Terenowe metody inwentaryzacji ptaków – zaproszenie od Warszawskiej Grupy Lokalnej OTOP
8 grudnia 2015
Bocian bohaterem Gdańskich Spotkań Ornitolgicznych
15 grudnia 2015
Pokaż wszystkie
Staramy się o pieniądze dla rolników przyjaznych przyrodzie

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z 16 organizacjami ekologicznymi wyraziło sprzeciw wobec planów Ministerstwa Rolnictwa, które przewidywały zabranie rolnikom 157 milionów euro (około 650 mln złotych) z budżetu programu rolnośrodowiskowego. Organizacje wspólnie wystosowały w tej sprawie list do komisarzy Karmenu Vella oraz Phila Hogana. Otrzymaliśmy odpowiedź.

Komisarze Hogan i Vella wysłali nam pismo z informacją, że Komisja Europejska otrzymała zapewnienie od polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), że przesunięcie w PROW 2007-2013 nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację celów środowiskowych. MRiRW zobowiązało się, że kwota przesunięcia (około 157 mln EUR) w PROW 2007-2013 będzie przetransferowana w ramach PROW 2014-2020 w drugim kierunku, a więc z ONW (płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami) na program rolnośrodowiskowy (PRŚ) i rolnictwo ekologiczne.

W liście do komisarzy apelowaliśmy o to, aby proponowane przesunięcie środków, a więc około 157 mln EUR, zostało wykorzystane do rozszerzenia na całą Polskę płatności ptasich programu rolno-środowiskowo-klimatycznego (PRŚ-K). Komisja Europejska rozważy propozycję korekty PRŚ-K i powrotu do płatności ptasich z całej Polski, o ile MRiRW z takim wnioskiem wystąpi.

Cieszymy się z reakcji Komisji Europejskiej oraz zapewnień ministerstwa o powrocie środków na działania związane z działalnością rolną sprzyjającą ochronie środowiska. Jednocześnie, dla zachowania kapitału przyrodniczego w krajobrazie rolnym, niezbędny jest powrót do objęcia płatnościami do siedlisk na całym obszarze Polski, nie tylko na ptasich obszarach Natura 2000 – mówi Dariusz Gatkowski z OTOP.

Warto przypomnieć, że tereny ptasich obszarów Natura 2000 stanowią 17,82% kraju, z czego tylko ok. 32% to grunty rolne oraz łąki i pastwiska, a więc w rzeczywistości mniej niż 6% Polski jest obecnie objęte możliwością korzystania z pakietów ptasich. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków dalej będzie zabiegać o objęcie płatnościami ptasimi PRŚ-K całego obszaru Polski, tak jak to było w latach 2007-2013. Mamy nadzieję że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi z taką propozycją do Komisji Europejskiej.

List Komisarzy Karmenu Vella i Phila Hogana

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl