Partnarstwo z BirdLife International

BirdLife International jest ogólnoświatową federacją organizacji zajmujących się ochroną dzikich gatunków ptaków, miejsc w których one żyją oraz bioróżnorodności. Pracuje z ludźmi w celu zrównoważonego użycia zasobów naturalnych.

Partnerem Birdlife w Polsce jest OTOP.

Przejdź do wizji BirdLife, aby dowiedzieć się jak działa BirdLife.

Przejdź do globalnego partnerstwa, żeby dowidzieć się jak zorganizowany jest BirdLife.

Partnerzy BirdLife działają w ponad stu krajach na całym świecie. Dowiedz sie więcej o Partnerach BirdLife na świecie.

Partnerzy BirdLife współdziałają w ramach regionalnych programów operacyjnych na każdym z kontynentów. Dowiedz się więcej o programach regionalnych.