Poznańska Grupa OTOP zaprasza nad morze
21 lutego 2012
Skorzystaj z darmowego programu PIT
23 lutego 2012
Pokaż wszystkie
OTOP apeluje o wzmocnienie Programu LIFE

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w imieniu polskich organizacji pozarządowych chroniących przyrodę dzięki środkom z Programu na rzecz Środowiska i Klimatu LIFE, wystosowało list do przedstawicieli ministerstw środowiska i spraw zagranicznych, zwracający uwagę na konieczność wzmocnienia tego programu w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Ostatnie badania potwierdzają, że przeznaczenie na cele związane z ochroną środowiska naturalnego zaledwie 14% unijnych dotacji umożliwiłoby stworzenie, w krótkiej perspektywie czasowej, 0,5 mln nowych miejsc pracy. Obecnie aż 78% unijnego budżetu daje niespełna 1,2 mln miejsc pracy.

W roku 2010 Państwa Członkowskie UE zobowiązały się do zahamowania utraty różnorodności biologicznej do roku 2020 oraz do odtworzenia ekosystemów w maksymalnym możliwym zakresie. Aby wywiązać się z tego zobowiązania, a także w związku z udowodnioną efektywnością kosztową, konieczne staje się zwiększenie udziału Programu LIFE w budżecie unijnym z 0,23% do 1%.

Program LIFE jest kluczowym wsparciem dla Państw Członkowskich UE w realizacji polityk środowiskowych i w zmaganiach z globalnymi wyzwaniami środowiskowymi – walką ze zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej. OTOP, w imieniu swoim i innych organizacji chroniących przyrodę, zaapelował do urzędników z ministerstw środowiska i spraw zagranicznych o poparcie na zbliżającym się spotkaniu „Przyjaciół Prezydencji” (towarzyszącemu posiedzeniu Rady UE ds. Ogólnych) postulatów dotyczących zapewnienia przewidywalnego, wystarczającego i regularnego wsparcia finansowego z budżetu UE na właściwe utrzymanie i funkcjonowanie sieci Natura 2000 oraz na ochronę i zrównoważone korzystanie z różnorodności biologicznej w granicach, jak i poza ostojami Natura 2000. Dodatkowe argumenty za wzmocnieniem Programu LIFE zostały zawarte w oddzielnym piśmie przygotowanym przez pozarządowe organizacje ekologiczne działające na forum europejskim.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl