Wsparcie działań ochronnych w rezerwacie Beka przez WFOŚiGW w Gdańsku

Komisja Europejska staje do walki z kryzysami różnorodności biologicznej i klimatycznym
21 maja 2020
Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich | praca
27 maja 2020
Pokaż wszystkie
Wsparcie działań ochronnych w rezerwacie Beka przez WFOŚiGW w Gdańsku

Stado koników polskich w rezerwacie Beka, fot. Bogna Błaszkowska

Z dumą informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie kolejnych projektów wspierających ochronę przyrody w rezerwacie Beka. Jeden z projektów to „Koniki polskie w rezerwacie przyrody Beka jako element czynnej ochrony słonaw”. Drugi dotyczy działań z zakresu edukacji, które są kontynuacją pomysłu wypracowywanego  w ubiegłym roku „Dla przyrody i ludzi – OTOPatrol w rezerwacie Beka”. Oba projekty trwają od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl