Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach
23 listopada 2010
Wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji wodniczki w 2009 roku
15 grudnia 2010
Pokaż wszystkie
Nowe publikacje do pobrania

W ramach prowadzonego przez OTOP projektu „Ekointerwencje – zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000” wydaliśmy trzy przydatne publikacje.

 

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik

Dzięki przedstawionym w poradniku podstawom prawnym i praktycznym możliwościom działania w obronie ostoi Natura 2000, wiele organizacji pozarządowych, mieszkańców ostoi Natura 2000 i innych osób indywidualnych, które troszczą się o stan polskiej przyrody, będzie mogło umiejętnie i skutecznie zaangażować się w sytuacji zagrożenia lub szkody w środowisku ostoi Natura 2000. Liczymy także, że zawarta w poradniku wiedza zostanie wykorzystana przez decydentów, którzy wydając decyzje administracyjne dotyczące ostoi Natura 2000, będą zgodnie z literą prawa respektować konieczność ochrony przyrody.

 

Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz

Książka przybliża najważniejsze wyroki Trybunału i opinie rzecznika generalnego w sprawach dotyczących ostoi Natura 2000 z różnych krajów Unii Europejskiej. Do korzystania z niej namawiamy społecznych opiekunów przyrody, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby indywidualne, którym zależy na korzystaniu z zasobów przyrodniczych w sposób zrównoważony, zgodny z celami ochrony przyrody i przepisami prawa. Wierzymy, że przedstawione w tej publikacji interpretacje Trybunału będą przydatną argumentacją w rozmowach, konsultacjach społecznych, lub ostatecznie, w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (broszura)

Broszura zawiera podstawowe informacje o obszarach Sieci Ekologicznej Natura 2000, celach jakim służą, podstawach prawnych ich wyznaczania i ochrony, korzyściach z ich istnienia oraz wpływie na rozwój gospodarczy i życie mieszkańców okolicznych terenów.

 

Wszystkie wymienione publikacje można bezpłatnie pobrać ze strony projektu Ekointerwencje.
 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl