Integralność obszaru Natura 2000
25 lipca 2010
Decyzja środowiskowa
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Instrument prawny

Instrument prawny

– konkretne rozwiązanie (działanie) prawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu (skutku prawnego). Środek, za pomocą którego podmioty prawa realizują określone uprawienia lub obowiązki prawne.

Instrumentem prawnym, poprzez który uzewnętrznia się w sposób najbardziej charakterystyczny władczy charakter działania organów administracji publicznej (możliwość określenia praw lub nałożenia obowiązków na strony postępowania), jest akt administracyjny (decyzja administracyjna, postanowienie).

Przepisy prawa przewidują również szereg instrumentów prawnych dostępnych dla stron postępowania administracyjnego oraz podmiotów uczestniczących w nim na prawach strony, poprzez które podmioty te mogą wpływać na samo istnienie postępowania administracyjnego (wszczęcie, zakończenie – np. wycofanie wniosku powodujące umorzenie postępowania), jego przebieg (np. wnioski procesowe – np. o zawieszenie postępowania), a także na treść końcowego rozstrzygnięcia (wniosek o wydanie decyzji, wnioski i uwagi społeczeństwa w postępowaniu z udziałem społeczeństwa, wnioski dowodowe – wnioski o przeprowadzenie danego dowodu – np. oględzin, opinii biegłego).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl