Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski

Projekt „Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski” realizowany jest przez konsorcjum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Instytutu Badawczego Leśnictwa, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Terenowa część programu realizowana będzie w latach 2016–2018. Podczas trzech sezonów lęgowych wykonane zostaną badania umożliwiające rozpoznanie wymogów siedliskowych lęgowych populacji ptaków leśnych i określenie wpływu na te populacje prowadzonych prac gospodarczych. Dzięki zebraniu reprezentatywnych danych w skali całego kraju w oparciu o siatkę wykwalifikowanych współpracowników, a także wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, możliwa będzie kompleksowa analiza tego problemu. Przeanalizowany materiał pozwoli nakreślić obraz zależności występujących między populacjami ptaków leśnych, a prowadzoną gospodarką leśną. W konsekwencji, możliwe będzie sprecyzowanie zaleceń dotyczących prowadzenia gospodarki leśnej w sposób wychodzący naprzeciw potrzebie ochrony populacji ptaków w siedliskach leśnych. W długiej skali czasu zapewni to możliwość kształtowania ekosystemów w lasach użytkowanych gospodarczo w sposób zapewniający skuteczną ochronę ptaków, jako jednej z kluczowych, parasolowych grup organizmów zasiedlających lasy.

Do pobrania

Powierzchnie objęte liczeniami


Zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (umowa OR.271.3.12.2015 z dnia 18 maja 2015).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl