Informujemy, że następujące artykuły przygotowane w ramach projektu „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” (KIK/25) nie zostały poprawnie oznakowane informacją o grantodawcy. Poprawnie oznakowane artykuły w formacie pdf można pobrać i przeczytać tu:

„Przyrodnicze perełki ziemi lubelskiej”- „Ptaki” nr 4/2014
„Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny w ochronie przyrody” – „Ptaki nr 4/2015
„Dola i niedola ptaków krajobrazu rolnego” – „Ptaki” nr 1/2016

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl