Program edukacyjny dla nauczycieli - OTOP

Jak uczyć przyrody w sposób ciekawy, jak zachęcić do jej podglądania i poznawania? Lekcje z ptakami są jedną z możliwości. Mamy nadzieję, że znajdujące się tu oferty edukacyjne, pomysły i informacje będą pomocą i inspiracją w Państwa pracy. Zachęcamy do częstego odwiedzania tej strony i dzielenia się z nami uwagami.

Nasza oferta to autorski program edukacyjny “Przyroda wokół nas – Ptaki”. Zapraszamy do udziału szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze i edukacyjne. Oferujemy bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych, które będą pomocą w przygotowaniu atrakcyjnych zajęć na temat ptaków: różnorodności gatunków, zajmowanych siedlisk i problemów ochrony.


Znakomitym uzupełnieniem propozycji programu są coroczne akcje i stałe wydarzenia w kalendarzu młodego obserwatora ptaków –  Spring Alive, Europejskie Dni Ptaków i Zimowe Ptakoliczenie.


OTOP wraz z zagranicznymi partnerami oraz Uniwersytetem Gdańskim realizuje projekt „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” finansowany z programu Erasmus+. Efektem współpracy będzie stworzenie nowoczesnego programu nauczania o ptakach i przyrodzie dostępnego dla wszystkich nauczycieli z Polski, Słowacji, Czech, Irlandii, Macedonii i Hiszpanii oraz przeszkolenie wybranych nauczycieli z tych państw. Więcej o projekcie tuDla dzieci i młodzieży uruchomiliśmy edukacyjny portal internetowy www.otopjunior.org.pl (obecnie niedostępny – w przebudowie)

Mamy nadzieję, że OTOPJunior będzie dla Was atrakcyjnym miejscem, chętnie odwiedzanym zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli i instruktorów edukacji przyrodniczej.


Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
Hanna Rachwald
e-mail: hanna.rachwald(at)otop.org.pl
Pomorskie Biuro OTOP, ul. Lipowa 4, 84-230 Rumia
tel./fax: +48 58 341 26 93


Kilka słów o programie „Przyroda wokół nas – Ptaki”.

 

To nasz autorski program edukacyjny, który OTOP prowadzi we współpracy ze szkołami i ośrodkami edukacji ekologicznej na terenie całego kraju. Założeniem programu jest pomoc nauczycielom i instruktorom edukacji pozaszkolnej w przygotowaniu niestandardowych zajęć przyrodniczych, których głównym motywem są ptaki. To grupa zwierząt zasiedlających wszystkie typy środowisk, wiele z nich to gatunki żyjące bardzo blisko ludzi. Dzięki temu każdy może podpatrywać ich życie – nawet mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. Rozpoznawanie gatunków ptaków żyjących w pobliżu człowieka i podglądanie różnych aspektów ich życia może być świetną okazją do poznania i zrozumienia ciekawych, złożonych zależności, zachodzących w świecie przyrody. To także okazja do ukazania uczniom wpływu, jaki wywiera na przyrodę intensywna działalność człowieka.

 


Archiwalne biuletyny programu edukacyjnego z 2012 r.:
BPE 8/2011
BPE 7/2010
BPE 6/2009


Do programu może zgłosić się nauczyciel lub pełnoletni animator edukacji przyrodniczej, który jest gotów zaangażować się we współpracę z OTOP. Liczymy na stały kontakt z koordynatorem programu.

Cele programu:

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do obserwowania przyrody.
 • Zapoznanie młodzieży z podstawowymi gatunkami ptaków.
 • Rozwijanie umiejętności postrzeganie wszystkich składników środowiska przyrodniczego, jako wzajemnie zależnych od siebie elementów.
 • Zaangażowanie uczniów w aktywne działania na rzecz poznania i ochrony środowiska w swojej okolicy.

Adresaci programu:

 • Uczniowie starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół średnich. Propozycje zawarte w książce dla nauczyciela „Ptaki”, która jest podstawowym narzędziem realizacji programu dla tej grupy odbiorców, mogą być wykorzystane w szkole na lekcjach, na zajęciach pozalekcyjnych, a także przez ośrodki edukacji przyrodniczej. Pakiet zawiera także dodatkowe materiały edukacyjne dla ucznia i nauczyciela.
 • Dzieci młodsze, objęte nauczaniem wczesnoszkolnym. Głównym elementem zestawu materiałów są scenariusze zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej “Ptaki w edukacji wczesnoszkolnej”. Niektóre z propozycji mogą być wykorzystane w przedszkolu. Treści zawarte scenariuszach odwołują się nie tylko do edukacji przyrodniczej. Pakiet zawiera także dodatkowe materiały edukacyjne dla ucznia i nauczyciela.

Współpraca z koordynatorem OTOP

 • Szkolny/lokalny opiekun programu sporządza roczne zestawienie zrealizowanych tematów i do końca czerwca każdego roku przesyła raport koordynatorowi ze strony OTOP. Zachęcamy do załączenia materiałów dokumentujących realizację zadań i scenariuszy. Dużą wartość mają dla nas relacje wzbogacone o Państwa komentarze i opinie, prace uczniów lub zdjęcia. Zachęcamy do przesyłania materiałów także w ciągu roku.
 • Czekamy na odesłaną ankietę dotyczącą programu i jego materiałów. Zawarte w niej uwagi pozwalają dostosować materiały do oczekiwań realizatorów programu.
 • Prace przesyłane przez uczestników programu mogą być publikowane w dziale „Działania uczestników programu” naszego serwisu.
 • Relacje i inne materiały prosimy przesyłać do końca czerwca każdego roku na adres koordynatora programu: hanna.rachwald(at)otop.org.pl, adres korespondencyjny: Pomorskie Biuro OTOP, ul. Lipowa 4, 84-230 Rumia.
 • Uczestnicy programu na życzenie mogą otrzyma
 • Dokument poświadczający jego realizację i współpracę z OTOP.

Zapraszamy do współpracy!


Partner programu:

 


Partner:
gtrgrg

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl