Wybierz składkę, którą chciałbyś nas wesprzeć:
Rodzaj członkostwa:  Opis: Wysokość składki rocznej
Wspierające* Osoby, które chcą wesprzeć OTOP kwotą wyższą niż podstawowe składki członkowskie.
Indywidualne Jedna dorosła osoba 60 zł („Ptaki” w wersji elektronicznej)

90 zł („Ptaki” w wersji papierowej)

Rodzinne* Grupa licząca nie więcej niż dwie osoby dorosłe
i wszystkie dzieci.
100 zł
Ulgowe* Uczeń, student (do 26 roku życia), emeryt lub rencista (musi dostarczyć do sekretariatu OTOP kopię legitymacji lub kopię odcinka renty/emerytury)  50zł
Koło Szkolne Jedną dorosła osoba, będącą  opiekunem grupy i dowolna ilość dzieci będących członkami Koła.
(opiekun grupy musi przesłać do Sekretariatu OTOP listę dzieci należących do Koła wraz z ich datą urodzenia).
20zł
(za każdego członka Koła)

 Zastanów się, jaką kwotę chciałbyś rocznie przeznaczyć na ochronę przyrody, a następnie wypełnij deklarację.

* W przypadku członkostwa wspierającego, rodzinnego lub ulgowego prosimy o przesłanie informacji na adres: czlonkostwo@otop.org.pl jaką wersję kwartalnika chcesz otrzymywać – papierowe czy elektroniczne.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl