Jemiołuszka – Ptak Zimy 2011
4 stycznia 2011
Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych
10 stycznia 2011
Pokaż wszystkie
Lotnisko w Tykocinie wstrzymane

Po ponad roku starań Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i innych organizacji ekologicznych oraz mieszkańców okolic Tykocina planowana budowa niebezpiecznego podlaskiego lotniska regionalnego została powstrzymana.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podpisał dziś decyzję o unieważnieniu środowiskowej zgody na budowę podlaskiego lotniska regionalnego w okolicy Tykocina. Była ona długo oczekiwana przez środowiska ekologiczne i mieszkańców nadnarwiańskich miejscowości. Lotnisko w bezpośrednim sąsiedztwie bagien stanowiących ostoje przyrody groziłoby katastrofą lotniczą w wyniku zderzeń z licznie występującymi tam ptakami. Miałoby ona także destrukcyjny wpływ na chronione obszary tego regionu.

Mogłoby się wydawać, że właśnie na Podlasiu, gdzie trzeba było zmienić trasę obwodnicy Augustowa, by ominęła bagna nad Rospudą, decydenci szczególnie rozsądnie będą planować duże inwestycje. Lotnisko pod Tykocinem to kolejny przykład uparcie promowanej inwestycji, która przyniosłaby nie tylko zagrożenie dla Narwiańskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w tej okolicy, ale także poważne ryzyko katastrofy lotniczej w wyniku zderzenia z ptakami. – mówi Ireneusz Mirowski, dyrektor ds. ochrony przyrody z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
 
GDOŚ podzielił liczne obawy i zastrzeżenia mieszkańców i ekologów. – przyznaje Małgorzata Górska, specjalista ds. ochrony ostoi ptaków z OTOP. Raport – za który Podlaski Urząd Marszałkowski zapłacił 1.8 miliona zł – w oparciu, o który wydano feralną decyzję środowiskową, nie daje podstaw do wyboru bezpiecznej lokalizacji lotniska podlaskiego. Inwestycja została przygotowana niezgodnie z unijnymi dyrektywami przyrodniczymi, co przekreśla jej szanse na dofinansowanie z funduszy europejskich.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków od jesieni 2009 informowało, że raport oceny oddziaływania na środowisko planowanego lotniska nie pozwala na wykluczenie znaczącego negatywnego oddziaływania tej inwestycji i związanego z nią ruchu lotniczego na obszary Natura 2000 w okolicy, ani na wskazanie lokalizacji, która byłaby akceptowalna ze względu na brak takiego  zagrożenia dla przyrody i dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Pomimo tego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała decyzję dla lotniska nad Narwią. Dziś, po przeanalizowaniu licznych odwołań, GDOŚ uchylił w całości decyzję RDOŚ zgadzając się z argumentacją m.in. OTOP. Teraz białostocki urząd musi całą sprawę od początku przeanalizować.

Na nowe badania terenowe i znalezienie bezpiecznej lokalizacji dla lotniska potrzeba ponad roku. Wydaje się, że stracony czas na promowanie niebezpiecznej i źle przygotowanej inwestycji jest nie do odrobienia. – dodaje Górska.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl