Wsparcie LIFE wynosi 4 269 983 euro. Budżet OTOP to 2 552 606 PLN, w tym wsparcie NFOŚiGW – 1 021 042 PLN.

Strona projektu: multipeat.org oraz na stronie Komisji Europejskiej [LINK]

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących projektu:

Tomasz Wilk tomasz.wilk@otop.org.pl,

Aleksandra Pępkowska-Król aleksandra.krol@otop.org.pl,

Rafał Bobrek rafal.bobrek@otop.org.pl.

 

Dwa motyle o żółtych skrzydłach z czerwonymi obrzeżami siedzące na skrzypie

Szlaczkon torfowiec, fot. Aleksandra Pępkowska-Król

 

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl